Повний перелік маршрутів пільгового перевезення транспортом загального користування Кам'янського

Доброго дня!

ЗУ "Про доступ до публічної інформації" має своєю метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів публічного права України, а також реалізацію права кожного на отримання суспільно-необхідної інформації.
Згідно із ст. 40 Конституції України громадяни мають право звертатися до органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законодавством термін.
Згідно із ст. 34 Конституції України кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Важливе значення для обґрунтування основопложності права про доступ до публічної інформації має одне із ключових гарантій конституційного ладу в Україні і передбачено у ст.3 Конституції України - держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Таким чином народ, як единий носій державної влади в Україні, повинен мати можливість отримувати всю необхідну інформацію для надання належної оцінки діяльності своїх представників у владі.
Якщо держава/державні органи обмежують доступ до цієї інформації громадяни фактично позбавлені можливості формувати та висловлювати свої судження щодо ведення державних дій.
У зв'язку з цим держава повинна не перешкоджати громадянам реалізації свого права на інформацію, а навпаки створювати загально державні майданчики для обміну між громадянами думками та оцінками з приводу реалізації державної влади та дотримання певних демократичних принципів.
Крім національного законодавства важливе значення є дотримання Україною міжнародних стандартів у сфері свободи інформації, а саме "Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод".
Відповідно до ст. 17 ЗУ "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" - конвенція та рішення Європейського суду є джерелом права в Україні, а отже, визначаючи загальні гарантії доступу до публічної інформації, потрібно звертатися і до висновків Європейського суду з цього питання.
Ст.10 Європейської конвенції передбачає і гарантує кожному свободу дотримуватися своїх поглядів, а також поширювати інформацію та ідеї без втручання держави та незалежно від кордонів.
У своей чисельній практиці Європейський суд вивів принцип і визначив право на отримання інформації зокрема і шляхом подання інформаційних запитів, як один із важливих елементів реалізації свободовираження поглядів.
У справі Угорсько-Хельсингської спілки Європейський суд також відзначив інструментальну природу на доступ до публічної інформації зокрема звернувши увагу на те, що без можливості ефективно реалізувати це право громадські організації та активисти можуть бути фактично позбавлені своїх функції контролю за дотриманням органів влади принципів демократії.
Відповідно до національного законодавства право на доступ до публічної інформації містить досить прогресивні гарантії реалізації та захисту цього права встановлюючи широке розуміння поняття самої суті публічної інформації.
Згідно із ст. 1 ЗУ "Про публічну інформацію" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Незалежно від обраного способу отримання інформації, держава має право обмежувати доступ до інформації лише за наявності виняткових для цього підстав.
Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Пленум ВАСУ зазначає:
"Вимога зазначити у запиті ім'я запитувача є для розпорядника інформативною та не впливає на умови виконання ним вимог Закону.
Обов'язок розпорядника надати інформацію на запит не змінюється залежно від особи запитувача та зазначення у запиті його імені, якщо підстави для обмеження доступу до такої інформації відсутні (ст.19 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" №2939 - VI).
Контактная інформація (поштова адреса чи адреса електронної пошти, а також номер засобу зв'язку) необхідна для того, щоб розпорядник інформації мав змогу надіслати запитувачу відповідь на актуальну адресу, а також для зворотнього зв'язку із запитувачем (наприклад, для уточнення запитуваної інформації повідомлення про відправлення відповіді тощо).
Якщо у запиті вказано контактну інформацію, якої достатньо для належного виконання розпорядником свого обов'язку, а саме наданно відповіді на запит, то встановлення особи запитувача не має суттєвого значення для прийняття розпорядником рішення про надання інформації
http://www.vasu.gov.ua/userfiles/file/Pl...

Отже відмова у наданні інформації на запит https://dostup.pravda.com.ua/request/pil... є порушенням, як конституційних, так і Європейських норм законодавства.

Зважаючи на викладене, прошу надати інформацію щодо:

- повний перелік кам'янського громадського транспорту з вказанням № маршрутів (трамваї, автобуси тощо), які здійснюють перевезення пасажирів пільгової категорії.

З повагою,

Інкогніто

Управління транспортної інфраструктури та зв'язку, Кам'янська (Дніпродзержинська) міська рада

--------------------------------------------------------------------------

От: "Управління транспортної інфраструктури та зв'язку" <[email address]>
Кому: "foi+request-43244" <[email address]>
Отправленные: Среда, 12 Декабрь 2018 г 10:41:55
Тема: Fwd:

--------------------------------------------------------------------------

От: "filimonenko oksana" <[email address]>
Кому: [email address]
Отправленные: Среда, 12 Декабрь 2018 г 10:40:28