Про печатки ДФС

Борис Цікавенко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

НАКАЗ ДФС стосовно застосування (використання) печатки на консультаціях ДФС за ст52 ПК України, відповідях на звернення платників та інших будь - яких листах ДФС, адресованих платникам податків.

Підстави звернення за наданням інформації:
1) ГУ ДФС України, обласні та районні ДФС е юридичним особами публічного права.
Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та Цивільного Кодексу Статті 81. Види юридичних осіб.
Частини 2. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
Частини 3. Цим Кодексом встановлюються порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права.
Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.
2) Податкові консультації, які надають обласні ДФС та ГУ ДФС України, та які вносяться до реєстру консультацій є правочинами (актами індивідуальної дії, які створюють права та обов’язки для платників податків відповідно до ст53 ПК України іт.д.).
Відповідно до Цивільного Кодексу України Статті 202. Поняття та види правочинів, частини 1. Правочином є дія особи (Юридичної особи –ДФС), спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (наприклад звільнення платника від відповідальності – ст53 ПК України).
Відповідно до Цивільного Кодексу Статті 207. Вимоги до письмової форми правочину.
ч1. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.
ч2. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Правочин, який вчиняє юридична особа (ДФС), підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства, та скріплюється печаткою.
Зважаючи на це, податкова консультація за ст52 чи будь - який лист, яким ГУ ДФС України чи Обласна чи Районна ДФС зобов’язує платника до якихось дій є правочином ДФС та повинен бути скріплений печаткою ДФС.
Відповідно до податкового кодексу статті 42. Листування з платником податків, ст.42.ч1. Податкові повідомлення — рішення, податкові вимоги або інші документи, адресовані контролюючим органом платнику податків, повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані та у випадках, передбачених законодавством, завірені печаткою такого контролюючого органу.
3) Відповідно до Цивільного Кодексу Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.
ч1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.
ч2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.
Зважаючи на вищевикладене, будь-які листи ДФС (консультації, відповіді на звернення та інше), які адресовані платнику податку в разі не скріплення печаткою відповідно до статті207 Цивільного Кодексу України не є чинними.
4) Цей запит про надання інформації складено з метою отримання інформації (НАКАЗ ДФС, Постанова КМУ чи інші організаційно - розпорядчі документи) про те, у яких випадках передбачено використовувати печатку ДФС в листуванні з платниками податків а в яких не передбачено.

З повагою,

Борис Цікавенко

Publicinfo, Державна фіскальна служба України

2 Attachments