Перевірка № 1834013 (повідомлення про усунення порушень)

Богдан Михайличенко

Доброго дня!

У відповідь на мій запит ГУ Держпраці в Одеській області, порушуючи норми чинного законодавства, відмовило мені в наданні запитаної інформації: https://dostup.pravda.com.ua/request/779...

При цьому у відповіді ГУ Держпраці в Одеській області вказано (цитата): "Оскільки, запитувані матеріали МОЖУТЬ МІСТИТИ інформацію, яка може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом тому пропонуємо Вам для отримання зазначеної у Вашому запиті інформації звернутись до ЖБК «ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР БІЛДІНГ»".

Звертаю увагу Державної служби України з питань праці на наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 6 Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

При цьому, повідомлення ЖБК «ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ: 32622948) про усунення порушень, які зазначені у приписах від 24.02.2020 № 15/14.1/06-245-449 та № 15/14.2/05-245-448, і на підставі якого ГУ Держпраці в Одеській області прийняло рішення про внесення відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) про усунення порушень, вказаних у приписах від 24.02.2020 № 15/14.1/06-245-449 та № 15/14.2/05-245-448, НЕ МОЖЕ бути віднесене до інформації з обмеженим доступом, оскільки даний документ містить виключно інформацію, яка Є ДОКАЗОМ УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ, що впливають у т.ч. на ризик заподіяння ШКОДИ ЗДОРОВ'Ю, ЖИТТЮ та МАЙНУ мешканців багатоквартирного будинку і тому ця інформація становить СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС й НЕ ПІДЛЯГАЄ ОБМЕЖЕННЮ в доступі.

Відповідно до ст. 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

У п. 6.4. Постанови № 10 від 29.09.2016 Пленуму Вищого адміністративного суду України вказано, що перелік видів інформації, що може бути предметом суспільного інтересу, не є вичерпним і з огляду на характер суспільно необхідної інформації законодавство не надає вичерпного визначення цього поняття, а інформація може вважатись суспільно необхідною, якщо її поширення сприяє в т.ч.:
— дискусії з питань, що хвилюють суспільство чи його частину, необхідності роз'яснення питань, які важливі для актуальної суспільної дискусії;
— посиленню підзвітності і підконтрольності влади суспільству загалом, у тому числі шляхом забезпечення прозорості процесу підготовки і прийняття владних рішень;
— виявленню ризиків для здоров'я людей, для громадської безпеки і порядку, запобігання їм та їх наслідкам;
— виявленню шкідливих для людини наслідків діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб;
— інформуванню про діяльність органів публічної влади (державних органів, органів місцевого самоврядування), про їхні внутрішні правила, організацію роботи тощо;
— виявленню порушень прав людини, зловживання владою, корупційних правопорушень, неетичної поведінки публічних службовців, невиконання (чи неналежного, недбалого виконання) ними своїх обов'язків, дискримінації за будь-якою ознакою;
— виявленню фактів введення громадськості в оману тощо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 1, 13, 19, 20 Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» —

ПОВТОРНО ПРОШУ:

1.) Надати мені електронну (скановану) копію повідомлення ЖБК «ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ: 32622948) про усунення порушень, які зазначені у приписах від 24.02.2020 № 15/14.1/06-245-449 та № 15/14.2/05-245-448, і на підставі якого ГУ Держпраці в Одеській області прийняло рішення про внесення відомостей до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) про усунення порушень, вказаних у приписах від 24.02.2020 № 15/14.1/06-245-449 та № 15/14.2/05-245-448.

Запитувана мною інформація становить суспільний інтерес й має безперешкодно надаватися на запити громадян.

З повагою,
Богдан Михайличенко

Державна служба України з питань праці

1 Attachment