Переведення державних службовців

АО "Національна правова палата"

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Постановою Кабінету Міністрів України №442 від 10.09.2014 року «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» було утворено Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, реорганізувавши шляхом злиття Державну службу з лікарських засобів та Державну службу України з контролю за наркотиками, і поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій із забезпечення формування державної політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів виконавчої влади із зазначених питань).
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.02.2015 року № 107-р утворено Комісію з реорганізації Державної служби України з контролю за наркотиками та затверджено Головою Комісії начальника Управління ліцензування квот та дозволів Державної служби з контролю за наркотиками Дзісяка Олега Петровича.
Відповідно до п. 1 Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 647 від 12 серпня 2015 року, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі - лікарські засоби), медичної техніки і виробів медичного призначення (далі - медичні вироби), та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
Пунктом 10 Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками визначено, що Держлікслужбу очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра охорони здоров’я.
Пунктом 12 даного Положення визначено, що Голова Держлікслужби має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним Міністром охорони здоров’я на підставі пропозицій Голови Держлікслужби.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про державну службу» вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу. Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.
Відповідно до п. 5 ст. 22 Закону України «Про державну службу» у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації державного органу переведення державного службовця на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в державному органі, якому передаються повноваження та функції такого органу, за рішенням суб’єкта призначення може здійснюватися без обов’язкового проведення конкурсу.

Відповідно до п. 1 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 500 від 01 жовтня 2014 року, Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується i координується Кабінетом Мiнiстрiв України та який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, здійснює функціональне управління державною службою в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті).
Відповідно до п.4 даного Положення НАДС:
- організовує централізоване проведення оцінювання професійних компетентностей кандидатів під час проходження конкурсу на зайняття посад державної служби у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
- веде облік державних службовців категорії “А”, строк повноважень яких закінчується, а також тих, що після звільнення не працевлаштовані в установленому порядку, але не довше ніж протягом одного року з дня закінчення строку призначення на посаду;
- формує та оновлює базу даних щодо вакантних посад державної служби категорії “А” та ініціює перед суб’єктом призначення проведення конкурсу на такі посади;
- забезпечує формування і оприлюднення єдиного переліку вакантних посад державної служби в державних органах та переможців конкурсів тощо.
У зв’язку з викладеним вище, оскільки Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками була створена шляхом реорганізації (злиття) Державної служби з лікарських засобів та Державної служби України з контролю за наркотиками, відповідно до ст. 34 Конституції України, ст. ст. 1, 3, 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати наступну інформацію:

- яким чином відбувалось переведення державних службовців Державної служби з лікарських засобів та Державної служби України з контролю за наркотиками до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (без проведення конкурсу або за результатами конкурсу).

З повагою,

АО "Національна правова палата"

Бєлова Ольга Олександрівна,

1 Attachment

Бєлова Ольга Олександрівна,

1 Attachment