Про дискримінацію прав заявника по майновому признаку.

Нєскордєв М.С.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Не достучатися до Мінсоцполітики з січня 2012р.

Директору Департамента пенсійного забезпечення
та соціального захисту інвалідів
Шамбір Миколі Івановичу
м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601
Начальнику управління праці і соціального захисту населення
у м. Рубіжному Луганської області
Ковтун Наталія Павлівна
вул.. Руденка буд. 7, м.Рубіжне Луганська обл. 93010
16.10.2014р. пенсіонера Нєскородєва Миколи Семеновича,
индифікаційний код 1899438719, пенсійна справа №148868
Адреса:вул. Леніна дом 43 кв. 96 м.Рубіжне Луганської області, 93012
тел.0953912768
Скарга
на протиправні рішення, дії та позицію Управління Пенсійного фонду та УПіСЗН у м. Рубіжне

УПФУ та УПіСЗН ціленаправлено, усвідомлено перекрутили положення абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV та ст.66 ЗУ№1788-12 для способу дискримінаційні заявника по майновому признаку із використанням повноважень з метою, з якою це повноваження не надано .
У зв'язку із сплатою обов'язкових внесків до пенсійного фонду, згідно практики Європейського суду з прав людини та національного законодавства України, заявник має право власності на пенсію щодо внесеної частини до цього фонду. Національне законодавство і европейські стандарти не передачають обчислення пенсії з часткового заробітку, а з повного заробітку, з якого сплачені обов'язкові внесків до пенсійного фонду згідно із пенсійним законодавством. Пенсія Україні обчислюється в межах від мінімальної до максимальної в залежить від стажу та від повного заробітку.
УПФУ у м. Рубіжне здійснили протиправні дискримінаційні дії: при обчисленні пенсії заявнику у січні – лютому 2012р. обчислили пенсію з часткового заробітку у спосіб підмінили отриманого щомісячного заробітку заявника норми ст. 66 ЗУ "Про пенсійне забезпечення" (1788-12) на перевищення норми заробітку, целенаправлено усвідомлено перекрутили сенс словосполученя «не перевищують розміру 5,6хЗс» («менше або дорівнюють розміру 5,6хЗс», «не більше розміру 5,6хЗс», «≤ 5,6хЗс» , «+ ≤ 5,6хЗс», «розмір перевищення норми від 0 до 5,6хЗс» є аналогічними сінонімами вимірювання перевищення норми заробітку ст. 66 ЗУ№1788-12 у контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41№ 1058-IV) та застосували як обмеження заробітку норми ст. 66 ЗУ№1788-12 . УПіСЗН зайняло протиправну позицію УПФУ.
Зазначене потягло до протиправного дискримінаційного обчислення пенсії від частки заробітку із заниження розміру пенсії заявника майже вдвічі, з належній 8143,65грн. до обмеженій 4195грн (різниця складає 3948 грн.) станом на січень 2012р.. У такий спосіб за 33 місяців з 02.01.12р. по 02.10.2014р. заявнику пенсійні органи з вини саме УПФУ у м. Рубіжне не обчислили, не нарахували, не виплатили, або вкрали зазначену різницю пенсії на суму не менше 3948х33=130284грн. без об’єктивного та без розумного обґрунтування.
Обгрунтовання позиції заявника. Згідно ст.70 КАСУ належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування.
Доказ №1. Згідно стор. 8 розділ 1 Бевз Г. П. Алгебра: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. ББК 22.1я721 Б36, Київ: Зодіак ЕКО, 2009.Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, наказ від 2 лютого 2009 р. № 56, та інших підручників, загальновідомо, що крім знаків < (менше) і > (більше) використовують також знаки: ≤ — менше або дорівнює (не більше, не перевищують), ≥ — більше або дорівнює(не менше).
Запис а ≤ b означає, що а < b або а = b; або «а» менше або дорівнює (не більше, не перевищує) «б»;
Запис а ≥ b означає, що а > b або а = b; більше або дорівнює(не менше).
Знаки < і > називають знаками строгої нерівності. … Знаки ≤ і ≥ … називають знаками нестрогої нерівності.
Повернемося до знаку ≤ — менше або дорівнює (не більше), та його сіноніму «не перевищують», який застосований у спірному абзаці 1 ч.2 ст. 41№ 1058-IV .
Згідно абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV до заробітної плати для обчислення пенсії враховуються: «…суми виплат …, отримуваних застрахованою особою до набрання чинності цим Законом … за періоди до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися зазначені внески (збір), - у межах сум, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) (надалі: норма ст. 66) , і не перевищують 5,6 розміру середньої заробітної плати в Україні на день отримання зазначених сум. ( надалі: «розміру 5,6хЗс»; надалі «не перевищують 5,6хЗс» або його синоніми «менше або дорівнюють (не більше) ≤ 5,6хЗс» , «+ ≤ 5,6хЗс»; «за періоди до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися зазначені внески (збір)» – надалі: період ЗАКОНОДАВЧОГО НЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАРОБІТКУ ) .
Розглянемо детально.
Загальновіодомо, що словосполучення «не перевищують розміру 5,6хЗс» згідно стор. 8 розділ 1 Бевз Г. П. Алгебра: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. ББК 22.1я721 Б36 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України наказ від 2 лютого 2009 р., № 56, та згідно положень про метрологію, означає: ≤5,6хЗс, або «менше або дорівнюють 5,6хЗс», або «не більше 5,6хЗс», допуск +≤5,6хЗс, «розмір перевищення норми від 0 до 5,6хЗс».
У контексті отриманому заробітку норми ст.66 ЗУ №1788-12 зідно абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV надається дозвіл (допуск) на перевищення цієї норми заробітку на розмір +≤5,6хЗс з відхиленнями від 0 до 5,6хЗс, або «менше або дорівнюють 5,6хЗс», або «не більше розміру 5,6хЗс», або «не перевищують розміру 5,6хЗс», що є аналогічними сінонімами зазначених словосполучень та вимірювання перевищення норми заробітку.
Отриманий заробіток норми ст.66 ЗУ №1788-12 є величною законодавчо визначеною, нормованою, постійною, строгою, розмір якого не змінюється в залежності від будь яких факторів, крім протиправних, бандитських, шахрайских факторів, і навпаки, перевищення цієї норми є нестрогою нерівностю з переменним значенням +≤5,6хЗс з відхиленнями від 0 до 5,6хЗс , «менше або дорівнюють 5,6хЗс», або «не більше розміру 5,6хЗс», або «не перевищують розміру 5,6хЗс», що є аналогічними сінонімами. (стор. 8 розділ 1 Бевз Г. П. Алгебра: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл.)
Не визнавати загальновідомі істини - все рівно, що не визнавати таблицю множення.
Розглянемо ще детальніше.
Доказ №2. Загальновідомо, що абзац 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV формульований згідно правил літературній мови, що зобов’язує значення слів цієї норми тлумачити згідно тлумачних словників.
Згідно тлумачних словників слово «ПЕРЕВИЩУЮТЬ» має значення перевершувати, перевищувати, бути вищим, бути більшим ніж норма, виходити за межі норми, а частка «НЕ» має значення затвердження розміру цього перевищення.
Значення словосполучення «НЕ ПЕРЕВИЩУЮТЬ розміру 5,6хЗс» складається із значень складових його слів та чисел, а думка визначається реченням. У контексті спірного абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV у сукупності із сумами отриманого нормованого заробітку для обчислення пенсій норми ст. 66 ЗУ№1788-12 , словосполучення «НЕ ПЕРЕВИЩУЮТЬ розміру 5,6хЗс» згідно складових слів має ознаку виходити за межі сум отриманого заробітку норми ст.66 ЗУ №1788-12 на розмір ≤5,6хЗс, або перевищенню бути меншим або дорівнювати розміру 5,6хЗс , або перевищувати, перевершувати заробіток норми ст. 66 на розмір від 0 до 5,6 х Зс грн., або змінюватися від 0 до 5,6хЗс за межами отриманого заробітку норми ст.66.
Аналогічні приклади: 1) Норма вироботки на одного працюючого складає 20000грн. і не перевищує 4000 грн (перевищення «менше або дорівнює» ≤4000грн.; перевищення змінюється від 0 до 4000грн.) 2) Суми заробітку норми ст.66 ЗУ №1788-12 складають 400 грн. і «не перевищують 5,6хЗс грн.», +≤5,6хЗс з відхиленнями від 0 до 5,6хЗс , «менше або дорівнюють 5,6хЗс», або «не більше розміру 5,6хЗс», або «не перевищують розміру 5,6хЗс», що є аналогічними сінонімами, тобто, бути вищим над нормою на затверджену відносну висоту, на затверджене дозволене перевищення норми, як міра перевершення, перевищення, допуску відхилення над отриманим заробітком норми ст.66 ЗУ №1788-12 .
Доказ №3. Розглянемо детально, у яких випадках має місце перевищення заробітку норми ст.66 ЗУ №1788-12 на розмір «НЕ ПЕРЕВИЩУЮТЬ розміру 5,6хЗс» (синоніми «менше або дорівнює ≤ 5,6 х Зс грн.», або «не більше 5,6 х Зс», або «+≤ 5,6 х Зс») та від чого залежить цей розмір перевищення у сукупному контексті Абзацу 1 ч.2 ст. 41 , абзацу 2 ч.3 ст. 24 та ст. 40 ЗУ №1058-IV.
Згідно абзацу 2 ч.3 ст. 24 ЗУ №1058-IV «…Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків Св є меншою, ніж мінімальний страховий внесок В, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення … доплати Д до суми страхових внесків Св таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів (Св+Д) за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок В», тобто, щоб: Св+Д ≥В. Сума доплати Д перераховується в еквівалент додаткового заробітку Зд згідно ст.40 з урахуванням частини 3 ст. 24 ЗУ№1058-IV:
Зд=(Д:Т)х100%,де: Т - розмір страхового внеску у відповідному місяці.
Згідно ч. 2 ст. 40 ЗУ №1058-IV заробітна плата для пенсії визначається за формулою:
Зп = Зс х (Ск : К), де: Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати за кожний місяць (Кз + Кз ... + Кз); де : Кз = Зв : Зс; де: Зв = З + Зд.
У загальному випадку, виходячи із сукупності ч.3 ст. 24, ст.40, абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV, які між собою пов’язані:
(ст.40 відповідно до змісту та формули) Зв = З + Зд; де: Зд=(Д:Т)х100% ,де: Д згідно ч.3 ст. 24;
(абзац 1 ч.2 ст. 41 відповідно до змісту) Зв= З +≤ 5,6хЗс ;
Загальновідомо, якщо рівні ліві частини рівнянь, то рівні й праві частини: З + Зд = З +≤ 5,6хЗс ; скорочуємо подібні члени рівняння, отримуємо: Зд = +≤ 5,6хЗс ;
У випадку додаткової зарплати Зд = +≤ 5,6хЗс страхові внески сплачуються по бажанню , у випадку заробітку «З» по нормі ст.66 ЗУ№1788-12, страхові внески сплачуються обов’язково.
Із вищенаведеного випливає, що абзацем 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV, крім прав на суми заробітку норми ст. 66 ЗУ№1788-12, наданий дозвіл ще й на додаткову зарплату Зд=+≤ 5,6 х Зс, яка дорівнює еквіваленту доплат до страхових внесків згідно абзацу 2 ч.3 ст. 24 ЗУ №1058-IV «і не перевищують ≤ 5,6 х Зс (синоніми «дорівнює або менше» ≤ 5,6 х Зс», «не більше 5,6 х Зс», « не перевищує ≤ 5,6 х Зс) та розраховується по форумулі: Зд=(Д:Т)х100%
Частина сум заробітку, що «не перевищують розміру 5,6хЗс», або «менше або дорівнює 5,6хЗс», або ≤5,6хЗс, не входить до складу отриманого заробітку норми ст. 66, але входить до заробітку абзаца 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV як додаткова зарплата. Абзац 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV поліпшує умови заробітку для обчислення пенсій, збільшує його відносно норми ст. 66 на розмір ≤5,6хЗс, а не погіршує.
Докази №4 1), 2) на наглядних прикладах з правильною та неправільною числовою рівністю.
Загальновідомо, що рішенням рівняння називається таке значення змінної, при якому рівняння перетворюється на правильну числову рівність.
1) При завідомо достатніх умовах заробітку та стажу: граничних показниках заробітку за період персоніфікованого обліку та мінімальних показниках за період з 01.06.1989р. по 31.05.1994р. ЗАКОНОДАВЧОГО НЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАРОБІТКУ для випадку завідомо законодавчо визначеній максимальної пенсії 8220грн. (десяти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність станом на 02.01.2012р), відсутні доплати до страхових внесків при Св > В; Д = 0; Зд = 0; та відсутні перевищення норми ст 66:
Зв = З + Зд =З.+0 = З= З в межах ст.66; Кз = Зв : Зс= З : Зс= З в межах ст.66 : Зс.
(1) Пмакс.= Зп х Кс = Зс х (Ск : К)хКс = Зс х {(Ск121+ Ск60): К} х Кс = Зс х {(Ск121+ Кз60 СЕРЕДНІЙ х 60): К} х Кс= 8220гнр.
(1) Пмакс= 2001,197х{(699,8645+10,87508х60):181}х0,54975=8219,99985 = 8220 грн., середньомісячний мінімальний коефіцієнт заробітку Кз60 СЕРЕДНІЙ=10,875, який за період з 01.06.1989р. по 31.05.1994р. задовольняє правильну числову рівність 8220 грн.
При інших значеннях Кз60 СЕРЕДНІЙ згідно хибної позиції УПФУ правильна числова рівність не задовольняється:
Зв із обмеженнями =З із обмеженнями ст.66 = 5,6хЗс; та Кз із обмеженням = З із обмеженнями ст.66 : Зс = 5,6 без об’єктивного та без розумного обґрунтування :
(2) П ПФУ МАКС.=2001,197х{(699,8645+5,6х60):181}х0,54975=6296,18грн. < 8220грн., середньомісячний мінімальний коефіцієнт заробітку Кз60 СЕРЕДНІЙ=5,6, застосований УПФУ за період з 01.06.1989р. по 31.05.1994р. не задовольняє правильну числову рівність 8220 грн., позиція УПФУ не вірна.
Належний розмір пенсії заявника при Св > В; Д = 0; Зд = 0; та відсутні перевищення норми ст 66) :
Зв =З+Зд = З + (Д:Т)х100% =З + (0:Т)х100%=З= З в межах ст.66; Кз=Зв : Зс=З : Зс=З в межах ст.66:Зс;
(3) Пналежна.=Зп х Кс=Зс х(Ск : К)хКс=Зс х(Ск133:К} х Кс =Зс х{(Ск73+ Ск60):К} х Кс=Зсх{(Ск73+Кз60 СЕРЕДНІЙ х 60):К}хКс;
Пналежна=14738,61х0,54975=2001,197х(979,53135:133)х0,54975=2001,197х{(201,72345+777,8079):133}х0,54975=
=2001,197х{(201,72345+12,96346х60):133}х0,54975=8102,55грн. (плюс доплати 41,1грн. за стаж понад 35років.), де: середньомісячний коефіцієнт заробітку заявника Кз60 СЕРЕДНІЙ=12,963, який за період з 01.06.1989р. по 31.05.1994р. задовольняє правильну числову рівність 8102,55грн. та є близьким до показників заробітку при обчисленні максимальної пенсії станом на січень 2014р.
При інших значеннях Кз60 СЕРЕДНІЙ згідно хибної позиції УПФУ правильна числова рівність не задовольняється, але УПФУ застосувало для обчислення пенсій заявника саме не правильну числову рівність, яка тягне до заниження пенсії та дікрімінації отриманого заробітку:
Зв із обмеженнями =З із обмеженнями ст.66 = 5,6хЗс; та Кз із обмеженням = З із обмеженнями ст.66 : Зс = 5,6 без об’єктивного та без розумного обґрунтування занижена пенсія заявника:
ППФУ ЗАНИЖЕНА=2001,197х{(201,72+307,29):133}х0,54975=
=2001,197х{(201,72345+5,12х60):133}х0,54975=4195грн. < 8102,55грн., де: індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, обмежений розміром 5,6, не задовольняє правильну числову рівність 8102,55грн, та впливає на зниження належного Кз60 СЕРЕДНІЙ з 12,963 до 5,12, при якому рівняння не перетворюється на правильну числову рівність, тобто дії і позиція УПФУ та ПФУ не вірні.
Доказ №5. Позиція заявника підтверджується ч.1 ст 58 Конституції України та Рішенням Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення положення ч.1 ст 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) від 9 лютого 1999 року Справа N1-7/99 про те, що:
«1. Положення частини першої статті 58 Конституції України про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, треба розуміти так, що воно стосується людини і громадянина (фізичної особи).
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим.»
Із вищенаведеного випливає, що абзац 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV, чинний з 01.01.2004р., не має зворотної дії в часі назад на розмір отриманого заробітку норми ст.66 ЗУ№1788-12 з 01.06.1989р. по 31.05.1994р.(за період ЗАКОНОДАВЧОГО НЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАРОБІТКУ до липня 1998р.), крім випадків, коли тлумачення абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV не погіршує право на отриманий заробіток норми ст.66 ЗУ№1788-12 та права і інтереси заявника за цей період. Додатковий заробіток Зд = +≤ 5,6хЗс в абзаці 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV не погіршує умови заробітку норми ст.66 ЗУ№1788-12.
Доказ №6. 17 липня 1997 року Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, яка, відповідно до частини 1 статті 9 Конституції України, стала частиною національного законодавства України. ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 23 лютого 2006 року N 3477-IV Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3135-VI ( 3135-17 ) від 15.03.2011, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, запроваджено в українське судочинство та адміністративну практику європейськіх стандартів з прав людини, передбачено, що норми Конвенції та практика Європейського суду з прав людини мають застосовуватись в Україні як джерело права.
У 1975 році Європейська комісія з прав людини у справі Мюллер проти Австрії сформулювала позицію щодо права власності громадянина на пенсію. Зокрема, в рішенні суду було зазначено, що у зв'язку із сплатою обов'язкових внесків до пенсійного фонду виникає право власності на пенсію щодо внесеної частини до цього фонду.
З практики Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини випливає, що пенсія є майном, яке підпадає під захист ст.1 Протоколу №1 до Конвенції, яка передбачає, що «Кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права ».
Згідно ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Згідно ст. 1 Протоколу №1 Конвенції, будь-яке втручання публічної влади в право власності або позбавлення його повинно бути законним, а сама держава має право здійснювати контроль за використанням майна тільки шляхом «виконання законів».
Згідно із практикою Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини, обчислення пенсії заявника УПФУ в. Рубіжне від частки отриманого заробітку є свавіллям і не гарантує розумної пропорційності між способами, які використовуються і метою яка переслідується - , обчислення пенсії від повного заробітку норми ст.66 ЗУ "Про пенсійне забезпечення" (1788-12) .
Передбачено обчислення пенсії виключно в розумінні від повного заробітку, з якого сплачені страхові внески в пенсійний фонд, у відповідності із вимогами як національного законодавства , так і практики Європейської комісії з прав людини.
Згідно ст.46 Конституції України: Пенсії, .., … є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Рівень життя «не нижчий» означає ≥ — більше або дорівнює(не менше) з урахуванням розміру пенсії диференційованої в залежності від стажу та заробітку ( ч.1 ст.7 ЗУ №1058-IV).
Рішення, дії та позиція УПФУ у м. Рубіжне є дискримінаційними в розумінні ст. 1 Протоколу №12 Конвенції, яка передбачає:«1.Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якого з ознак, наприклад за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних та інших переконань, національного або соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, народження або іншому ознакою. 2. Ніхто не може бути дискримінованою яким-небудь органом державної влади за будь-якою з ознак, наприклад за тими, які вказані в пункті 1 ».
Рішення, дії та позиція УПФУ у м. Рубіжне поставили в нерівні умови заявника з пенсіонерами, яким нарахована пенсія з повної заробітної плати, а заявнику нарахована пенсія з часткової заробітної плати за період з 01.06.1989р. по 31.05.1994р. (За період законодавчо НЕ обмеженого заробітку до липня 1998р.).
Відповідно, має місце дискримінація заявника за майновою ознакою за період отримання заробітку з 01.06.1989р. по 31.05.1994р., що є свавілля, беззаконня, протиправні дії УПФУ у м. Рубіжне.
Згідно ст. 24 Контитуції України: « Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.»
Тобто ст. 24 Конституції України не передбачає дискримінації за майновою ознакою. Рішення, дії та позиція УПФУ у м. Рубіжне щодо дискримінації заявника за майновою ознакою є противоправна.
Рішення , дії та позиція УПФУ у м. Рубіжне щодо обмеження отриманого нормованого заробітку заявника норми ст. 66 ЗУ№1788-12 для обчислення пенсій розміром 5,6хЗс та обмеження індивідуальних щомісячних коефіцієнтів заробітної плати розміром 5,6 за період ЗАКОНОДАВЧОГО НЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАРОБІТКУ НОРМИ до липня 1998р без об’єктивного та без розумного обґрунтування, призначення заниженої пенсії, майже вдвічі, із обчисленням від частки отриманого заробітку, прийняті та вчинені:
із порушенням прав п.9 ч. 1 ст. 16 ЗУ №1058-IV на отримання пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених цим Законом;
із порушеннями права про захист власності ст. 1 Першого протоколу від 20.03.52 КОНВЕНЦІЇ про захист прав людини і основоположних свобод, згідно якого до поняття «права власності» входять матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі право пенсію у повному обсязі, а не від частки отриманого заробітку; національним законом передбачається обчислення пенсії виключно в розумінні від повного заробітку, з якого при сплачені страхові внески.
Із порушенням права і законних інтересів заявника на отриманий повний заробіток для обчислення пенсії та прав на обчислення , нарахування та виплату повної пенсій з повного отриманого заробітку;
із порушеннями повноважень обчислення пенсії у спосіб від частки отриманого заробітку, не використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано;
не переслідують легітимну мету призначення пенсії у повному обсязі та надання дозволеної інформації на запити заявника, яка стосується безпосередньо порушених прав і інтересів заявника;
не обґрунтовано, без об’єктивного та без розумного обґрунтування, тобто з без урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);
не безсторонньо, упереджено; не добросовісно; не розсудливо;
без дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи до дискримінації;
не пропорційно, зокрема без дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);
без урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;
не своєчасно, тобто протягом не розумного строку.
суперечать сукупності ст. 40, абзацу 1 ч.2 ст. 41 , ч.1 та ч.3 ст. 27, ст. 7, ч.3 ст. 24 ЗУ №1058-IV;
суперечать ч. 2 ст. З, ст.22, ст. 24, ч.2 ст.32, ст.41, ст.8, ст.46, ч.1 ст. 58 Конституції України, Р І Ш Е Н Н Ю КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ від 9 лютого 1999 року Справа N 1-7/99 N 1-рп/99 про те, що закони та інші нормативно-правові акти згідно ч. 1 ст.58 Коституції Україним, не мають зворотної дії в часі назад, крім випадків, коли ці акти не погіршують умов для фізичної особи , але УПФУ та ПФУ тлумачать наступні норми та акти у розумінні зворотної дії в часі назад із погіршенням для фізичної особи умов з обмеження норми заробітку ст. 66 ЗУ N 1788-XII за період з 01.06.1989р. по 31.05.1994р., а саме:
абзац 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV як обмеження заробітку розміром 5,6хЗс грн.;
П О С Т А Н О В У від 13 липня 1998 р. N 1064 КМУ «Про встановлення максимальної величини фактичних витрат суб'єктів господарювання на оплату праці працівників, …»;
програму для обчислення пенсій АСОПД/КОМТЕХ-WW ДП "Інформаційно-обчислювальний центр"
суперечать вимогам ч.1 ст. 7 ЗУ №1058-IV в частині не додержання до принципів цього закону рівноправності, диференціації , держаних гарантій, гласності, прозорості та доступності :
страхові внески за заявника сплачені у повному обсязі, а пенсія нарахована в не повному обсязі, не відповідно внесеним страховим внескам до пенсійного фонду.
обчислення пенсії здійснено частково від частки отриманого заробітку, а передбачається виключно в розумінні від повного заробітку, з якого при сплачені страхові внески;
диференціації розмірів пенсій залежно розміру заробітної плати (доходу) не здійснено;
на запити щодо протиправного обмеження отриманого нормованого заробітку (з якого сплачені страхові внески) заявника розміром 5,6 х Зс грн. при обчисленні пенсії, та обмеження індивідуального коефіцієнту заробітку розміром 5,6 , не надано об’єктивного та розумного обґрунтування по суті.
Згідно ч.2 ст. 46 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV про виплату пенсії за минулий час:
«2. Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.
Компенсація втрати частини пенсії у зв'язку з порушенням строків її виплати пенсіонерам здійснюється згідно із законом.
2. Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.
Компенсація втрати частини пенсії у зв'язку з порушенням строків її виплати пенсіонерам здійснюється згідно із законом.»
Ст. 56 Конституції України передбачає відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.
УПФУ у м. Рубіжне рішенням, діями та позицією щодо дискримінації прав заявника по майновому признаку, нанесли заявнику значні матеріальну та моральну шкоду. Протиправні та дискримінацій дії по відношенню до заявника, порушення прав на пенсії з повного заробітку визвали у заявника емоційні хвилювання, нервовий стрес, та тяжке захворення , яке потребує значних затрат та постійного лікування , діагностики та реабілітації, не тільки в Україні, але й за її межами.
Мінсоцполітимки згідно п.5 ст.19 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 23 лютого 2006 року N 3477-IV Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3135-VI ( 3135-17 ) від 15.03.2011, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 щодо застосування у сфері законодавства та в адміністративній практиці зобов’язано забепеспечувати систематичний контроль за додержанням у рамках відомчого підпорядкування адміністративної практики, що відповідає Конвенції ( 995_004 ) та практиці Суду.{Частина п'ята статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI (5463-17) від 16.10.2012}
На підставі вищенаведеного, положень про Мінсоцполітимки та ст. 40, абзацу 1 ч.2 ст. 41 , ч.1 та ч.3 ст. 27, ч..1 ст. 7, ч.3 ст. 24 ст. 46, ст.105, ст. 107 ст.113 ЗУ №1058-IV, ст.46, ст. 56 Конституції України, прошу Мінсоцполітики та УПіСЗН здійснити нагляд за протиправними, шахрайським рішенням, діями та позиції УПФУ у м. Рубіжне щодо призначення пенсії заявнику не з повного, а з частки заробітку, та забеспечити право заявника на пенсію згідно національного законодавства та практики Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини ( наприклад, у справі Мюллер проти Австрії) та відшкодування завданої шкоди:
Обчислення пенсії приблизно у розмірі 8143,65грн. з отриманого заявником повного заробітку з 02.01.2012р. та виплатити за 33 місяця з 02.01.2012р. по 02.10.2014р. різницю на суму не менше 3948х33=130284грн., не виплачену за минулий час з нарахуванням компенсації втрати частини пенсії у зв'язку з порушенням строків обчислення та її виплати з вини УПФУ в м. Рубіжне.
Визначити і відшкодувати заявнику за рахунок пенсійних органів або держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів УПФУ в м. Рубіжне, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень із порушеннями цих повноважень при обчисленні пенсії у спосіб від частки отриманого заробітку та не використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано.
Додаток:
1.Повідомлення №1351/02 від 05.03.2012р. та розрахунок заробітку і данні заробітку .
2.Довідка із лікувального закладу.

Пенсіонер Нєскородєв М.С.
16.10.2014р.

З повагою,

Нєскордєв М.С.

Нєскордєв М.С. залишив коментар ()

Начальник УПФУ у м. Рубіжне Держиєв О.Б. та виконавець Полтавець І. підміну законодавчої норми заробітку ст.66 на міру граничного перевищення 5,6хЗс цієї норми визнають , але свідомо не виправляють зазначене перекручення.
Те, що у всьому світі є мірою перевищення норми, ПФУ та Мінсоцполитки для забезпечення крадіжок пенсії та шахрайства застосовують як нібито обмеження заробітку без об’єктивного та без розумного обґрунтування.
Таким чином, заробіток по нормі ст.66 ЗУ№1788-12 ПФУ та Мінсоцполитки не беруть до уваги, а обчислили пенсію від розміру 5,6хЗс дозволеного граничного перевищення цієї норми. Тобто обчислили пенсію від частки заробітку, а передбачено - від повного заробітку.
Аналогічні приклади міри перевищення норми:
1) Напруга в електромережі в межах норми 220 вольт і не перевищує 20 вольт або: «менше або дорівнюють (не більше) 20 вольт», «з відхиленнями перевищення від 0 до 20 вольт».
2) Норма виробітку на одного працюючого 20000грн. і не перевищує 4000 грн. або: «менше або дорівнюють (не більше)» ≤4000грн.; з відхиленнями перевищення від 0 до 4000грн.
3) Норма діаметра вала 100 мм і не перевищує 5мм або: «менше або дорівнюють (не більше)» ≤5мм; з відхиленнями перевищення від 0 до 5 мм)
3) Суми заробітку в межах норми ст.66 ЗУ №1788-12 400 грн. і «не перевищують 5,6хЗс грн.» або «менше або дорівнюють (не більше) 5,6хЗс», « +≤5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення від 0 до 5,6хЗс», що є аналогічними синонімами міри перевищення, тобто, бути вищим над нормою на затверджену відносну висоту, на затверджене дозволене перевищення норми, як міра перевершення, перевищення, допуску відхилення над отриманим заробітком норми ст.66 ЗУ №1788-12
4) у Держиєва О.Б. , Полтавець І. освіта середня (норма) і не перевищують вищу освіту (міра граничного перевищення норми середньої освіти).
Держиєв О.Б. та Полтавець І. у данному випадку згодні з тим, що:
 не заміщують норму напруги 220 в. на міру граничного перевищення цієї норми 20 в.,
 не заміщують норму виробітку 20000грн. на міру граничного перевищення цієї норми 4000грн.,
 не заміщують норму діаметра вала 100 мм на міру граничного перевищення цієї норми 5 мм,
 не заміщують норму середня освіта (як основу) і міру перевищення цієї норми ( вища освіта) на частину цієї норми середньої освіти,
але заробіток заявника по нормі ст.66 ЗУ"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) зазначені особи заміщують на міру граничного перевищення цієї норми 5,6хЗс, як на частку від норми повного заробітку ст. 66, з якого сплачені страхові внески, без об’єктивного та без розумного обґрунтування, та без спростування доказів і обґрунтувань заявника, так зручніше розкрадати пенсію.
ПФУ та Мінсоцполітики продовжують викрадати майже половину пенсії заявника. Не достучатися до Мінсоцполітики та ПФУ з січня 2012р. Колишнє керівництво Генеральної прокуратури України на звернення не реагувало, направляло скарги для перевірки до грабіжників пенсії .

Нєскордєв М.С. залишив коментар ()

Ні в жодній країні світу пенсійні органи не дійшли до такої досконалості обману як підміна норми заробітку для обчислення пенсії на граничну міру перевищення цієї норми, крім України: в УПФУ м. Рубіжне Луганської області (начальник управління Держиєв О.Б., виконавць обчислення пенсії Полтавець І.), у ПФУ та Мінсоцполітики.
Розглянемо приклади норм та міри перевищення цих норм.
1) Напруга в електромережі в межах норми 220 вольт і не перевищує 20 вольт , де: 220в. є норма, а 20в є міра перевищення норми, або: « ≤20в.», «менше або дорівнюють (не більше) 20 вольт», «з відхиленнями перевищення від 0 до 20 в» відносно норми .
2) Норма виробітку на одного працюючого 20000грн. і не перевищує 4000 грн. , де 20000грн. є норма, а 4000грн. є міра перевищення норми, або: « ≤4000грн.», «менше або дорівнюють (не більше)» ≤4000грн.; з відхиленнями перевищення від 0 до 4000грн. відносно норми.
3) Норма діаметра вала 100 мм і не перевищує 5мм, де 100мм норма, а 5мм є міра перевищення норми, або: «менше або дорівнюють (не більше)» ≤5мм; з відхиленнями перевищення від 0 до 5 мм відносно норми.
4) у Держиєва О.Б. , Полтавець І. освіта середня (норма) і не перевищують вищу освіту , де: «освіта середня» є норма, а «≤вища освіта» є мірою перевищення відносно норми «освіта середня» .
5) Заробіток в межах норми ст.66 ЗУ №1788-12 400 грн. і «не перевищують 5,6хЗс грн.», де: 400 грн. є норма в межах заробітку ст.66 ЗУ №1788-12, а «≤5,6хЗс грн.» є мірою перевищення відносно заробітку норми ст.66 ЗУ №1788-12 , те, що межами «норми 400грн.», або: «+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють (не більше) 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення відносно заробітку норми ст.66 ЗУ №1788-12 від 0 до 5,6хЗс».
6) Згідно ст.40 Заробіток для обчислення пенсії Зв=З+Зд, де: заробіток «З» норма, а додаткова зарплата «Зд» є мірою перещевиння відносно норми «З» (те, що межами «З»).
7)У контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV Заробіток для обчислення пенсії Зв=З+≤5,6хЗс, де: «З» норма, а «+≤5,6хЗс» є міра дозволеного перевищення відносно норми «З» ст.66 ЗУ №1788-12 , те, що межами «З», або: «+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють (не більше) 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення відносно норми ст.66 ЗУ №1788-12 від 0 до 5,6хЗс».
8 У контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV отримані суми заробітку для обчислення пенсії у межах норми ст.66 ЗУ №1788-12 і «не перевищують 5,6хЗс грн.», де:
 суми заробітку у межах ст.66 ЗУ №1788-12 є норма, а «+≤5,6хЗс» є міра дозволеного перевищення відносно норми ст.66 ЗУ №1788-12 , те, що межами норми, тобто, бути вищим над нормою на затверджену відносну висоту, на затверджене дозволене перевищення або: «+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють (не більше) 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення відносно норми ст.66 ЗУ №1788-12 від 0 до 5,6хЗс», що є аналогічними синонімами міри перевищення.
Ні в жодній країні світу норма не заміщується мірою перевищення цієї норми, крім України, а саме: начальником УПФУ у м Рубіжне Держиєвим О.Б. , виконавцем обчислення пенсії Полтавець І. , за вимогою ПФУ та Мінсоцполітики.
Заробіток заявника по нормі ст.66 ЗУ"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) зазначені особи замінили на міру граничного перевищення цієї норми 5,6хЗс , як на частку від повного заробітку, з якого сплачені страхові внески, перекручуючи суть і зміст абзаца 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV, перекручуючи те, що є класичною нормою та класичною мірою перевищення норми, без об’єктивного та без розумного обґрунтування, без спростування доказів і обґрунтувань заявника.
Європейська Комісія з прав людини при розгляді справи по заяві № 5849/72 Мюллер проти Австрії (1975 г.) «вирішила, що обов'язкові внески в пенсійний фонд можуть створити право власності, яке може бути порушено тим, як розподіляються кошти фонду. ... Добровільні пенсійні внески рівним чином могли б утворити право, що гарантується статтею 1 Протоколу № 1» та сформулювала права власності громадянина на пенсію, у зв'язку із сплатою обов'язкових внесків до пенсійного фонду виникає право власності на пенсію щодо внесеної частини до цього фонду, підпадає під захист ст.1 Протоколу №1 до Конвенції.
Ст. ст.24, 41,46 Контитуції України та ст. 1 Протоколу №1 Конвенції , ч. 1 ст.7 , п.9 ч. 1 ст. 16 ЗУ №1058-IV передбачають отримання пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених цим Законом, та рівноправність застрахованих осіб, щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а саме: обчислення та виплату пенсій від повного заробітку відповідної частини внесених обов'язкових страхових внесків.
Не достучатися до Мінсоцполітики та ПФУ з січня 2012р. Колишнє керівництво Генеральної прокуратури України на звернення не реагувало, направляло скарги для перевірки до грабіжників пенсії, до тих, хто здійснює до сьогодення дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку .
Начальник УПФУ у м Рубіжне Держиєв О.Б. , виконавць обчислення пенсії Полтавець І., за вимогою ПФУ та Мінсоцполітики, протиправно обчислили пенсію заявника частково від частки отриманого заробітку, здійснили дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку, з якого сплачені страхові внески згідно із пенсійним законодавством за період НЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАРОБІТКУ 1989-1994рр., та продовжують викрадати майже половину пенсії заявника.
1. Вимогаю поновлення прав і захист законних інтересів заявника, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями Мінсоцполітики та ПФУ, УПФУ та УПіСЗН у м. Рубіжне та їх службових осіб:
 забеспечити право заявника на пенсію згідно національного законодавства України та практики Європейського суду та Європейської комісії з прав людини із обчисленням пенсії із повного заробітку, з якого сплачені обов’язкові страхові внески та відшкодування завданої шкоди.
2. Обчислення пенсії з отриманого заявником повного заробітку, з якого при сплачені обов’язкові страхові внески, та виплатити з 02.01.2012р. різницю, не виплачену за минулий час з нарахуванням компенсації втрати частини пенсії у зв'язку з порушенням строків обчислення та її виплати з вини УПФУ в м. Рубіжне.
3. Визначення і відшкодувати заявнику за рахунок пенсійних органів або держави матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів Мінсоцполітики та ПФУ, УПФУ та УПіСЗН у м. Рубіжне та їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень із порушеннями: обчисленні пенсії у спосіб від частки отриманого заробітку та не використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано.

Нєскордєв М.С. залишив коментар ()

Щодо відповіді від начальника департаменту ПФУ В.Машкіна №11344/11-11 від 30.10.2014р. на письмову скаргу заявника.
Нагадую, йдеться за період законодавчого не обмеження заробітку 1989-1994рр., з якого повністю сплачені страхові внески (сбор).
У контексті зазначеної відповіді, та листа ПФУ від 10.08.2012р. №18786 /02-20 за підписом В.Машкіна, до якого В.Машкін відсилає заявника, та розрахунку заробітку заявника у пенсійній справі, начальник департаменту ПФУ В.Машкін підтвердив, що ні в жодній країні світу пенсійні органи не дійшли до такої досконалості та віртуозності обману як в УПФУ м. Рубіжне Луганської області (начальник управління Держиєв О.Б., виконавць обчислення пенсії Полтавець І.), в ПФУ ( начальник департаменту В.Машкін) та у Мінсоцполітики: підміну норми заробітку для обчислення пенсії на граничну міру перевищення цієї норми як нібито обмеження заробітку, без розумного та без об’єктивного обґрунтування.
Зазначені особи віртуозно підмінюють поняття міри граничного перевищення норми на обмеження норми заробітку за період законодавчого не обмеження цієї норми заробітку.
Проголошують нібито про суми заробітку норми ст.66 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» та її міру перевищення («+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють, не більше, не перевищують 5,6хЗс», «з відхиленнями від 0 до 5,6хЗс» ). Зверніть увагу на те, що міра перевищення норми змінюється від 0 до 5,6хЗс, а отриманий заробіток згідно норми не змінюється та законом не передбачений до змін.
У начальника департаменту ПФУ В. Машкіна не виникало питань, то заявник надає запити, які стосуються пенсії та порушених прав заявника:
1) З яких законодавчих підстав обмеження норми заробітку ПФУ вибрав саме у розмірі 5,6хЗс ; З яких законодавчих підстав ПФУ не вибирає проміжне значення від 0 до 5,6хЗс, бо «менше або дорівнюють, не більше, не перевищують 5,6хЗс це є значення від 0 до 5,6хЗс ?
2) Згідно яких положень Законів України за період законодавчого не обмеження заробітку дозволяється ПФУ обмежувати заробіток 1989-1994р.р, з якого сплачені пенсійні внески (збор)?
3) Які норми пенсійного законодавства України та практики Європейській Комісії та Європейського Суду з прав людини дозволяють ПФУ обчислювати пенсію від частки повного заробітку та здійснювати дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку 1989-1994р.р, з якого сплачені страхові внески (збор) згідно із пенсійним законодавством за період законодавчого не обмеження заробітку .

ПФУ проголошує нібито згідно закону, а на практиці творить беззаконня: норму заробітку для обчислення пенсії заявника ПФУ заміщує, обмежує граничною мірою перевищення 5,6хЗс , тобто, обчислює пенсію від частки повного заробітку, здійснює дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку, з якого сплачені страхові внески (збор) згідно із пенсійним законодавством.

Зверніть увагу на те, що в контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV йдеться не про обмеження, не про зменшення норми, а йдеться про норму заробітку та про міру перевищення цієї норми, про те, що в заробіток для обчислення пенсій включаються суми норми заробітку ст. 66 і не перевищують 5,6хЗс (синоніми «менше або дорівнюють, не більше, не перевищують 5,6хЗс це є значення від 0 до 5,6хЗс) , аналогічно наведеним прикладам норм та міри перевищення цих норм:
1) Напруга в електромережі в межах норми 220 вольт і не перевищує або менше або дорівнюють, не більше 20 вольт», де: 220в. є норма, а 20в є міра перевищення норми, або: « ≤20в.», «з відхиленнями перевищення від 0 до 20 в» відносно норми .
3) Норма діаметра вала 100 мм і не перевищує 5мм, де 100мм норма, а 5мм є міра перевищення норми, або: «менше або дорівнюють (не більше)» ≤5мм; з відхиленнями перевищення від 0 до 5 мм відносно норми.
4) у Держиєва О.Б. , Полтавець І. освіта середня (норма) і не перевищують вищу освіту , де: «освіта середня» є норма, а «≤вища освіта» є мірою перевищення відносно норми «освіта середня» .
5) Заробіток в межах норми ст.66 ЗУ №1788-12 400 грн. і «не перевищують 5,6хЗс грн.», де: 400 грн. є норма в межах заробітку ст.66 ЗУ №1788-12, а «≤5,6хЗс грн.» є мірою перевищення відносно заробітку норми ст.66 ЗУ №1788-12 , те, що межами «норми 400грн.», або: «+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють (не більше) 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення відносно заробітку норми ст.66 ЗУ №1788-12 від 0 до 5,6хЗс».
6) Згідно ст.40 Заробіток для обчислення пенсії Зв=З+Зд, де: заробіток «З» норма, а додаткова зарплата «Зд» є мірою перещевиння відносно норми «З» (те, що межами «З»).
7)У контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV Заробіток для обчислення пенсії Зв=З+≤5,6хЗс, де: «З» норма, а «+≤5,6хЗс» є міра дозволеного перевищення відносно норми «З» ст.66 ЗУ №1788-12 , те, що межами «З», або: «+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють (не більше) 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення відносно норми ст.66 ЗУ №1788-12 від 0 до 5,6хЗс».
8 У контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV отримані суми заробітку для обчислення пенсії у межах норми ст.66 ЗУ №1788-12 і «не перевищують 5,6хЗс грн.», де:
 суми заробітку у межах ст.66 ЗУ №1788-12 є норма, а «+≤5,6хЗс» є міра дозволеного перевищення відносно норми ст.66 ЗУ №1788-12 , те, що межами норми, тобто, бути вищим над нормою на затверджену відносну висоту, на затверджене дозволене перевищення або: «+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють (не більше) 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення відносно норми ст.66 ЗУ №1788-12 від 0 до 5,6хЗс», що є аналогічними синонімами міри перевищення.

Ні в жодній країні світу норма не заміщується мірою перевищення цієї норми, та не має значення обмеження, крім начальником УПФУ у м Рубіжне Держиєвим О.Б. , виконавцем обчислення пенсії Полтавець І. , начальником департаменту ПФУ В.Машкіним та Мінсоцполітики.
Заробіток заявника по нормі ст.66 ЗУ"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) зазначені особи замінили на міру граничного перевищення цієї норми 5,6хЗс , як на частку від повного заробітку, з якого сплачені страхові внески, перекручуючи суть і зміст абзаца 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV, перекручуючи те, що є класичною нормою та класичною мірою перевищення норми, без об’єктивного та без розумного обґрунтування, без спростування доказів і обґрунтувань заявника.
Європейська Комісія з прав людини при розгляді справи по заяві № 5849/72 Мюллер проти Австрії (1975 г.) «вирішила, що обов'язкові внески в пенсійний фонд можуть створити право власності, яке може бути порушено тим, як розподіляються кошти фонду. ... Добровільні пенсійні внески рівним чином могли б утворити право, що гарантується статтею 1 Протоколу № 1» та сформулювала права власності громадянина на пенсію, у зв'язку із сплатою обов'язкових внесків до пенсійного фонду виникає право власності на пенсію щодо внесеної частини до цього фонду, підпадає під захист ст.1 Протоколу №1 до Конвенції.
Ст. ст.24, 41,46 Контитуції України та ст. 1 Протоколу №1 Конвенції , ч. 1 ст.7 , п.9 ч. 1 ст. 16 ЗУ №1058-IV передбачають отримання пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених цим Законом, та рівноправність застрахованих осіб, щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а саме: обчислення та виплату пенсій від повного заробітку відповідної частини внесених обов'язкових страхових внесків.
Не достучатися до Мінсоцполітики та ПФУ з січня 2012р. Колишнє керівництво Генеральної прокуратури України на звернення не реагувало, направляло скарги для перевірки до грабіжників пенсії, до тих, хто здійснює до сьогодення дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку .
Начальник УПФУ у м Рубіжне Держиєв О.Б. , виконавць обчислення пенсії Полтавець І., за вимогою ПФУ та Мінсоцполітики, протиправно обчислили пенсію заявника частково від частки отриманого заробітку, здійснили дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку, з якого сплачені страхові внески згідно із пенсійним законодавством за період НЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАРОБІТКУ 1989-1994рр., та продовжують викрадати майже половину пенсії заявника.
1. Вимогаю поновлення прав і захист законних інтересів заявника, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями Мінсоцполітики та ПФУ, УПФУ та УПіСЗН у м. Рубіжне та їх службових осіб:
 забеспечити право заявника на пенсію згідно національного законодавства України та практики Європейського суду та Європейської комісії з прав людини із обчисленням пенсії із повного заробітку, з якого сплачені обов’язкові страхові внески та відшкодування завданої шкоди.
2. Обчислення пенсії з отриманого заявником повного заробітку, з якого при сплачені обов’язкові страхові внески, та виплатити з 02.01.2012р. різницю, не виплачену за минулий час з нарахуванням компенсації втрати частини пенсії у зв'язку з порушенням строків обчислення та її виплати з вини УПФУ в м. Рубіжне.
3. Визначення і відшкодувати заявнику за рахунок пенсійних органів або держави матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів Мінсоцполітики та ПФУ, УПФУ та УПіСЗН у м. Рубіжне та їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень із порушеннями: обчисленні пенсії у спосіб від частки отриманого заробітку та не використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано.

Нєскордєв М.С.

Доброго дня!

Міністру соціальної політики України
м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601
Директору Департамента пенсійного забезпечення
та соціального захисту інвалідів Мінсоцполітики
м.Київ, вул. Еспланадна, 8/10, 01601
Начальнику управління праці і соціального захисту населення
у м. Рубіжному Луганської області
вул.. Руденка буд. 7, м.Рубіжне Луганська обл. 93010
Голові правління Пенсійного фонду України
вул.. Бастиона, 9, м.Київ, 01601
Начальнику УПФУ
у м. Рубіжному Луганської області
м. Рубіжне, вул. Леніна, 4 , Луганської області, 93010
пенсіонера Нєскородєва Миколи Семеновича,
индифікаційний код 1899438719, пенсійна справа №148868
Адреса:вул. Леніна дом 43 кв. 96 м.Рубіжне Луганської області, 93012
тел.0953912768

Запит.

Щодо відповіді від начальника департаменту ПФУ В.Машкіна №11344/11-11 від 30.10.2014р. та начальника УПФУ м. Рубіжне Луганської області Держиєва О.Б. від 30.10.2012р. №75/Н-14 на письмову скаргу заявника.
Нагадую, йдеться за період законодавчого не обмеження заробітку 1989-1994рр., з якого повністю сплачені страхові внески (сбор), але начальник УПФУ м. Рубіжне Держиєв О.Б. обмежив заробіток у спосіб підміни норми заробітку на розмір 5,6хЗс граничного перевищення норми.
Зазначені особи абзацем 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV оголошують нібито про суми заробітку норми ст.66 ЗУ «Про пенсійне забезпечення» та її міру перевищення «+≤5,6хЗс» або «менше або дорівнюють, не більше, не перевищують 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення із проміжним значеннями від 0 до 5,6хЗс» ), а на практиці у розумінні В. Машкіна та Держиєва О.Б. за період законодавчого не обмеження норми заробітку, зазначена норма заміщується, обмежується граничним значенням міри перевищення 5,6хЗс без розумного та без об’єктивного обґрунтування .
Зверніть увагу на те, що міра перевищення норми із проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс змінюється, а отриманий заробіток згідно норми не змінюється та законом не передбачений до змін.
ПФУ проголошує нібито згідно закону, а на практиці творить беззаконня: норму заробітку для обчислення пенсії заявника ПФУ заміщує, обмежує граничним значенням перевищення 5,6хЗс , тобто, обчислює пенсію від частки повного заробітку, здійснює дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку, з якого сплачені страхові внески (збор) згідно із пенсійним законодавством.

В контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV відсутні слова та значення про обмеження, про зменшення норми. Йдеться про норму заробітку та про міру перевищення цієї норми, про те, що в заробіток для обчислення пенсій включаються суми норми заробітку ст. 66 і не перевищують 5,6хЗс або синоніми «менше або дорівнюють, не більше, не перевищують 5,6хЗс - це згідно правил математики є проміжні значення від 0 до 5,6хЗс , аналогічно наступним наведеним класичним прикладам норм та міри перевищення цих норм:
1) Напруга в електромережі в межах норми 220 вольт і не перевищує 20 в. або менше або дорівнюють, не більше 20 вольт», де: 220в. є норма, а 20в є міра перевищення норми, « ≤20в.», «з відхиленнями перевищення з проміжними значеннями від 0 до 20 в» відносно норми .
3) Норма діаметра вала 100 мм і не перевищує 5мм, де 100мм норма, а 5мм є міра перевищення норми, «менше або дорівнюють, не більше, не перевищує ≤5мм; з відхиленнями перевищення з проміжними значеннями від 0 до 5 мм відносно норми.
4) у Держиєва О.Б. , Полтавець І. освіта середня (норма) і не перевищують вищу освіту , де: «освіта середня» є норма, а «≤вища освіта» є мірою перевищення відносно норми «освіта середня» із проміжними значеннями від 1по 5 курс .
5) Заробіток в межах норми ст.66 ЗУ №1788-12 400 грн. і «не перевищують 5,6хЗс грн.», де: 400 грн. є норма в межах заробітку ст.66 ЗУ №1788-12, а «≤5,6хЗс грн.» є мірою перевищення відносно заробітку норми ст.66 ЗУ №1788-12 , те, що межами «норми 400грн.», «+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють, не більше, не перевищує 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення відносно заробітку норми ст.66 ЗУ №1788-12 з проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс».
6) Згідно ст.40 Заробіток для обчислення пенсії Зв=З+Зд, де: заробіток «З» норма, а додаткова зарплата «Зд» є мірою перещевиння відносно норми «З» (те, що межами «З»).
7)У контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV Заробіток для обчислення пенсії Зв=З+≤5,6хЗс, де: «З» норма, а «+≤5,6хЗс» є міра дозволеного перевищення відносно норми «З» ст.66 ЗУ №1788-12 , те, що межами «З», або: «+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють (не більше) 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення відносно норми ст.66 ЗУ №1788-12 з проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс».
8 У контексті абзацу 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV отримані суми заробітку для обчислення пенсії у межах норми ст.66 ЗУ №1788-12 і «не перевищують 5,6хЗс грн.», де:
 суми заробітку у межах ст.66 ЗУ №1788-12 є норма, а «не перевищують 5,6хЗс грн.», «+≤5,6хЗс» є міра дозволеного перевищення відносно норми ст.66 ЗУ №1788-12 з проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс, те, що межами норми, тобто, бути вищим над нормою на затверджену відносну висоту, на затверджене дозволене перевищення або: «+≤5,6хЗс», «менше або дорівнюють (не більше) 5,6хЗс», «з відхиленнями перевищення відносно норми ст.66 ЗУ №1788-12 з проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс, що є аналогічними синонімами міри перевищення.
Вище наведені класичні конструкції норми та міри перевищення норм із змінними проміжними значеннями є аналогічними: в абзаці 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV суми заробітку для обчислення пенсії у межах норми ст.66 ЗУ №1788-12 і «не перевищують 5,6хЗс грн.» не відрізняються від норми напруги 220в і не перевищує 20в..
Ні в жодній країні світу норма не заміщується мірою перевищення цієї норми, та не має значення обмеження, крім начальником УПФУ у м Рубіжне Держиєвим О.Б. , виконавцем обчислення пенсії Полтавець І. , начальником департаменту ПФУ В.Машкіним та Мінсоцполітики.
Заробіток заявника по нормі ст.66 ЗУ"Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) зазначені особи замінили на міру граничного перевищення цієї норми із максимальним значенням 5,6хЗс , як на частку від повного заробітку, з якого сплачені страхові внески; на практиці перекручуючи суть і зміст абзаца 1 ч.2 ст. 41 ЗУ №1058-IV, перекручуючи те, що є класичною нормою та класичною мірою перевищення норми, без об’єктивного та без розумного обґрунтування, без спростування доказів і обґрунтувань заявника.
Європейська Комісія з прав людини при розгляді справи по заяві № 5849/72 Мюллер проти Австрії (1975 г.) «вирішила, що обов'язкові внески в пенсійний фонд можуть створити право власності, яке може бути порушено тим, як розподіляються кошти фонду. ... Добровільні пенсійні внески рівним чином могли б утворити право, що гарантується статтею 1 Протоколу № 1» та сформулювала права власності громадянина на пенсію, у зв'язку із сплатою обов'язкових внесків до пенсійного фонду виникає право власності на пенсію щодо внесеної частини до цього фонду, підпадає під захист ст.1 Протоколу №1 до Конвенції.
Ст. ст.24, 41,46 Контитуції України та ст. 1 Протоколу №1 Конвенції , ч. 1 ст.7 , п.9 ч. 1 ст. 16 ЗУ №1058-IV передбачають отримання пенсійних виплат на умовах і в порядку, передбачених цим Законом, та рівноправність застрахованих осіб, щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а саме: обчислення та виплату пенсій від повного заробітку відповідної частини внесених обов'язкових страхових внесків.
Не достучатися до Мінсоцполітики та ПФУ з січня 2012р. Колишнє керівництво Генеральної прокуратури України на звернення не реагувало, направляло скарги для перевірки до грабіжників пенсії, до тих, хто здійснює до сьогодення дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку .
Начальник УПФУ у м Рубіжне Держиєв О.Б. , виконавць обчислення пенсії Полтавець І., за вимогою ПФУ та Мінсоцполітики, протиправно обчислили пенсію заявника частково від частки отриманого заробітку, здійснили дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку, з якого сплачені страхові внески згідно із пенсійним законодавством за період НЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАРОБІТКУ 1989-1994рр., та продовжують викрадати майже половину пенсії заявника.
Заявник надає запити, які стосуються пенсії та порушених прав заявника:
1) Згідно якої норми та закону отриманий заробіток заявника для обчислення пенсії, з якого сплачені пенсійні внески, ПФУ обмежує до розміру 7638 грн., застосовуючи граничного значенням міри перевищення 5,6хЗс відносно норми?
2) З яких законодавчих підстав обмеження норми заробітку ПФУ вибрав саме у розмірі граничного значенням перевищення норми 5,6хЗс; З яких законодавчих підстав ПФУ не вибирає проміжне значення від 0 до 5,6хЗс, бо згідно правил мови, математики та метрології «менше або дорівнюють, не більше, не перевищують 5,6хЗс» це є проміжні значення від 0 до 5,6хЗс ?
3) Згідно яких положень Законів України за період законодавчого не обмеження заробітку дозволяється ПФУ граничним значенням перевищення у розмірі 5,6хЗс або проміжними значеннями від 0 до 5,6хЗс обмежувати заробіток 1989-1994р.р, з якого сплачені пенсійні внески (збор)?
4) Які норми пенсійного законодавства України та практики Європейській Комісії та Європейського Суду з прав людини дозволяють ПФУ обчислювати пенсію від частки повного заробітку та здійснювати дискримінацію прав заявника на пенсію від повного розміру заробітку 1989-1994р.р, з якого сплачені страхові внески (збор) згідно із пенсійним законодавством за період законодавчого не обмеження заробітку .

Пенсіонер Нєскородєв М.С. 06.11.2014р.

З повагою,
Нєскордєв М.С.