Повторний запит щодо помилки у довідці МСЕК

Люліна Лариса Семенівна

Доброго дня!
Звертаю Вашу увагу, що:
По-перше запит на отримання публічної інформації зроблено на підставі ч. ч. 1-5 ст. 19 Закону України «Про інформацію»
По-друге, згідно із ст.10 Закону України «Про інформацію» одним з видів інформації за змістом є правова інформація. Запитувана мною інформація є правовою інформацією.
По-трете, керуючись:
- ч.1 статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена або задокументована будь якими засобами та на будь- яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації визначених цим Законом.
- ч.2 статті 2 цього ж Закону, відповідно до якої він не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійснені ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом;
- п.2 ч.1 статті 5 Закону, згідно із яким доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію;
- ч.1 статті 19 Закону, в якій запит на інформацію визначається як прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні
- ч. 1 статті 20 Закону, якими передбачено, що розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження тощо;
Також, преамбулою Закону України «Про звернення громадян» (надалі — Закону про звернення), в якій зазначено, що він регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.
ст. 3 цього ж Закону, згідно з якою під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотан скарги. Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства. Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо. Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб;
Тобто наведені норми означають, що запит на інформацію не є зверненням громадян (заявою, скаргою чи пропозицією) і розглядається не в місячний строк, а протягом п’яти робочих днів.
Крім того, згідно з ч.2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.
Отже,запитувана мною інформація має суспільне значення і не є персоніфікованою, тому змушування мене звернутися до Міністерства охорони здоров”я України в порядку Закону про звернення громадян, а не Закону України «Про доступ до публічної інформації» є неправомірним способом затягнути розгляд мого запиту та дістати мої персональні дані.

Відтак, ПОВТОРНО ПРОШУ надати мені наступну інформацію (наступні документи), а саме нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров’я України (або витяги із них), якими передбачено:

1) Потребу складати нову довідку МСЕК видану особі з інвалідністю у зв’язку із невірно зазначеною датою народження, що вноситься до її форми?
2) Потребу проходити огляд лікарів для внесення виправлення у вищеозначеній довідці?
3) Перелік документів, які необхідно надати до МСЕК для внесення виправлення не вірно зазначеної дати народження у довідці МСЕК виданої особі з інвалідністю у випадку, якщо проходити лікарів у зв’язку із цими обставинами не потрібно?

У разі безпідставної відмови у задоволені мого запиту на інформацію або навмисного приховування інформації я змушена буду на підставі ст. ст. 17 і 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» звернутися за захистом свого права до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

З повагою,
Люліна Лариса Семенівна

Позднякова Надія, Міністерство охорони здоров'я

Доброго дня! Але ж це зовсім інша мова, ось це і є саме запитом на
публічну інформацію" надати

нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров’я України", а не розяснення , яких Ви домагалися отримати через ЗУ "Про доступ до публічної інформації", не розуміючи, на жаль, що це тягне за собою створення нової інформації. Реєструємо. Прошу.

13.05.2019 21:41, Люліна Лариса Семенівна пишет:

показати цитоване