Право на отримання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)

Юрій Туровський

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Відповідно до пункту 4 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом МОН № 367 від 16 квітня 2018 року, пунктів 4 та 7 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою КМУ № 872 від 15 серпня 2011 р. учня з особливими освітніми потребами було зараховано до закладу загальної середньої освіти.

Заклад освіти розробив на основі Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого Наказом МОН № 609 від 08 червня 2018, власне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти (далі - Власне положення). Наказом керівника затверджене Власне положення та персональний склад команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

Команда супроводу розробила Індивідуальну програму розвитку та визначила додаткові психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги для дитини з особливими освітніми потребами.
Відповідно до абзацу 2 пункту 6 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженого Посановою КМУ № 88 від 14 лютого 2017, відповідний орган управління освітою уклав цивільно-правові договори з фахівцями (із числа працівників закладу освіти) для проведеня (надання) цих додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткові занять (послуг).

Відповідно до підпункту 3 пункту 1 розділу IV, та пунктів 4, 5, 7 розділу І Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого Наказом МОН 12 січня 2016 року N 8 (у редакції наказу МОН від 10 липня 2019 року N 955) керівник закладу освіти видав наказ про організацію індивідуальної форми здобуття освіти для цього учня з особливими освітніми потребами (педагогічний патронаж).

Зважаючи нате, що зміна форми навчання не є підставою вважати, що клас перестав бути інклюзивним, адже дитина з особливими освітніми потребами все ще є учнем цього класу, а також відсутності жодних обмежень щодо ФОРМИ здобуття загальної середньої освіти для учнів з особливими освітніми потребами в Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженному Постановою КМУ № 872 від 15 серпня 2011, також беручи до уваги пункт 5 розділу IV Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого Наказом МОН 12 січня 2016 року N 8 (у редакції наказу МОН від 10 липня 2019 року N 955) про те, що організацію педагогічного патронажу здійснюють педагогічні працівники закладу освіти із залученням (за потреби) фахівців інклюзивно-ресурсного центру, інших фахівців, які відповідно до законодавства можуть проводити (надавати) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з особливими освітніми потребами прошу надати наступну інформацію:

1. Чи має право дитина з особливими освітніми потребами, яка навчається в інклюзивному класі за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж) на отримання додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг за рахунок субвенції з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами (Постанова КМУ від 14.02.2017 № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами")?

2. Чи мають право педагогічні працівники, персональний склад яких визначив своїм наказом керівник закладу освіти, для здійснення навчання за формою педагогічного патронажу для дитини з особливими освітніми потребами, яка навчається в інклюзивному класі за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж) на встановлення надбавки за роботу в інклюзивних класах у граничному розмірі 20 відсотків, відповідно до пункту 5 додатку до Постанови КМУ № 1096 від 25 серпня 2004?

З повагою,

Юрій Туровський

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

 

 

̳

 

:

[email address]

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]