Правоустановчі документи

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 671 ПОЛОЖЕННЯ про Міністерство оборони України в пункті 15. чітко вказано – Міноборони є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Враховуючи вищезазначене, керуючись положеннями Конституції України, Положенням про територіальний центр комплектування військовослужбовцями за контрактом, Законом України «Про доступ до публічної інформації» та «Про інформацію», для встановлення правосуб’єктності (легітимності) органу державної влади та підтвердження його компетенції і компетентності,у визначений законом строк,
Прошу:

1. Надати завірену належним чином (згідно вимог чинного ДСТУ 4163-2003) фотокопію з оригіналу Розпорядчого акту про утворення установи з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
2. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію установи з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
3. Надати завірені належним чином відомості (витяг/виписку) про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з кодом (ЄДРПОУ 00034022) установи з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
4. Надати завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду керівника, та на посади всіх його заступників установи з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
5. Надати завірені належним чином копії присяг державних службовців, складених конституційними громадянами Українському народові Самостійної Української Держави України а саме: керівником та всіма його заступниками установи з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
6. Надати завірену належним чином копію зразка власного бланку установи з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
7. Надати завірену належним чином копію зразка відбитку (відтиску) гербової печатки установи з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
8. Надати завірену належним чином копію договору оренди приміщення/будівлі укладеного з відповідною територіальною громадою Українського народу Самостійної Української Держави України, за фактичним місцем перебування/розташування установи з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
9. Надати завірену належним чином фотокопію з оригіналу реєстраційної картки на підставі якої зареєстровано юридичну особу, установу з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
10. Надати завірену належним чином фотокопію Положення/Статуту відповідно до якого діє юридична особа, установа з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
11. Надати завірені належним чином відомості щодо витрат на утримання і фінансування вашої установи з державного/місцевого бюджету за попередній рік, а також за поточний рік, аж на момент дати надання відповіді на даний запит;
12. Надати завірені належним чином достовірні відомості щодо загального, кількісного складу офіційно працевлаштованих робітників установи з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
13. Надати завірені належним чином достовірні відомості про підтвердження конституційного громадянства керівника установи з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
14. Надати завірені належним чином відомості про реквізити для обслуговування в Казначействі установи з назвою «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»;
15. Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту.
16. У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.

З повагою,

Ігор Шпак