Порушення розпорядником (МОЗ України) положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Марина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Наступним повідомляю, що посадові особи Міністерства охорони здоров'я (далі - Міністерство) порушують вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» та не надають інформацію, володільцем якої є Міністерство.

Відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" 08 травня 2020 мною було направлено запит на отримання публічної інформації до Міністерства щодо аудит медичної реформи, шляхом формування та направлення запиту через сайт "Доступ до правди".
Посилання на запит: http://dostup.pravda.com.ua/request/audi...
Запит був сформований та направлений на електронну скриньку Міністерства. Міністерство отримало лист, про що є відповідна відмітка у статусі запиту.
З огляду на зазначене повідомляю, що Закон України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 14 Закону розпорядники інформації зобов'язані, зокрема, надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію.
Статтею 22 Закону визначено вичерпний перелік підстав для відмови задоволення запиту на інформацію, а саме, в випадках коли:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 цього Закону.
Станом на 19 травня 2020 року відповідь Міністерством не надана.
З огляду на зазначене, на підставі статті 101 Конституції України, статей 13, 22 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", та статті 17 Закону України "Про доступ до публічної інформації" прошу вжити заходів щодо забезпечення надання розпорядником запитуваної інформації відповідно до вимог Закону, забезпечити надання письмових пояснень посадових осіб Міністерства, відповідальних за розгляд запиту щодо порушення положень Закону.
Відповідь прошу надати у визначений законом строк на електронну адресу.

З повагою,

Марина

Якименко Оксана Сергіївна, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

1 Attachment