Про посадових осіб Української сторони, що входить до складу Керівного комітету Рамкової програми партнерства ООН-Україна 2018-2022 тощо

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!

Загальні відомості щодо запитуваної інформації.

Рамкова програма партнерства ( далі-РПП) на 2018–2022 роки між Україною і ООН щодо діяльності агенцій, фондів та програм підписана 30 грудня 2017 року ( від Уряду України пан С.Кубів, від ООН Представник системи ООН в Україні пан Ніл Вокер) та визначає загальне зобов'язання України щодо підтримки процесу реформ, досягнення міжнародних стандартів, цілей сталого розвитку, а також щодо виконання Києвом умов міжнародних конвенцій, протоколів, норм і документів у галузі прав людини.
Із бюджетом у $ 675 млн.
На виконання програми в Україні повинна була запроваджена координаційна структура, яка включає Керівний комітет високого рівня РПП та чотири групи за напрямами (кінцевими результатами). З метою, спільних рамкових результатів та плану моніторингу й оцінки забезпечення структури для побудови взаємної підзвітності та причетності до результатів.

Відповідно до статті 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію :

1. Про посадових осіб Української сторони , що входять до складу Керівного комітету високого рівня Рамкової програми партнерства 2018-2022 ООН- Україна.

2. Про посадових осіб та організації Української сторони, що залучені за напрямком діяльності Гендерної тематичної групи ООН.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Т. М. ЛИТВИНЕНКО
[FOI #41846 email]

Шановна Тетяно Миколаївно!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 01.11.2018, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Законом України “Про Кабінет Міністрів України” та § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, визначено, що Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації. Кабінет Міністрів в межах компетенції видає постанови і розпорядження, обов’язкові для виконання.
Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 18.10.2017 № 803 “Про підписання Рамкової програми партнерства між Урядом України та Організацією Об’єднаних Націй на 2018 – 2022 роки” схвалено проект Рамкової програми партнерства між Урядом України та Організацією Об’єднаних Націй на
2018 – 2022 роки та уповноважено Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену Рамкову програму.
Згідно з Положенням про Міністерство закордонних справ України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 30.03.2016 № 281, МЗС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин. МЗС відповідно до покладених на нього завдань, зокрема здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, у тому числі іншими сторонами, забезпеченням реалізації прав, що випливають з таких договорів для України, забезпечує взаємодію з представництвами міжнародних організацій в Україні.
Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2015 № 423, Мінсоцполітики є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Крім того, Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань, зокрема здійснює міжнародне співробітництво та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики.
У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, визначено, що Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань, зокрема перевіряє стан виконання органами державної влади зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань міжнародно-правових відносин.
Разом з тим, згідно із підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” надіслано до Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МЗС та Мін’юсту для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріат Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!

Просимо Уряд України в особі Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України підтвердити надану Департаментом фактологічну інформацію, а саме :

- про відсутність запровадженої в Україні координаційної структури на виконання Рамкової програми партнерства ООН-Україна 2022 ( РПП).

- про відсутність створеного Керівного комітету високого рівня РПП та відповідно відсутність роботи за напрямами (кінцевими результатами) програми партнерства.

- про відсутність, відповідно результатів, плану моніторингу й оцінки забезпечення структури та будь-якої підзвітності щодо вже використаних чималих коштів на так звані результати за напрямками які декларуються Урядом.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!

Повторно. Просимо Уряд України в особі Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України підтвердити надану Департаментом фактологічну інформацію, а саме :

- про відсутність запровадженої в Україні координаційної структури на виконання Рамкової програми партнерства ООН-Україна 2022 ( РПП).

- про відсутність створеного Керівного комітету високого рівня РПП та відповідно відсутність роботи за напрямами (кінцевими результатами) програми партнерства.

- про відсутність, відповідно результатів, плану моніторингу й оцінки забезпечення структури та будь-якої підзвітності щодо вже використаних чималих коштів на так звані результати за напрямками які декларуються Урядом.

Прошу керівницю Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити розгляд даного запиту співголовою Керівного комітету високого рівня з Рамкової програми партнерства , яким є Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України пан Степан Кубів.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Канцелярія ДМО,

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Т. М. ЛИТВИНЕНКО
[FOI #41846 email]

Шановна Тетяно Миколаївно!

За результатами опрацювання Ваших листів від 07.11.2018 та від 09.11.2018, що надійшли на електронну пошту Секретаріату Кабінету Міністрів, визначену для подання запитів на публічну інформацію, в межах компетенції повідомляємо.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
Крім того, згідно із пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріат Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!

Вимагаємо від Секретаріату Кабінету Містрів України припинити брехати і пособнічати і покривати акти масової прямої дискримінації жінок за ознакою статі і віку з боку високопосадових осіб органів державних інституцій на підставі прихованих із 2006 року так званих підзаконних актів України, особливо активно 2014-2018 роки. При цьому ховатися за визначенням колегіальний орган та посилатися на вибіркові приписи Конституції і законодавство України.
Досить пособнічати і покривати збочинців- злочинців, нагадаємо акти прямої дискримінації жінок за ознакою статі і віку, та кримінальний злочин проти жінок як людини і особистості. Відповідні документи на підтвердження до СКМ України надано неодноразово, тому числі висновок Уповноваженого з прав людини.
Секретаріат Кабінету Містрів України досі не знає хто з оточення Першого заступника Голови Уряду пана Степана Кубіва входить до Гендерної тематичної групи ООН від Уряду України та які організації і фонди з української сторони допущені до бюджету щодо виконання взятих зобов'язань у відповідності до Рамкової програми партнерства ООН-Україна ?

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Т. М. ЛИТВИНЕНКУ
[email address]

Шановна Тетяно Миколаївно!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 14.11.2018, що надійшов до Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Законом України “Про Кабінет Міністрів України” та § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, визначено, що Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації. Кабінет Міністрів в межах компетенції видає постанови і розпорядження, обов’язкові для виконання.
Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 18.10.2017 № 803 “Про підписання Рамкової програми партнерства між Урядом України та Організацією Об’єднаних Націй на 2018 – 2022 роки” схвалено проект Рамкової програми партнерства між Урядом
України та Організацією Об’єднаних Націй на 2018 – 2022 роки та уповноважено
Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену Рамкову програму.
Згідно з Положенням про Міністерство закордонних справ України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 30.03.2016 № 281, МЗС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин. МЗС відповідно до покладених на нього завдань, зокрема здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, у тому числі іншими сторонами, забезпеченням реалізації прав, що випливають з таких договорів для України, забезпечує взаємодію з представництвами міжнародних організацій в Україні.
Відповідно до Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2015 № 423, Мінсоцполітики є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Крім того, Мінсоцполітики відповідно до покладених на нього завдань, зокрема здійснює міжнародне співробітництво та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінсоцполітики.
У Положенні про Міністерство юстиції України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, визначено, що Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань, зокрема перевіряє стан виконання органами державної влади зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань міжнародно-правових відносин.
Разом з тим, згідно із підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади” Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” надіслано до Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МЗС та Мін’юсту для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріат Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!
Вкотре звертаємося до Уряду України та його структурного підрозділу Державної служби праці, до яких упродовж 2016-2017 року, неодноразово зверталася пані Тетяни М.Литвиненко та її представник пан Юрій М.Литвиненко щодо актів прямої дискримінації жінок за ознакою статі і віку при реалізації права на працю, державну службу та просування по службі, тощо з боку членів Правління Національного банку України та підставі прихованого так званого нормативного положення НБУ, затвердженого постановою Правління НБУ 17.03.2006 № 96. Також, такі звернення, неодноразово, отримані ГУ Держпраці у Київський області від Секретаріату Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України, із проханням до Державної служби України з питань праці, в межах компетенції , провести перевірку викладених у зверненні порушень законодавства про працю, тому числі дотримання антидискримінаційного законодавства України.

Наведемо зміст, одного, із листа начальника управління з питань праці ГУ Держпраці у Київський області В.Шаботинського від 01.06.2017 №
4/4.3-Л-2926-3077, а саме, згідно з поясненням посадових осіб Національного банку України відповідно до вимог Положення про кадровий резерв Литвиненко Т.М. при попередженні про звільнення від 11.02.2015, не могла бути зарахована до кадрового резерву, у зв'язку з тим, що на момент попередження про звільнення їй виповнилося більше ніж 50 рокіа, інше, за результатами перевірки порушень законодавства про працю не встановлено ( копії листів неодноразово надано Кабінету Міністрів України).

Зазначали, що основні завдання і обов'язки Держпраці, імперативно, викладено в Положенні Про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96, тому числі щодо державного нагляду за забезпеченням трудового законодавства, недискримінації, аналізу нормативного законодавства, заходи і засоби реагування на грубі порушення прав людини, тощо.
Крім того, нагадаємо, будь-які акти дискримінації жінок з боку будь-якого державного органу, установи, організації чи їх посадових осіб заборонено, в тому числі і в Україні. Посадові особи ГУ Держпраці у Київський області, при перевірці питань порушених у зверненні пані Тетяни М.Литвиненко її представника та
правозахисників, свідомо проігнорували наданий висновок антидискримінаціцної експертизи проведеної Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо невідповідності положення НБУ приписам Конституції та законодавству України, зобов'язанням України
згідно міжнародних договорів, тощо ( положення Угоди асоціації ЄС-Україна, чергової Рамкової програми партнерства ООН-Україна на 2018-2022 р.р.).
Наголошували, що саме за активної участі Міністерства соціальної політики та Держпраці України вчинено акти масової дискримінації жінок за ознакою статі і віку з боку Центрального органу державного управління ( Національного банку України) на підставі прихованого так званого підзаконного нормативного положення, яке не мало, і не могло мати обов'язкової державної реєстрації, не пройшло обов'язкової антикорупційної, антидискримінаційної та правової експертиз, нечинне в силу постанови Кабінету Міністрів України на виконання Указу Президента України щодо нормативно-правових актів та злочинне в силу Кримінального Кодексу України інше ( кейси матеріалів на підтвердження надано неодноразово).
Зі своєї сторони, запевняли Уряд України, що додатковим окремим кейсом, особисто надамо відповідні матеріали до установ та фондів системи ООН в Україні та співпрацюють по програмам в Україні, до інших міжнародних моніторингових та консультативних місій та комітетів.

Повторювали і наголошували, що акти масової дискримінації жінок за ознакою статі і віку вчинено конкретними вищими посадовими особами Національного банку України на підставі нечинного положення НБУ, яке не мало обов'язкової державної реєстрації, не пройшло обов'язкової антикорупційної, антидискримінаційної та правової експертиз, згідно постанови КМУ №731 на виконання Указу Президента України.

Просили надати публічну інформацію (наступні документи):

- про розмір отриманого грошового заохочення керівництвом Головного
управління Держпраці у Київський області від посадових осіб Національного банку України, за бездіяльність\ пособництво актам масової дискримінації жінок за ознакою статі і віку в прихованому положенні НБУ і на практиці, нечинному в силу постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 №731 на виконання Указу Президента України та злочинному в силу статті 161 Кримінального кодексу України;

- про конкретні прізвища посадових осіб Національного банку України, на пояснення яких посилається начальник управління праці ГУ Держпраці у Київський області В.Шаботинський, в інших листах заступник директора департаменту Держпраці І.Дегнера;

- надати копію складеного Акта за результатами проведеної тоді перевірки із зазначеними прізвищами посадових осіб Національного банку України, на які посилалися посадовці Держпраці України ( І.Дегнера та Шаботинський, інші);
- повідомити прізвища високопосадовців Уряду України які входять до складу Керівного комітету високого рівня, а особливо Гендерної тематичної групи РПП;
- повідомити про громадські організації, що були залучені до співпраці Урядом (міністерствами) за Тематичними напрямками чергової РПП на 2018-2022 р.р .

Жодної інформації та подальше пособництво актам дискримінації жінок, покривання злочинів і забезпечення безкарності високопосадовцям, якими вчинено злочини проти жінок як людини і особистостіі.

У зв'язку із цим, поінформуємо Кабінет Міністрів України.
Відповідно до підписаної чергової Рамкової програми партнерства ООН-Україна на 2018-2022 р.р. (РПП) за Тематичним напрямом 1: Стале економічне зростання, навколишнє середовище і зайнятість, із кінцевим результатом 1.1 Станом на 2022 рік усі жінки та чоловіки отримують переваги справедливого ринку праці, доступу до гідних робочих місць та економічних можливостей.
Державна служба праці України є одним із джерело перевірки та надання відомостей щодо базового рівня та кінцевого рівня результатів 1.1, відповідно отримувала і отримує кошти від підписантів РПП міжнародних установ системи Організації Об'єднаних Націй на адвокаційні заходи та інспекції.
За іншими Тематичними напрямками та кінцевими результатами Міністерство соціальної політики України є джерело перевірки та надання відомостей щодо базового рівня та кінцевого рівня результатів, відповідно отримувала і отримує кошти від підписантів РПП міжнародних установ системи Організації Об'єднаних Націй на адвокаційні заходи.
Нагадаємо Кабінету Міністрів України, що до Міжвідомчої робочої групи високого рівня для організації процесу імплементації Цілей Сталого Розвитку для України під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва до складу входило ще 17 представників міністерств та відомств на рівні заступників міністрів Уряду України, які схвалили Національну доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» яка повинна надавати бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році. З урахуванням принципу «нікого не залишити осторонь» та з використанням широкого кола інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів було розроблено національну систему ЦСР (86 завдань національного розвитку та 172 показники для їх моніторингу), що забезпечить міцну основу для подальшого планування розвитку України та моніторингу стану досягнення ЦСР.

Що є насправді, як в прихованому національному законодавстві так і на практиці, у всіх сферах життя життя суспільства, особливо жінок- Уряд України добре обізнаний.

На підставі статті 1, 10, 13, 19, 20 Закону України Про доступ до публічної інформації, просимо надати інформацію :

Уряд України, так само як і громадянам України, і надалі бреше представникам: Всесвітньої організації охорони здоров’я ( ВООЗ); Всесвітньої продовольчої програми ( ВПП);Міжнародному валютному фонду (МВФ);Міжнародної організації з міграції (МОМ); Міжнародної організації праці (МОП); Моніторингової місії з прав людини в Україні, Управління Верховного комісара ООН із прав людини ( ММПЛУ УВКПЛ ООН); Структури ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок ( ООН Жінки );
Програми розвитку ООН ( ПРООН); Світового банку ( СБ); Управління Верховного комісара ООН у справах біженців ( УВКБ ООН); Управління ООН з координації гуманітарних питань ( УКГП); Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ( ФАО); Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу ( ЮНЕЙДС); Дитячий фонд ООН ( ЮНІСЕФ); Управління ООН з обслуговування проектів ( ЮНОПС); Фонду народонаселення ООН ( ЮНФПА); Європейської економічнох комісії ООН ( ЄЕК ООН); Міжнародного агентства з атомної енергетики ( МАГАТЕ);
Управління ООН з наркотиків та злочинності ( УНЗ ООН); Програми Волонтери ООН ( ВООН );
Програми ООН з навколишнього середовища ( ЮНЕП); ООН з питань освіти, науки та культури ( ЮНЕСКО) та
ЮНІДО щодо результатів перевірок і показників базових та кінцевих рівнів за Тематичними напрямками РПП та надає брехливі фінансові звіти про витрати на адвокаційні заходи і інспекції тощо ?

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Т. М. ЛИТВИНЕНКО
[FOI #41846 email]

Шановна Тетяно Миколаївно!

За результатами опрацювання Вашого листа від 20.11.2018, що надійшов на електронну пошту Секретаріату Кабінету Міністрів, визначену для подання запитів на публічну інформацію, в межах компетенції повідомляємо.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Частиною п’ятою статті 19 Закону визначено, що запит на інформацію має містити загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
Згідно з частиною другою статті 2 Закону цей Закон не поширюється, зокрема, на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.
Звернення розглядаються згідно з Законом України «Про звернення громадян».
Ваш лист за змістом не відповідає вимогам до запиту на інформацію, містить по суті прохання надати відповідні роз’яснення, тому не може бути розглянутим відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно із статтею 13 Закону України «Про звернення громадян» діловодство щодо звернень громадян ведеться в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів.
Прийом та реєстрація електронних звернень громадян регулюється Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації (далі – Інструкція), затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 14.04.1997 № 348. Відповідно до Інструкції діловодство за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на підрозділ службового апарату.
Відповідно до абзацу третього пункту 2 Інструкції електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення електронної форми, яка розміщується на офіційному веб-сайті організації.
Для прийому електронних звернень громадян, у тому числі до Кабінету Міністрів та його керівництва, визначено спеціальну форму реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/.
Ураховуючи викладене, пропонуємо Вам звертатися відповідно до Закону України «Про звернення громадян» засобами поштового зв’язку (вул. М. Грушевського, 12/2,
м. Київ, 01008), через спеціальну форму реєстрації в системі «Електронне звернення» за адресою: http://ukc.gov.ua/login_ext/ або зателефонувати на урядову «гарячу лінію» – 1545 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні).

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріат Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Доброго дня!

Шкода Вас.

З повагою,

Тетяна Миколаївна Литвиненко

Притула М. Мiнюст,

1 Attachment

̳ .

 

 

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Канцелярія ДМО,

2 Attachments

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]