[ПОВТОРНО] Щодо рішень Ради оборони Харківської області

Лебедь Михайло Олексндровч

Доброго дня!

У відповідь на мій попередній інформаційний запит № 01-33/1656 від 11.12.2018 директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Харківської облдержадміністрації О.Максимов та начальник відділу забезпечення доступу до публічної інформації Харківської облдержадміністрації Д.Ястрєбов у листах № 01-20/2120 від 13.12.2018 та № 01-33/1656 від 17.12.2018 стверджують, що рішення Ради оборони Харківської області, які стосуються обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, мовляв, є інформацією з обмеженим доступом.

Доводжу до Вашого відома, що у ч. 2 ст. 64. Конституції України, зазначено, що в умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені, зокрема, ст. 57 Конституції. У цій статті йдеться про те, що кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. А нормативно-правові акти, які визначають права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Причому ті нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян, але не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними. Нагадую, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України (ст. 75 Конституції), що означає, що жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони (Рішення Конституційного Суду № 17-рп/2002). І в п. 4 ч. 1 ст. 25 Закону "Про місцеві державні адміністрації" український парламент визначив, що повноваженням обласної державної адміністрації в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян є здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення. В той час як Закон "Про правовий режим воєнного стану" не містить жодних спеціальних правил приховування інформації про тимчасові (на час воєнного стану) обмеження прав і свобод людини і громадянина. А обласні державні адміністрації та їх посадові особи, нагадую, зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції).

З огляду на це, та на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", прошу Вас не приховувати інформацію, яка явно належить до категорії публічної, і надати мені відповідь на питання: Чи ухвалювала Рада оборони Харківської області рішення, які стосуються тимчасових обмежень (на час воєнного стану) свободи пересування, свободи мирних зібрань, свободи вираження поглядів, права власності, трудових прав, свободи асоціацій, прав на проведення відео-, кіно-, фотознімання, та інших прав і свобод людини та громадянина?

Якщо Рада оборони Харківської області такі рішення ухвалювала, тоді. ПОВТОРНО прошу: 

1). надати мені копії усіх таких рішень Ради оборони Харківської області;

2). якщо ж запитувані мною рішення частково відноситься до інформації з обмеженим доступом - прошу надати мені ті витримки з них, які містять норми, що тимчасово обмежують свободу пересування, свободу мирних зібрань, свободу вираження поглядів, право власності, трудові права, свободу асоціацій, право на проведення відео-, кіно-, фотознімання, та інші права і свободи людини та громадянина.

Копії документів прошу Вас надіслати або у письмовій формі на адресу: 87515, м.Маріуполь, пр.Миру, 85, а/c № 102, або в електронній формі (скан-копії документів) на електронну поштову скриньку сайту "Доступ до правди".

Прошу Вас надати відповідь на цей запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, як це визначено у ч. 1 ст. 20 Закону "Про доступ до публічної інформації". Готовий відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, як це визначено у ч. 2 ст. 21 Закону "Про доступ до публічної інформації".

Доводжу до Вашого відома також те, що більшість обласних державних адміністрацій вже відповіли на аналогічні інформаційні запити. А Закон "Про правовий режим воєнного стану" дійсно передбачає можливість тимчасово обмежувати низку прав і свобод. Тому небажання відповідати на цю тему є дивним навіть з політичної точки зору.

З надією на співпрацю!

Лебедь Михайло Олександрович, 

член правління ГО "Правозахисна ініціатива" 

19.12.2018

public, Харківська обласна державна адміністрація

1 Attachment