Про інвестиційну складову у структурі тарифів

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

За вимогами частини четвертої статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI органи місцевого самоврядування під час встановлення державних регульованих цін на товари до складу таких цін обов’язково включають розмір їх інвестиційної складової частини. Планування інвестиційної складової здійснюється з урахуванням заходів, передбачених інвестиційною програмою ліцензіата (суб’єкта господарювання), затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої уповноваженими органами в установленому порядку.
У свою чергу, абзацом третім пункту 27 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 передбачено, що ліцензіати та уповноваженні органи зобов’язані у структурі тарифів відображати складові планованого прибутку.
Відповідно до визначень, наведених у Порядку, джерела фінансування інвестиційної програми — це кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку (кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм), та інші надходження, отримані від провадження господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності, та позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти тощо.
Для реалізації основних напрямів діяльності ТОВ “Теплоенергоцентр Роганського промвузла” була розроблена інвестиційна програма на 2021-2022 роки, джерелами фінансування якої є амортизаційні відрахування у повному обсязі.
Зважаючи на те, що джерелами фінансування заходів інвестиційної програми Товариства є тільки амортизаційні відрахування та з метою уникнення подвоєння витрат просимо надати роз'яснення: де у структурі тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і гарячої води повинна бути відображена сума витрат інвестиційної програми: за статтею “Амортизаційні відрахування” чи у складі планованого прибутку.

З повагою,

Оксана Гонтаренко