Про Конституційне Подання Президента України Порошенка П.О. до Конституційного Суду України щодо незаконності позбавлення Януковича В.Ф. звання Президента України.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Визнаючи незаконними дії щодо позбавлення Януковича В.Ф. звання Президента України, діючий Президент України Порошенко П.О. звернувся до Конституційного Суду України з Конституційним Поданням про визнання Закону України «Про позбавлення Януковича В.Ф. звання президента України» від 04 лютого 2015 року № 144-VIII таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним).

Конституційне Подання Президента України Порошенка П.О. до Конституційного Суду України щодо незаконності позбавлення Януковича В.Ф. звання Президента України було розміщено на офіційному сайті Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/file...

Інформація, щодо Конституційного Подання Президента України Порошенка П.О. до Конституційного Суду України щодо незаконності позбавлення Януковича В.Ф. звання Президента України має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і була приводом для чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію, з якою метою було подано Конституційне Подання Президента України Порошенка П.О. до Конституційного Суду України щодо незаконності позбавлення Януковича В.Ф. звання Президента України.

(2) Чи має не меті Конституційне Подання Президента України Порошенка П.О. до Конституційного Суду України щодо незаконності позбавлення Януковича В.Ф. звання Президента України відновлення на посаді Президента України Януковича В.Ф.?

(3) В який спосіб Президент України Порошенко П.О. має намір та бажання відновити звання Президента України Януковича В.Ф.?

(4) Надати скан-копію Конституційного Подання Президента України Порошенка П.О. до Конституційного Суду України щодо незаконності позбавлення Януковича В.Ф. звання Президента України та додатків до нього.

(5) Надати інформацію чи працював та на якій посаді Михеєнко Ростислав Михайлович уповноважений Президентом України Порошенком П.О. брати участь у конституційному провадженні за вказаним Конституційним Поданням до Конституційного Суду України щодо незаконності позбавлення Януковича В.Ф. звання Президента України під час перебування на посаді Президента Януковичем В.Ф. та яку посаду він обіймав на той час.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці
Адміністрація Президента України

Посилання

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Дякую Вам за відповідь № 12-09/1214 від 10.04.2019 надану на мій інформаційний запит від 03.04.2019.

Дійсно текст Конституційного Подання Президента України Порошенка П.О. до Конституційного Суду України щодо незаконності позбавлення Януковича В.Ф. звання Президента України без підпису і додатків міститься на сторінці: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/file...

Оскільки не отримав відповіді на питання поставлені у запиті щодо мети вказаного Конституційного Подання, способу відновлення порушених прав, та представника уповноваженого Президентом України брати участь у конституційному провадженні за вказаним Конституційним Поданням.

На підставі викладеного та з метою уточненя, направляю повторний запит та прошу надати відповіді на поставлені в моєму фнформаційному запиті від 03.04.2019 питання, зокрема:

(1) Надати інформацію чи має не меті Конституційне Подання Президента України Порошенка П.О. до Конституційного Суду України щодо незаконності позбавлення Януковича В.Ф. звання Президента України відновлення на посаді Президента України Януковича В.Ф.?

(2) Надати інформацію в який спосіб Президент України Порошенко П.О. має намір та бажання відновити звання Президента України Януковича В.Ф. В разі задоволення Конституційним Судом України його Конституційного Подання.

(3) Чи працював та на якій посаді Михеєнко Ростислав Михайлович під час перебування на посаді Президента Януковичем В.Ф. та яку посаду він обіймав на той час.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Від: Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформаці
Адміністрація Президента України

Посилання