Про передачу Державної енергетичної галузі в приватне підприємство ПАТ "ДТЕК ...ОБЛЕНЕРГО"

Доброго дня!

Згідно ст. 3 Конституції України "Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю". Енергетична галузь є основою життезабезпечення людства і громадян України зокрема.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Надати копії документів передачі Державної енергетичної галузі в приватне підприємство ПАТ "ДТЕК ...ОБЛЕНЕРГО"-монополіста (стосується всіх областей України).
2. Надати копії документів або інші законодавчі акти про засновників, коли і ким було засноване ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕГРО».
3. Надати копію документів, які підтверджують правовий режим власності на об’єкти електричної енергії, повітряні та кабельні лінії електропередач, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, будівлі, земельні ділянки на яких ці об’єкти ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕГРО» розташовані.
4. Надати копію договору на право господарського відання або права оперативного управління ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕГРО» .

З повагою,

Наталія

Від: Publishinfo
Кабінет Міністрів України

НАТАЛІЯ
[FOI #24616 email]

Шановна пані Наталіє!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 22.08.2017, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.
Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Відповідно до Статуту, затвердженого річними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (далі – Товариство) 26.06.2012, Товариство є правонаступником майна,
прав та обов’язків ДАЕК «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго», ВАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» та ПАТ «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго».
Разом з тим, ДАЕК «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» була утворена відповідно до Указу Президента України від 04.04.1995 № 282 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 18.08.1995 № 160 (правонаступником якого є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України).
Крім того, Положенням про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 29.03.2017 № 208, визначено, що Міненерговугілля відповідно до покладених на нього завдань здійснює управління державним майном, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації або перетворення державних підприємств у державні акціонерні товариства.
Статтею 4 Закону України «Про Фонд державного майна України» визначено, що одним із основних завдань Фонду є управління об’єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій.
Згідно з Положенням про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1063, НКЦПФР відповідно до покладених на неї завдань погоджує в установленому нею порядку набуття юридичною чи фізичною особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Міненерговугілля, Фонду державного майна України та НКЦПФР для розгляду та надання Вам інформації в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

show quoted sections

Посилання

Від: Shmigach O.M., SPFU

Посилання

Доброго дня!
Отримала відповідь від Кабінету Міністрів України.
Численні посилання на статті Законів України, Укази Президента та Положення про НКЦПФР не дали ясності картини коли, ким було порушено Конституцію в частині забезпечення громадян життедальною галузею-енергозабезпеченням, коли Держава первисно (оскільки ДАЕК "Енергопостачальна компанія "Дніпрообленерго" була створена Указом Президента тільки в 1995 році) передала СВОЇ повноваження в приватні структури, які і до наступного часу діють в порушення прав громадян, незаконно відключаючи їх від енергетичних мереж на свій комерційний розсуд.
Відповідь надана частково. В іншій частині направлена Фонду держмайна України та НКЦПФР.
Очикую повну відповідь на свій запит.

З повагою,

Наталія

Від: Shmigach O.M., SPFU

Посилання

Від: kanc

Здравствуйте, Foi+reguest-24616-b5681260.

--
С уважением,
kanc mailto:[email address]

Посилання