Про надання документів в інформаціно-пошукові системи комерційних розробників

Сергій Антоненко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

нормативно-правові акти, розпорядчі документи, договори про обмін інформацією, тощо, що встановлюють порядок надання нормативно-правових та інших документів Державної судової адміністрації України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ в інформаціно-пошукові системи у галузі права комерційних розробників: “ЛІГА:ЗАКОН”, “НАУ”, “ПРАВО”, “ІНФОДИСК”, “ДІНАЙ”, “ПАРУС” та ін.

Інформація запитується в межах реалізації проекту з побудови єдиної загальнодержавної системи нормативно-правової інформації в Україні

З повагою,

Сергій Антоненко
експерт з питань правової інформатики, кореспондент SPILNO.TV,
член громадської ради при Державному агентстві з питань електронного урядування України

Державна судова адміністрація України

1 Attachment

Олександр залишив коментар ()

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 лютого 2004 року N 22/04

Про заходи щодо забезпечення правильного застосування законодавства у Державній судовій адміністрації України, а також здійснення інформаційного співробітництва з Інформаційно-аналітичним центром "ЛІГА"

З метою забезпечення правильного застосування вимог актів законодавства, інших нормативно-правових документів у Державній судовій адміністрації України, її працівниками під час виконання покладених на них завдань і посадових обов'язків, а також здійснення інформаційного співробітництва з Інформаційно-аналітичним центром "ЛІГА" на основі системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН наказую:

1. Юридичному управлінню (Тимошенко С. В.):

- здійснити перегляд наказів, розпоряджень, а також роз'яснень, рекомендацій, листів, інших документів Державної судової адміністрації України, що мають правовий характер (далі - документи правового характеру), з метою приведення їх у відповідність із законодавством; внести пропозиції Голові Державної судової адміністрації України про необхідність внесення до цих наказів, розпоряджень, документів правового характеру змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

- перевіряти у подальшому відповідність законодавству проектів наказів, розпоряджень, документів правового характеру Державної судової адміністрації України, а також проектів окремих доручень Голови Державної судової адміністрації України, що подаються на підпис керівника, візувати їх за наявності віз заступників Голови Державної судової адміністрації України, згідно з розподілом обов'язків між ними, а також віз керівників заінтересованих структурних підрозділів Державної судової адміністрації України або осіб, які їх заміщують.

У разі невідповідності проекту наказу, розпорядження, документа правового характеру законодавству та якщо внесені до нього юридичною службою зауваження не враховано, не візуючи проект, подавати письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання;

- координувати роботу з підготовки нормативно-правових актів Державної судової адміністрації України;

- вносити пропозиції щодо подання нормативно-правового акта Державної судової адміністрації України до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

- організувати облік і зберігання нормативно-правових актів, документів правового характеру Державної судової адміністрації України.

2. Управлінню документального забезпечення (Бровко Т. В.):

- разом з іншими структурними підрозділами Державної судової адміністрації України забезпечити невідкладне надання Юридичному управлінню на паперових носіях наказів, розпоряджень, документів правового характеру Державної судової адміністрації України (у копіях) з метою перевірки їх відповідності законодавству;

- забезпечувати у подальшому невідкладне надання контрольного примірника наказу, розпорядження, документа правового характеру Державної судової адміністрації України Юридичному управлінню (на паперових носіях) та Управлінню матеріально-технічного забезпечення судів та установ судової системи (в електронному вигляді);

- довести цей наказ до відома працівників Державної судової адміністрації України.

3. Визначити, що пропозиції Юридичного управління щодо приведення у відповідність із законодавством наказів, розпоряджень, документів правового характеру Державної судової адміністрації України (їх проектів) є обов'язковими для розгляду керівництвом та відповідними структурними підрозділами Державної судової адміністрації України.

4. Заборонити подання на підпис Голові Державної судової адміністрації України проектів наказів, розпоряджень, документів правового характеру без попередньої перевірки та візування Юридичним управлінням.

5. Юридичному управлінню (Тимошенко С. В.) та Управлінню матеріально-технічного забезпечення судів та установ судової системи (Слоніцький О. Є.) щоп'ятниці визначати та передавати накази, розпорядження, документи правового характеру Державної судової адміністрації України відповідальному працівникові Інформаційно-аналітичного центру "ЛІГА" для розміщення в інформаційній базі даних системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА:ЗАКОН.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 
В. Карабань