про осіб, що навчатимуться на ОР "Бакалавр" за кошти держбюджету

Дацко Олеся

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Усі розпорядчі акти Міністерства освіти (та/або його структурних підрозділів), в яких відображено перелік осіб, які пройшли згідно конкурсу на навчання за держбюджетним замовленням, зокрема таку інформацію по кожній спеціальності за освітнім рівнем "бакалавр",
які містять інформацію по кожній особі :
1. Прізвище, імя, по-батькові особи, що навчатимееться за кошти державного бюжету
2. ВНЗ, в який поступила на навчання особа
3. Відомості, чи була особа зарахована на навчання у ВНЗ, в який пройшла за конкурсом на навчання за бюджетні кошти
4. Кількість балів ЗНО (оцінок товрчих конкурсів), з якими особа отримала право навчатися за кошти держави
5. Наявність пільг у особи для навчання за кошти державного замовлення. У вмпадку наявності пільги - вказати підстави пільги.

З повагою,

Дацко Олеся

Міністерство освіти і науки України

This is the mail system at host mail.mon.gov.ua.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: mail for mail.mon.gov.ua loops back to myself

Доброго дня!
Прошу надати інформацію! Досі інформації мені не надано.
Дякую!

З повагою,

Дацко Олеся

Дацко Олеся

Доброго дня!
Мені досі не надали запитуваної інформації
Така інформація міститься і систематизована у ЄДЕБО.

І витяг з такої бази як відповідь на запит готується менше 5 хвилин.

Причому така інфомація має бути зібрана в одному місці.

Оскільки для формування звітів про виконання паспорту бюджетної програми це вихідні дані для збору інформації.

Прошу надати запитувану інформацію!

А також вказати посаду, прізвище, імя,, по-батькові особи, яка не ндала запитувану інформацію

З повагою,

Дацко Олеся