Підстави для будівництва загальноосвітньої школи

Олена Горб

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Я проживаю в селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області. У селі Чайки немає жодної державної загальоосвітньої школи I-III ступеня, наявна лише ЗОШ Iго ступеня для молодших класів, яка розміщена безпосередньо у стінах житлового будинку та розрахована на 186 учнів.
На сьогоднішній день в селі Чайки постійно проживає майже 2000 дітей, з них більше 800 - шкільного віку, інформація щодо кількості дітей отримана ініціативною групою мешканців села Чайки шляхом поквартирного/подомового перепису. Ситуація, яка склалася із доступом до освіти дітей села Чайки викладена у моєму зверненні до Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради - копію звернення наведено за посиланням https://goo.gl/8v9yXn.
Коротко можна підсумувати, що в селі Чайки на сьогоднішній день відбувається порушення статті 53 Конституції України згідно якої "держава має забезпечити доступність і безоплатність дошкільної і повної загальної середньої освіти в державних і комунальних закладах для КОЖНОЇ дитини", оскільки наявна мережа державних та комунальних закладів згідно своєї проектної потужності забезпечує доступ до безкоштовної освіти не більше ніж для 23% дітей, які постійно проживають на території села Чайки, а єдина ЗОШ I-III ступеню в сусідньому селі Петропавлівська-Борщагівка також є завантаженою вже більш ніж на 160%.
У найгіршій ситуації знаходяться діти молодшого шкільного віку, які за вимогами законодавства повинні здобувати освіту безпосередньо за місцем проживання. За результатами вступної кампанії цього року ми маємо прецедент, коли частина першокласників, які зараховані до Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ I cтупеня в с. Чайки будуть навчатия у другу підзміну (з 12.00, за згодою батьків). Порушення прав дітей відбувається і при переході до середньої школи - випускники 4го класу змушені йти на навчання до платних закладів, оскільки місця у державних школах відсутні, при цьому деякі випускники 4го класу поки що взагалі не зараховані до жодної школи, оскільки їхні батьки не можуть собі дозволити оплачувати навчання.
Ініціативна група мешканців села Чайки сподівається на підтримку Міністерства освіти та науки у вирішення проблемної ситуації, яка склалася в с. Чайки.

Прошу надати мені інформацію, спираючись на які дані (наприклад, кількість зареєстрованих мешканців, кількість дітей шкільного віку, які постійно проживають на певній території тощо) згідно чинної нормативно-правової бази (з посиланням на відповідні нормативні документи) органи місцевого самоврядування, які згідно ст. 13 ЗУ "Про освіту" "створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій", повинні планувати розвиток мережі освітніх закладів.
Прошу повідомити мені, хто саме є відповідальним за ініціювання будівництва нових освітніх закладів державної чи комунальної форми власності для мешканців села Чайки - Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада чи Києво-Святошинська районна державна адміністрація?

Прошу повідомити мені, за яких умов Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада (або Києво-Святошинська районна адміністрація) зобов'язана врахувати факт постійного проживання на території села Чайки більше 800 дітей шкільного віку та ініціювати будівництво державної загально-освітньої школи I-III cтупеню в селі Чайки.

Також прошу надати роз'яснення щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України №684 від 13.09.2017, яка визначає Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів (далі - Порядок), а саме - який орган державної влади або місцевого самоврядування зобов'язаний ініціювати створення реєстру дітей шкільного віку для сіл Чайка та Петропавлівська Борщагівка та згідно якої процедури має відбуватися формування такого реєстру. Також, прошу пояснити, яким чином дані реєстру мають чи можуть впливати на прийняття рішення щодо розвитку мережі освітніх закладів?
У п. 7 зазначеного вище Порядку визначено, що " Структурні підрозділи для забезпечення прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти та з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” і “Про захист персональних даних” мають право: отримувати дані дітей шкільного віку від служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інших адміністративно-територіальних одиниць, житлово-експлуатаційних організацій та навчальних закладів;

використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.". Прошу розтлумачити, чи можливо, спираючись на п.7 цього Порядку, використати як базу для формування реєстру дані поквартирного/ подомового перепису дітей, які постійно проживають в селі Чайки, за умови офіційного засвідчення цієї інформації посадовими особами житлово-експлуатаційної організації (компанії-управителя), яка надає житлово-комунальні послуги для мешканців відповідного будинку.
Чи можливе включення до реєстру інформації щодо дитини шкільного віку на підставі заяви її батьків? Які документи мають підтвердити факт постійного проживання дитини на території села Чайки для обгрунтованого включення даних щодо цієї дитини до реєстру?

На останок, прошу повідомити, який орган державної влади є відповідальним за контроль за дотриманням ст. 53 Конституції України на певній території та яких заходів буде вжито Міністерством освіти і науки України щодо описаної у цьому запиті ситуації в с. Чайки.

З повагою,

Олена Горб

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

 

 

Міністерство освіти і науки України

 

Наша адреса:

[email address]

 

Відділ освіти К-Святошинської РДА,

1 Attachment

З повагою,
Відділ освіти Києво-Святошинської РДА