Про господарчу діяльність АТ "Укрзалізниця"

Олександр Рудомовський

Доброго дня!

Єдиним акціонером АТ «Укрзалізниця» (товариство) є держава в особі Кабінету Міністрів України.
Акціонер товариства має право:
- отримувати інформацію про господарську діяльність товариства.
Враховуючи, що товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми документами товариства, прийнятими відповідно до Статуту АТ «Укрзалізниця».

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію :

1. Якими нормативно-правовими актами керується товариство, коли прийняте наглядовою радою рішення про створення Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки та ліквідацію Департаменту економічної та інформаційної безпеки не вводиться в дію розпорядчим документом (наказом) товариства.

2.З якого числа було ліквідовано Департамент економічної та інформаційної безпеки та створено Апарат директора з економічної та інформаційної безпеки. Яким документом це зафіксовано.

3. На виконання якого документу внесені зміни до штатного розпису та проходить приймання на роботу до Апарату.

З повагою,

Олександр Рудомовський