Про правосуб’єктність органу місцевого самоврядування

ГО ОПГ "Багнет Нації"

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
пр. Д. Яворницького, 75, м. Дніпро,
Дніпропетровська область, 49000

Держава, органи державної влади та органи місцевого
самоврядування не є суб'єктами господарювання
(частина перша статті 8 Господарського кодексу України)

Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження
\чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження
чи наказу настає юридична відповідальність.
(Стаття 60. Конституції України)

З А П И Т Вих. №: ЗПІ/020/20 від 29 серпня 2020 року
про надання публічної інформації за Законом України
«Про доступ до публічної інформації»

Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Відповідно до положень Статті 40. Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Статтею 143. Конституції України закріплено, що «Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Положеннями частини другої статті 2 Цивільного кодексу України встановлено, що учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.
Абзацом третім частини другої статті 81 Цивільного кодексу України визначено, що юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
Наразі, в провадженні Дніпропетровського окружного адміністративного суду знаходиться адміністративна справа № 160/7958/18, за позовом Позивачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Дніпровської міської ради, щодо скасування рішення від 25.04.2018 № 95/31 «Про функціонування районних у місті рад та їх виконавчих органів».
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 5, 8, 13, 19, 32, 34, 55, 60, 68, 124, 125, 140-143 Конституції України, ст. 2, 81 та ст.316-318 Цивільного кодексу України, ст. 3, 4, 5, 19, 20, 24 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та ст. 5-9, 27-29 Закону України “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в якості доказової бази у суді, у визначений законом строк (п’ять днів),

П Р О С И М О:

1. Надати фотокопію з оригіналу РОЗПОРЯДЧОГО АКТУ про утворення відповідною територіальною громадою (юридичною особою публічного права) органу місцевого самоврядування з назвою «Дніпропетровська міська рада»;
2. Надати повну фотокопію (з усіма додатками – за наявності) з оригіналу СТАТУТУ відповідної територіальної громади (юридичної особи публічного права);
3. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та надіслати в електронному вигляді на наші електронні адреси (e-mail: [email address] та [email address]).
У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.
Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

З повагою,
ГО ОПГ «Багнет Нації» (Міністерство юстиції України реєстр громадських об’єднань № 1508568, 01.06.20)
(e-mail: [email address] та [email address])

P. S. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
(стаття 109 Кримінального кодексу України)

Регистратор,

5 Attachments

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
https://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем