Про внесення пам'ятки архітектури національного значення за адресою м. Одеса, Приморський Бульвар 9 до Державного реєстру пам'яток України

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

Запит
на отримання публічної інформації
(інформаційний запит)

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати інформацію (документи) про те, яким рішенням будівля за адресою м. Одеса, Приморський бульвар, 9 та за яким видом, типом та категорією взята на державний облік як пам’ятка архітектури, культурної спадщини та пам'ятка історії, а також надати копію Постанови Кабінету Міністрів України щодо занесення даної будівлі до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятки національного значення та за яким видом та типом.

Звертаю Вашу увагу, що згідно ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Також зазначу, що згідно із п.4 ст. 21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
Окрім того, згідно із ст. 26 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» журналіст має право на безкоштовне задоволення запиту щодо доступу до офіційних документів.
Незнання розпорядником інформації інформаційного законодавства України не є обставиною непереборної сили і не звільняє його від відповідальності.
Відповідно до частини 1 статті 212-3 КУпАП неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян» та «Про доступ до судових рішень», – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідно п.п.1, 2 ч.1 ст.16 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом та надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
Згідно з пунктом 3 Статті 22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Згідно ст. 5 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно ст. 19 цього ж закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

п.5. ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що: «не може бути обмежений доступ до розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування, чи розпорядження державним, комунальним майном у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів або майна, прізвища, імена, по-батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно».
п.7. ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що: «Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений».

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

Від: Publishinfo
Кабінет Міністрів України

Ю. В. ДЯЧЕНКУ
[FOI #34604 email]

Шановний Юрію Васильовичу!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 14.05.2018, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сайту «Доступ до правди», в межах компетенції повідомляємо, що будівлю за адресою: м. Одеса, Приморський бульвар, 9, внесено до списку пам’ятників архітектури УРСР відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 24.08.1963 № 970 «Про впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на території Української РСР».
Одночасно повідомляємо, що відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації та видає в межах компетенції постанови і розпорядження, обов’язкові до виконання.
Положенням про Міністерство культури України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 03.09.2014 № 495, Мінкультури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема у сфері охорони культурної спадщини. Мінкультури відповідно до покладених на нього завдань веде, забезпечує публікацію Державного реєстру нерухомих пам’яток України, подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та змін до нього щодо пам’яток національного значення.
Згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація реалізовує державну політику, зокрема в галузі культури.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Мінкультури та Одеської облдержадміністрації для розгляду та надання Вам більш детальної інформації в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріат Кабінету Міністрів України

show quoted sections

Посилання

Кабінет Міністрів України

Посилання

Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

Доброго дня!

Дякую! Вишліть, будь ласка, додатки до листа від Управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації від 03.11.2017 р. №01-11/3149сп, копія якого додавалася до відповіді, а саме:
- паспорт об'єкта культурної спадщини "Палац" (м. Одеса, вул. Приморська, 9);
- облікова картка об'єкта культурної спадщини "Палац" (м. Одеса, вул. Приморська, 9);
- витяг з протоколу Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Одеської області від 11.10.2017 р. № 05/2017.

З повагою,

Дяченко Юрій Васильович, голова політичної партії "ДемАльянс" в Одесі

Від: Publishinfo
Кабінет Міністрів України

Політична партія «ДемАльянс»
Ю. В. ДЯЧЕНКУ
[FOI #34604 email]

Шановний Юрію Васильовичу!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 28.05.2018, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та згідно із § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів в межах компетенції видає постанови і розпорядження, обов’язкові до виконання.
Типовою інструкцією з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 17.01.2018 № 55, визначено, що організація діловодства в установі покладається на службу діловодства.

Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Одеської обласної державної адміністрації для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

show quoted sections

Посилання

Від: Малюкіна В.О.


Attachment 38071833018 442 2.pdf
171K Завантажити відповідь


Надсилаємо відповідь на Ваш інформаційний запит.

Посилання

Кабінет Міністрів України

Посилання

Від: Dmitriy Petkov

Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації розглянуло
Ваш інформаційний запит від 01.06.2018 до Секретаріату Кабінету Міністрів
України та в межах компетенції повідомляє.

З обліковою документацією  об’єкта культурної спадщини (паспорт та
облікова картка) Палац Шидловського, який розташований по Приморському
бульвару, 9 у м. Одеса  та витягом з протоколу консультативної ради з
питань охорони культурної спадщини Одеської області від 11.10.2017 Ви
можете ознайомитись за наступним посиланням
[1]https://drive.google.com/drive/folders/1....

References

Visible links
1. https://drive.google.com/drive/folders/1...

Посилання