Перевірка областей на використання коштів з Держбюджету

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Віктор Гаврилюк, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Віктор Гаврилюк

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Яка кількість мобільних груп була створена для перевірки областей на використання коштів з Держбюджету? Коли було створено мобільні групи? Представники яких органів увійшли до складу таких мобільних груп? В яких областях вже здійснено перевірки і які їх результати?

З повагою,

Віктор Гаврилюк

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

В. ГАВРИЛЮКУ
[FOI #34646 email]

Шановний пане Вікторе!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 16.05.2018, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до Закону України “Про Кабінет Міністрів України” та згідно із § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади. Кабінет Міністрів в межах компетенції видає постанови і розпорядження, обов’язкові до виконання.
Прем’єр-міністром України 02.04.2018 затверджено Орієнтовний графік проведення перевірок місцевих держадміністрацій у 2018 році відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 № 844 “Про затвердження Порядку проведення перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади”, від 30.06.2006 № 886 “Про затвердження Порядку проведення перевірки робочими групами центральних органів виконавчої влади” та від 10.08.2004 № 1017 “Про затвердження Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм”.
Положенням про Державну аудиторську служба України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 02.02.2016 № 43, визначено, що Держаудитслужба є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю. Крім того, Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань реалізує державний фінансовий контроль через здійснення, зокрема державного фінансового аудиту, та здійснює контроль за досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів, дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів тощо.
Разом з тим, відповідно до підпункту 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Держаудитслужби для розгляду та надання Вам інформації в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріат Кабінету Міністрів України

показати цитоване

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]