ПОВТОРНО! Висновок щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини

Гошовський Володимир

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

21 листопада 2018 року я звернувся до Міністрерства юстиції України з запитом про надання публічної інформації.
У зв'язку з відсутністю відповіді станом на 10 січня 2019 року повторно подаю запит про надання публічної інформації. А саме:
Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади , затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 731 від 28 грудня 1992 року, визначено, що Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, які виступають суб'єктами нормотворення здійснюється відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та цього Положення.
Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС), антикорупційної експертизи, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Міністерство юстиції України або його територіальні органи здійснюють експертизу та надають висновок щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.
У зв’язку з викладеним вище, просимо надати інформацію, чи здійснювалась Міністерством юстиції України експертиза та надавався висновок щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини щодо наступних нормативно-правових актів (із зазначенням номеру та дати):
- Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» від 16 жовтня 2014 року № 563;
- Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» від 16 жовтня 2014 року № 1704/5.

З повагою,

Гошовський Володимир