Преміювання вчителів СЗШ № 30 м. Камянське за 2017 - 2018 роки

Олена Славіна

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Прошу надати копії наказів "Про преміювання вчителів та інших підлеглих у закладі СЗШ №30 м. Камянське за 2017 - 2018 р. прізвище, посади та розмір щорічної премії

З повагою,

Олена Славіна, ГО "Освітній Клуб"

Ирина Кардашова,

-- реклама -----------------------------------------------------------
Милі квартири чекають на милих господарів!
Чекають саме Вас! https://goo.gl/iptNm5

Олена Славіна

Доброго дня!

Адміністрація СЗШ № 30 ВІДМОВИЛА від надання публічної інформації, спираючись на рішення Конституційного Суду від 20.01.2012 року № 2-рп/2012, яким інформацію про матеріальний стан віднесено до конфіденційної. Відмова від надання цієї інформації є порушенням законодавства про доступ до публічної інформації, адже з огляду на:

у рішенні КСУ від 20.01.2012 року № 2-рп/2012 сказано:
- Конституційний Суд України, даючи офіційне тлумачення частин першої, другої статті 32 Конституції України, вважає, що інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) - це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, а саме: національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальний стан, адреса, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім’ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи, за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування. Така інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Проте запит не передбачає збору цієї інформації, крм того з огляду законодавства України:

Ст 32 Закону України «Про оплату праці» не встановлено категоричної заборони надання відомостей стосовно оплати праці, навпаки нею передбачено, що такі відомості надаються будь-яким органам чи особам, щоправда, лише у випадках, передбачених законодавством. І чинне законодавство такі випадки передбачає.

Ст 5 Закону України «Про захист персональних даних» говорить, що не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону «Про доступ до публічної інформації».

Остання у свою чергу визначає, що інформація щодо умов отримання бюджетних коштів, прізвищ, імен, по батькові фізичних осіб, які отримали ці кошти, може бути обмежена лише якщо її оприлюднення чи розголошення може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Окрім того, ст 6 Закону «Про доступ до публічної інформації» встановлено, що до інформації з обмеженим доступом не належать відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

Ця стаття кореспондується зі ст 60 Закону України «Про запобігання корупції», якою передбачено, що розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету державним службовцям не можуть бути віднесені до інформації з обмеженим доступом.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 13 Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядників інформації належать, зокрема, юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, які повинні надавати інформаціюпро використання бюджетних коштів.

Відповідно до ст. 327 Цивільного кодексу України у комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

Окрім того, п. 3 ст. 8 Господарського кодексу України передбачає, що господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи.

Відповідно до ч. 7 ст. 78 Господарського кодексу України таке підприємство очолює керівник, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові (тобто керівник призначається рішенням місцевої ради).

Комунальні підприємства були утворені органом місцевого самоврядування на основі комунального майна та здійснюють свою діяльність від імені територіальної громади, тому всі прибутки, які отримало КП від своєї діяльності є також власністю територіальної громади, тобто є комунальними – бюджетними коштами.

Тому комунальні підприємства є розпорядниками інформації щодо використання бюджетних коштів.

Конституція (ч. 2 ст. 34) передбачає право кожного громадянина вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. На виконання цієї вимоги було ухвалено Закон від 13.01.11 р. № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації». Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості діяльності суб’єктів владних повноважень (розпорядників інформації) та створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Враховуючи положення Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки», то ЗСШ № 30 є суб'єктом господарювання, який володіє іншою інформацією, що становить суспільний інтерес, а тому підпадає під визначення розпорядника інформації згідно з пунктом 4 частини 2 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Отже ЗСШ № 30 , є розпорядником запитуваної інформації в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації» який "НЕ ЗАБЕЗПЕЧИВ" надання інформації, що має суспільний інтерес, а тому подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини винесене відповідно до законодавства.

Про це каже на сайті Уповноважений Верховної Ради з прав людини а саме:

Розпорядження бюджетними коштами включає здійснення витрат з державного чи місцевого бюджету. Заробітна плата та інші виплати (премії, матеріальна допомога тощо) посадовим та службовим особам є витратами з бюджету. Частиною 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

Це підтверджується положенням статті 5 Закону України «Про захист персональних даних», у якій йдеться про те, що не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень, а також «не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до статті 16 Закону України «Про запобігання і протидію корупції» інформація про розміри, види оплати праці та будь-яких інших виплат з бюджету особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Отже, інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати з державного чи місцевого бюджету працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі і підлягає наданню на запит.

Посилання за силкою: http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/info...

З огляду на вищесказане, прошу Вас надати:
1) повну інформацію щодо отриманої заробітної плати - по кожному працівнику ЗСШ №30 за 2016, 2017 та 2018 рр по даний момент;
2) повну інформацію щодо отримання працівниками ЗСШ № 30 (підлеглими, вчителями, технічними працівниками та іншими ) премій, надбавок, матеріальної допомоги та інших нарахувань на заробітну плату за період 2016, 2017 та 2018 рр по даний момент
3) копії наказів "Про преміювання вчителів та інших підлеглих у закладі СЗШ №30 м. Кам'янське за 2016, 2017 та 2018 р. по даний момент - у розрізі прізвище, посади та розмір щорічної премії
4) інформацію надати у виді таблиці Exel в розрізі по кожному підлеглому з указанням ПІБ та посади, яку він займає в ЗСШ № 30.

З повагою,

Олена Славіна, ГО "Освітній Клуб"

Ирина Кардашова,

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
http://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем

Ирина Кардашова,

-- реклама -----------------------------------------------------------
Поторопись зарегистрировать самый короткий почтовый адрес @i.ua
https://mail.i.ua/reg - и получи 1Gb для хранения писем