План заходів щодо заборони пропаганди комуністичної символіки

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Марина Д, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

план заходів щодо виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» у місті Івано-Франківськ. Також просимо Вас надати контакти (телефон та email) відповідальної особи.

З повагою,

Марина Д

?????? ??????????? ????????, Івано-Франківська міська рада

 
Øàíîâíà ïàí³ Ìàðèíî Ä.!
Íàäñèëàºìî Âàì â³äïîâ³äü íà çàïèò â³ä 27.07.2015 ð.
 
Ç ïîâàãîþ
âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè!