Повторно Встановлення невідомих об'єктів (типу лежачих поліцейських) ОСББ "Леваневського, 105"

Оксана Мавріна

Повторно
Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію :
1. Яким чином будуть повернуті кошти співласників ОСББ "Леваневського,105", які були незаконно витрачені на встановлення трьох невідомих об'єктів (типа лежачий поліцейский).
2. Прошу надати наступні документи:
а) копії протоколів загальних зборів співласників ОСББ "Леваневського, 105" щодо встановлення та демонтажу трьох невідомих обєктів (типа лижачий поліцейський) встановлених незаконно за адресою: вул. Леваневського, 105, м. Бахмут, Донецької області;
б) копію протоколу загальних зборів співласників ОСББ "Леваневського, 105" щодо повернення коштів безвідповідальною особою, яка дозволила безвідповідальну, незаконну растрату коштів співласників ОСББ "Леваневського, 105".
в)копію кошторису витрат на встановлення та демонтаж трьох невідомих об'єктів (типа лижачий поліцейський);
г) копії актів прийому передачи робіт;
д) копію актів виконаних робіт.
Прошу конкретно надати відповідь на кожне питання.
Надана інформація буде розповсюджена через ЗМІ, соціальні мережі.

З повагою,

Оксана Мавріна

Звернення Бахмутської міської ради,

1 Attachment

З повагою

Загальний відділ Бахмутської міської ради

0627 44 05 06

Оксана Мавріна

ВТРЕТЄ

Доброго дня!
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію :
1. Яким чином будуть повернуті кошти співласників ОСББ "Леваневського,105", які були незаконно витрачені на встановлення трьох невідомих об'єктів (типа лежачий поліцейский).
2. Прошу надати наступні документи:
а) копії протоколів загальних зборів співласників ОСББ "Леваневського, 105" щодо встановлення та демонтажу трьох невідомих обєктів (типа лижачий поліцейський) встановлених незаконно за адресою: вул. Леваневського, 105, м. Бахмут, Донецької області;
б) копію протоколу загальних зборів співласників ОСББ "Леваневського, 105" щодо повернення коштів безвідповідальною особою, яка дозволила безвідповідальну, незаконну растрату коштів співласників ОСББ "Леваневського, 105".
в)копію кошторису витрат на встановлення та демонтаж трьох невідомих об'єктів (типа лижачий поліцейський);
г) копії актів прийому передачи робіт;
д) копію актів виконаних робіт.
Прошу конкретно надати відповідь на кожне питання.
Прошу провести
внутрішню перевірку для з’ясування, чому відповідь не приходить так довго.
Надана інформація буде розповсюджена через ЗМІ, соціальні мережі.

З повагою,

Оксана Мавріна

Звернення Бахмутської міської ради,

1 Attachment

З повагою

Загальний відділ Бахмутської міської ради

0627 44 05 06

Оксана Злобина,

3 Attachments

Попередні дві відповіді додаються

Оксана Мавріна

Доброго дня!
Посилаючись на відповідь Голови ОСББ "Леваневського, 105" на запит щодо Встановлення невідомих об'єктів (типу лежачих полицейських) ОСББ "Леваневського, 105", а саме (надаю копію листа):

22.07.2021 № 1 Оксані Мавріній
foi+request-90308-
[email address]

Виконавчому комітету
Бахмутської міської ради
м.Бахмут
вул. Миру, 44

У відповідь на Ваш запит про надання публічної інформації через вебсайт «Доступ до правди» стосовно встановлення невідомих об’єктів (типу лежачих поліцейських) біля ОСББ «Леваневського, 105» об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Леваневського, 105» повідомляє наступне.
Відповідно до ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадку, якщо він не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит.
Станом на 22.07.2021 ОСББ «Леваневського, 105» не виконувались роботи щодо монтажу/демонтажу невідомих об’єктів (типу лежачих поліцейських) біля ОСББ «Леваневського, 105», не замовлялись та не оплачувались зазначені роботи чи послуги, не складались та не погоджувались жодні документи із зазначеного питання (кошториси, договори, акти, тощо).
Враховуючи зазначене, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Леваневського, 105»не має змоги надати інформацію по суті запиту Оксани Мавріної у зв’язку з тим, що не володіє такою інформацією або документами, зазначеними у запиті.
У разі незгоди з отриманою відповіддю Ви маєте право на її оскарження згідно з нормами діючого законодавства України.

Голова правління
ОСМД «Леваневського, 105» О.М. Злобіна

Вважаю, що діючий голова ОСББ порушує права співласників ссилаючись в другій відповіді на мій запит на ЗУ "Про доступ до публічної інформації".
«Стаття 1. Публічна інформація
1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Стаття 12. Визначення та перелік суб'єктів
1. Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:
1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень;
2) розпорядники інформації - суб'єкти, визначені у статті 13 цього Закону;
3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації розпорядників інформації.
Стаття 13. Розпорядники інформації
1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:
1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;
2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;
4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.
2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:
1) інформацією про стан довкілля;
2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;
3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;
4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).
3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.
4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом».

Тому що ЗУ "Про об'єднання співласників багатоквартирного будинку" ст. 14 Права співласника говорить:
Cпівласник має право одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об'єднання;
Об'єднання на вимогу співвласника зобовязане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Я не отримала повної відповіді на свій запит, тому я, як співласник ОСББ "Леваневського, 105" залишаю за собою право не сплачувати внески на утримання та ремонт спільного майна

З повагою,

Оксана Мавріна