Повторнй запит про каналізаційні стоки від м. Ірпінь в мережу Києва

Лавровська Наіля Нариманівна

Доброго дня!

Мої два тотожні запити 2017 року були залишені без відповіді.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Інформацію про кількість, діаметр і максимальну пропускну спроможність каналізаційних колекторів, якими каналізаційні стоки з міста Ірпінь поступають в каналізаційну мережу міста Києва.
2. Інформацію про ступень зносу зазначених колекторів.
3. Інформацію про встановлений ПАТ "АК "Київводоканалом" ліміт (кількісні показники) допустимих каналізаційних стоків для міста Ірпеня в каналізаційну мережу міста Києва у даний час.
4. Інформацію про те, чи може ПАТ "АК "Київводоканал" дозволити місту Ірпінь збільшити обсяг каналізаційних стоків в мережу і на очисні споруди міста Києва, до якої величини може відбутися таке збільшення у разі надання ПАТ "АК "Київводоканалом" такої згоди.
5. Чи вживає ПАТ "АК "Київводоканал" будь-які заходи для забезпечення пропускної спроможності своєї мережі внаслідок можливого збільшення кількості каналізаційних стоків з міста Ірпеня в мережу і на очисні споруди міста Києва?
6. Де саме знаходиться точка розподілу каналізаційних мереж міста Ірпеня і міста Києва?

З повагою,

Лавровська Наіля Нариманівна

Прес-служба ПАТ "АК "Київводоканал", ПрАТ "АК "Київводоканал"

                     Шановна Наіла Нариманівна!

У ПрАТ «АК «Київводоканал» (далі – Товариство) розглянуто Ваш запит  від
31.01.2019, що було надіслано через сайт «Доступ до Правди» щодо надання
публічної інформації про каналізаційні стоки від м. Ірпінь в мережу Києва.
За результатами розгляду повідомляємо.

Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України і
діє виключно відповідно до його положень, своєї компетенції та
повноважень.

Запитувач публічної інформації звертається за наданням публічної
інформації в межах Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Визначення поняття «публічна інформація» наведено у статті 1 Закону
України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон). Так,
відповідно до цієї статті публічна інформація – це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим Законом.

Згідно зі статтею 12 цього Закону, суб’єктами відносин у сфері доступу до
публічної інформації є запитувачі та розпорядники інформації.

Відповідно до частини 1 статті 13 Закону суб’єкти господарювання, які
займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи
виключними правами, або є природними монополіями, визнаються
розпорядниками інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на
них.

Відповідно до частини 5 статті 6 Закону не може бути обмежено доступ до
інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування
чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій
відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища,
імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які
отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною
другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли
оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам
національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Інформація, що запитується відповідно до законодавства належить до
інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону розпорядники інформації, доступ до
якої обмежується Законом, зобов’язані діяти виключно в інтересах
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з
метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я
населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання
авторитету і неупередженості правосуддя.

Отже Товариство як суб’єкт природної монополії згідно з вказаною нормою
зобов’язане надавати запитувачам публічну інформацію виключно щодо умов
отримання послуг з водопостачання та водовідведення, що надаються
Товариством, та інформацію про тарифи на зазначені послуги.

Враховуючи вищевказане, Товариство не має достатніх правових підстав для
надання запитуваної інформації, оскільки дана інформація не належить до
категорії публічної.

З повагою,
Київводоканал

[1]http://vodokanal.kiev.ua/
[2]http://www.facebook.com/vodokanal

References

Visible links
1. http://vodokanal.kiev.ua/
2. http://www.facebook.com/vodokanal