Повторно!!!

Володимир Семенков

Доброго дня!

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбаченwих чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Частиною 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.
Враховуючи вимоги законодавства просимо надати копії документів про виплату бюджетних коштів (зарабітної плати, премій, відряджень, відпускних, лікарняних тощо) працівникам Департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Департаменту управління персоналом, Департаменту з впровадження реформ, Управління правового забезпечення, Управління аналітики та аудиту, Управління організації та забезпечення роботи апарату, Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків, усіх директоратів МОЗ, самостійного сектору Державного секретаря із зазначенням прізвищ працівників та конкретної суми виплати за квітень 2019 року та конкретних сум премій отриманих усіма працівниками апарату міністерства за рахунок бюджетних коштів в квітні 2019 року.
Усі копії просимо надіслати в електронній формі на електронну пошту.

З повагою, Володимир Семенков