Про реєстрацію НПА МОН України щодо ведення ділової документації загальноосвітніми навчальними закладами

Олександр Світличний

Доброго дня!

Згідно п. 4 Положення про міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року № 395/2011, Мін'юст України відповідно до покладених на нього завдань:
- перевіряє у міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, а також інших органах, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях (п.п. 11);
- здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (п.п. 3);
- координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань систематизації законодавства, перевіряє стан такої діяльності, надає рекомендації щодо її поліпшення і вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків(п.п. 19);
- організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мін'юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються (п.п. 30);

У зв'язку з чим та на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати наступну публічну інформацію, яка становить суспільний інтерес, із документами, які підтверджують таку інформацію:

чи подавалися на державну реєстрацію наступні нормативно-правові акти:
1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240 "Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів"
2. наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, в тому числі прошу надати інформацію чи проводилась правова експертиза на відповідність Конституції України та законодавству України зазначених нормативно-правових актів.
У разі якщо зазначені нормативно-правові акти проходили таку правову експертизу, то прошу повідомити чи було вирішено під час такої експертизи питання щодо наявності у міністерства (надати копію висновку), яке прийняло такі нормативно-правові акти, відповідних повноважень на прийняття таких актів, та якими саме нормативно-правовими актами передбачено такі повноваження, з огляду на те, що в зазначених актах відсутні посилання на конкретні пункти і статті відповідних нормативно-правових актів.

З повагою,
Олександр Світличний