Перелік громадських місць в м. Краматорську

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

щодо переліку громадських місць в місті Краматорську, окрім визначених Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" (частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;)

З повагою,

Юрій Хазов

Доброго дня!

Мною 06 квітня 2020 року надіслано запит до Краматорської міської ради з проханням в порядку доступу до публічної інформації надати документи (інформацію) щодо переліку громадських місць в місті Краматорську, окрім визначених Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" (частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;).

Відовідно до статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Тільки у випадку якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Оскільки Краматорською міською радою не було надано мені відповідь у п'ятиденний термін, та не повідомлено у такий самий термін про обставини продовження строку розгляду запиту, прошу все ж таки розгялнути мій запит у встановлений Законом термін.

Разом з тим, звертаю увагу, що відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Запитувач має право оскаржити: 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

З повагою,

Юрій

citizen@krm.gov.ua, Краматорська міська рада

1 Attachment

    Шановний пане Юріє.
Інформація по Вашему запиту була направлена 13.04.2020 за № 08-19/102 на
адресу, яка була зазначена у запиті. Направляємо повторно скановану
відповідь.

Юрій залишив коментар ()

Дякую Краматорській міській раді за відповідь!

public, Краматорська міська рада

1 Attachment

Шановний пане Юріє.

Інформація на Ваш запит була направлена 13.04.2020 за № 08-19/102 на
електронну адресу, з якої було направлено інформаційний запит 06.04.2020.

Направляємо Вам скановану відповідь ПОВТОРНО!