Про порядок надання документів КМУ до бази даних "Законодавство - онлайн" ("БД "Законодавство") НДІІП НАПрН України

Сергій Антоненко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

нормативно-правові акти, розпорядчі документи, договори про обмін інформацією, тощо, що встановлюють порядок надання нормативно-правових актів та інших правових документів Кабінету Міністрів України Науково-дослідному інституту інформатики і права Національної академії правових наук України в електронному виді та на паперових носіях для включення їх в базу даних «Законодавство - онлайн» («БД«Законодавство») (автори: Коваленко Андрій Борисович, Пилипчук Володимир Григорович, Фурашев Володимир Миколайович, свідоцтво № 57246, від 19.11.2014 року, майнові права належать Науково-дослідному інституту інформатики і права Національної академії правових наук України).

Сергій Антоненко
експерт з питань правової інформатики, кореспондент SPILNO.TV,
член громадської ради при Державному агенстві з питань електронного урядування України

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

С. АНТОНЕНКУ

[1][FOI #3935 email]      

Шановний пане Сергію!

 

За результатами опрацювання Вашого запиту від 05.03.2015, що надійшов до
Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції
повідомляємо.

Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до
§ 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним
органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через
міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади. Кабінет
Міністрів в межах компетенції видає постанови і розпорядження, обов’язкові
до виконання.

Статутом Національної академії правових наук України (далі – Академія),
затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 26.12.2011 № 1375,
визначено, що Президія Академії затверджує статути (положення)
науково-дослідних інститутів та інших організацій, що перебувають у
віданні Академії, здійснює контроль за їх дотриманням; приймає рішення про
передачу на праві оперативного управління організаціям, що перебувають у
віданні Академії, матеріальних та нематеріальних активів, які належать
Академії на праві господарського відання, а також про передачу таких
активів від однієї організації Академії до іншої, у встановленому
законодавством порядку здійснює інші повноваження щодо управління
об’єктами державної власності.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів від 18.08.1999 № 1518 «Про перелік
установ та організацій, які входять до складу Національної академії
правових наук» Науково-дослідний інститут інформатики і права входить до
складу Академії.

Разом з тим, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від
25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до
публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету
Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації
інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути
отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує
створення в інший спосіб.

Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22
Закону листом від 12.03.2015 за № 3897/0/2-15 надіслано до Національної
академії правових наук для розгляду та інформування Вас в установленому
порядку.

 

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване

1 Attachment

..............................................
Національна академія правових наук України
61024, Україна, м.Харків,
вул. Пушкінська, 70
тел. (057) 704-19-01,
факс (057) 704-19-10
www.aprnu.kharkiv.org

1 Attachment

..............................................
Національна академія правових наук України
61024, Україна, м.Харків,
вул. Пушкінська, 70
тел. (057) 704-19-01,
факс (057) 704-19-10
www.aprnu.kharkiv.org