Повторний запит. Наказ Енергетичної митниці ДФС № 45 від 1 червня 2017 року

Тарас Шмиг

13.12.2017 року Я, Шмиг Тарас Романович відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслав на адресу Державної фіскальної служби ([email address]) запит на отримання публічної інформації. У запиті було висловлено прохання надати публічну інформацію, а саме: Наказ енергетичної митниці ДФС № 45 від 1 червня 2017 року, яким було впроваджено можливість зберігання природного газу в режимі митного складу.

15.12.2017 листом № 16852/Ш/99-99-18-02-02-14 Державної фіскальної служби зазначений запит за належністю відправлено до Енергетичної митниці ДФС

21.12.2017 листом № 28-70-2/19/8-4251 Енергетичної митниці ДФС мені було відмовлено в наданні тексту наказу Енергетичної митниці ДФС № 45 від 1 червня 2017 року.

У своїй відповіді Енергетична митниця ДФС не зазначила підстав для відмови в наданні інформації, не вказала до якого саме виду інформації з обмеженим доступом належить запитувана мною інформація, а отже – неправомірно відмовила мені в передбаченому статею 34 Конституції України праві на збирання та отримання інформації.

Стаття 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (надалі - Закон № 2939-VІ) передбачає, що публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до пункту 6.1 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» від 29.09.2016 №10 (Надалі - Постанова ВАСУ № 10 від 29.09.2016) належність запитуваної інформації до конфіденційної, таємної або для службового користування на підставі статей 7, 8, 9 Закону № 2939-VІ відповідно не є єдиною достатньою підставою для обмеження доступу до неї.

Обмеження доступу до конкретної інформації допускається у разі, якщо за визначенням вона є конфіденційною або таємною або для службового користування та за умови застосування сукупності вимог пунктів 1–3 частини другої статті 6 Закону № 2939-VІ (частина друга статті 6, частина перша статті 8, частина перша статті 9, п. 2 частини першої статті 22 Закону № 2939-VІ).

Таким чином, при відмові у наданні інформації чинним законодавством передбачено обов`язкове застосування так званого „трьохступеневого тесту” визначеного частиною 2 статті 6 Закону № 2939-VІ. Абстрактне ж посилання на норми законодавства про інформацію для відмови в наданні інформації не допускається.
Окрім того, відповідно до ч.7 ст. 6 Закону № 2939-VІ обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Відповідно до частини другої статті 29 Закону України «Про інформацію» предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

Згідно пункту 6.4 Постанови ВАСУ № 10 від 29.09.2016 р. оцінюючи конкретну інформацію на предмет наявності суспільного інтересу до неї, необхідно застосовувати, зокрема, такі критерії: 1) з’ясування та розуміння причин, які лежать в основі рішень, які приймає державний орган, орган місцевого самоврядування, його службова чи посадова особа; 2) сприяння поширенню інформації інноваціям 3) сприяння відповідної інформації економічному розвитку, підприємницькій діяльності, інвестиціям; 4) виявленню ризиків для здоров'я людей, для громадської безпеки і порядку, запобігання їм та їх наслідкам; 5) виявленню шкідливих для людини наслідків діяльності (бездіяльності) юридичних осіб;

Текст наказу енергетичної митниці № 45 від 1 червня 2017 року яким впроваджено можливість зберігання природного газу в режимі митного складу становить значний супільний інтерес, оскільки зазначена можливість є інновацією в Україні і складає потенційний інтерес для інвесторів і підприємців з України й світу. Разом з тим, діяльність із створення митних складів на території України пов`язана із функціонуванням об`єктів підвищеної екологічної небезпеки, та здійснення діяльності, що становить підвищену екологічну небезпеку ( відповідно до пункту 19 Постанови Кабінету Міністрів України № 808 від 23 серпня 2013 р „Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку”)

За таких умов, немає жодних підстав для віднесення тексту наказу енергетичної митниці ДФС № 45 від 1 червня 2017 року до інформації з обмеженим доступом. Відтак, відмова в його наданні є неправомірною.

З урахуванням вищевикладеного, на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст. 29 Закону України „Про інформацію”прошу надати мені:

1. Текст наказу енергетичної митниці № 45 від 1 червня 2017 року яким впроваджено можливість зберігання природного газу в режимі митного складу в Україні.
2. У випадку відмови з підстав передбачених ч.2 ст 6. ЗУ „Про доступ до публічної інформації” навести відповідне обгрунтування з застосуванням „ трьохступеневого тесту” передбаченого зазначеною нормою та пунктом 6.1 Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» від 29.09.2016 №10
3. У випадку віднесення цієї інформації до категорії відомостей, що містять службову інформацію, відповідь прохання надати з посиланням на Перелік відомостей, які містять службову інформацію в органах ДФС від 07.12.2017 року № 818, затверджений Наказом ДФС від 28.08.2014 № 88.

З повагою,
Тарас Шмиг

Publicinfo, Державна фіскальна служба України

1 Attachment