Приймальні депутатів Полтавської міської ради

Олександр Башуцький

Шановна Полтавська міська рада,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію

1. Адреси приймалень депутатів міської ради із зазначенням фракції, днів та часу прийому громадян. Прошу також вказати контактні телефони депутатських приймалень.

З повагою,

Олександр Башуцький

deputat, Полтавська міська рада

1 Attachment

П О Л Т А В С Ь К А М І С Ь К А Р А ДА

А п а р а т м і с ь к о ї р а д и

36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36. тел. 56-38-9701

вих.№ 02-11/425  від 26.08.2016

Башуцькому Олександру

[1][email address]

    Уважно розглянувши, за дорученням секретаря міської ради, в межах
наданих повноважень, Ваш запит на інформацію щодо адрес приймалень
депутатів міської ради із зазначенням фракції, днів та часу прийому
громадян, а також зазначенням контактних телефонів депутатських
приймалень, повідомляємо наступне.

    Частиною 1 статті 1 Закону України “Про доступ до публічної
інформації” визначено, що публічна інформація - це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що
була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних
повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим Законом.

    Згідно ст. 12, Глави 2 Розділу ІІ Закону України “Про статус депутатів
місцевих рад” прийом громадян відноситься до індивідуальних та колективних
форм реалізації депутатом місцевої ради своїх повноважень у виборчому
окрузі, тому інформація з цих питань в міській раді не створюється, не
відображається та не документується.

Разом з тим, надаємо інформацію про депутатів Полтавської міської ради
сьомого скликання, розміщену на офіційному сайті Полтавської міської ради:
[2]http://rada-poltava.gov.ua/ у розділі “Депутати міської ради”
[3]http://rada-poltava.gov.ua/rule/rada/del... .

При тому роз’яснюємо, що у відповідності до приписів ст.ст. 22, 23 Закону
України «Про доступ до публічної інформації», ст. 55 Конституції України
кожному гарантується право на звернення до відповідного центрального
органу виконавчої влади або до суду щодо оскарження рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб.

З повагою,

начальник відділу -керівник апарату міської
ради                                 Р. Мельник

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://rada-poltava.gov.ua/
3. http://rada-poltava.gov.ua/rule/rada/del...