Права співвдасників ОСББ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Геннадий, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Просимо повідомити про закономірність та підставу, з якої голова правління "ОСББ Леваневського 105 ", систематично здійснює прийом готівки (взноси) від співвласників будинку.
Також посилаючись на Закон України " Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" , усі рішення повинні прийматися на загальних сборах співвласників. Але нам незрозуміло, чому у сборах приймають участь та приймають рішення виключно члени правління, усунувши інших співвласників.

З повагою, ініціативна група

Геннадий Свістунов
Оксана. Мавріна
Тетяна Акімова

Звернення Бахмутської міської ради,

1 Attachment

З повагою

Загальний відділ Бахмутської міської ради

0627 44 05 06

Оксана Злобина,

1 Attachment

Оксана Злобина,

2 Attachments

У подвльшому прошу врахувати, що ОСББ не є суб'єктом владних повноважень в
сенсі ст.1, 12, 13 ЗУ "Про доступ до публічної інформації".
Стаття 1. Публічна інформація
1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена
в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків,
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації,
визначених цим Законом.
Стаття 12. Визначення та перелік суб'єктів
1. Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:
1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян
без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;
2) розпорядники інформації - суб'єкти, визначені у [1]статті 13 цього
Закону;
3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань доступу до
публічної інформації розпорядників інформації.
{Пункт 3 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із
Законом [2]№ 319-VIII від 09.04.2015}
Стаття 13. Розпорядники інформації
1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:
1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні
органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної
Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції
відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;
2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів,
бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо
використання бюджетних коштів;
3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних
повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх,
оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації,
пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;
4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або
наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями,
- стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.
2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за
запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим
Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:
1) інформацією про стан довкілля;
2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;
3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші
надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та
безпеці громадян;
4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно
необхідною інформацією).
3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини
першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються
лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.
4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на
підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації
мають керуватися цим Законом.

References

Visible links
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939...
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/319-...

відділ житлового господарства, Бахмутська міська рада

1 Attachment

--
З повагою,
відділ житлового господарства
Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва
Бахмутської міської ради