Перевірка № 1834013 (18.02.2020–24.02.2020)

Андрій Вірастюк

Доброго дня!

Як вбачається із записів у ІС «Інспекційний портал» (перевірка за № 1834013), впродовж 18.02.2020–24.02.2020 службові особи ГУ Держпраці в Одеській області виконали планову перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки з боку ЖБК «ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ: 32622948).

Як вбачається із змісту приписів від 24.02.2020 № 15/14.1/06-245-449 та № 15/14.2/05-245-448, усунення виявлених порушень мало б відбутися до 24.03.2020.

Згідно ч. 1 ст. 6 Закону України від 05.04.2007 № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» підставою для здійснення позапланових заходів є, у тому числі, перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю).

Згідно із ч. 4 ст. 2 Прикінцевих положень Закону України від 17.03.2020 № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» забороняється проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Отже, на теперішній час відсутні будь-які законодавчі обмеження на проведення позапланових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, включно із перевірками виконання приписів про усунення порушень у сфері охорони праці та промислової безпеки. Подібний за змістом висновок міститься і в роз'ясненні Мінекономіки від 25.05.2020.

Відповідно до ст. 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.

Згідно зі ст. ст. 5, 20 Закону України від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 1, 13, 19, 20 Закону України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» —

ПРОШУ:

1.) Надати мені електронну (скановану) копію акту (актів) перевірки виконання приписів від 24.02.2020 № 15/14.1/06-245-449 та № 15/14.2/05-245-448.

2.) В разі, якщо службові особи ГУ Держпраці в Одеській області не проводили перевірку виконання приписів від 24.02.2020 № 15/14.1/06-245-449 та № 15/14.2/05-245-448 - надати мені електронні (скановані) копії документів, на підставі яких службові особи ГУ Держпраці в Одеській області визначили усунення виявлених порушень у сфері охорони праці та промислової безпеки з боку ЖБК «ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬВАР-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ: 32622948), які зафіксовані у приписах від 24.02.2020 № 15/14.1/06-245-449 та № 15/14.2/05-245-448.

Запитувана мною інформація не відноситься до службової, є публічною, становить суспільний інтерес й має безперешкодно надаватися на запити громадян.

З повагою,
Андрій Вірастюк

Державна служба України з питань праці

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]

Відділ Звернень,

1 Attachment