Повторний запит щодо помилки у довідці МСЕК

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Люліна Лариса Семенівна, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Люліна Лариса Семенівна

Доброго дня!

Звертаю Вашу увагу, що:
По-перше, згідно із ст.10 Закону України «Про інформацію» одним з видів інформації за змістом є правова інформація. Запитувана мною інформація є правовою, а, отже роз’яснення і є правовою інформацією.
По-друге ст. 3 Закону України "Про звернення громадян", згідно з якою під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги.
Пропозиція (зауваження) — звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
Заява (клопотання) — звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.
Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.
Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.
Надання роз"яснення щодо законодавства не підпадає під ознаки жодного з цих видів звернень.
Крім того, запитувана мною інформація має суспільне значення і не є персоніфікованою,тому -
ПОВТОРНО ПРОШУ надати наступну інформацію (наступні документи), а саме нормативно-правові акти Міністерства охорони здоров’я України (або витяги із них), якими передбачено:

1) Потребу складати нову довідку МСЕК видану особі з інвалідністю у зв’язку із невірно зазначеною датою народження, що вноситься до її форми?
2) Потребу проходити огляд лікарів для внесення виправлення у вищеозначеній довідці?
3) Перелік документів, які необхідно надати до МСЕК для внесення виправлення не вірно зазначеної дати народження у довідці МСЕК виданої особі з інвалідністю у випадку, якщо проходити лікарів у зв’язку із цими обставинами не потрібно?

Крім того, судова практика свідчить, що органи виконавчої влади забов"язані створити інформацію в разі її відсутності та надати її запитувачу.
З відповідним матеріалом можна ознайомитись тут:
https:/dostup.pravda. com.ua/news/public

З повагою,

Люліна Лариса Семенівна

Позднякова Надія, Міністерство охорони здоров'я

Доброго дня ще раз! ЗУ "Про доступ до публічної інформації" нагалошує,
що публічна інформація - це ВЖЕ ГОТОВА ЗАДОКУМЕНТОВАНА інформація, яку
звичайно не створюючи надають протягом 5 робочих днів.  Ви просите
надати розяснення, що несе під собою сворення нової  інформації, яка
відповідно до ЗУ "Про дорступ до публічної інформації" вже не є
публічною і не створюється протягом 5 робочих днів. Прошу.

13.05.2019 16:43, Люліна Лариса Семенівна пишет:

показати цитоване

Позднякова Надія, Міністерство охорони здоров'я

Для дійсного запиту на публічну інформацію сформулюйте свої запитання,
щоб вони не потребували надання розяснень (як Ви цього вимагаєте у свої
зверненнях).

13.05.2019 16:43, Люліна Лариса Семенівна пишет:

показати цитоване