Підстава надання Дозволу №1725-17 на порушення об`єкту благоустрою, інформація стосовно Дозволу №1392-17 від 14.04.2017р.

Доброго дня!
Департаментом контролю Харківської міської ради, було надано Дозвіл №1392-17 від 14.04.2017р. та Дозвіл №1725-17 на порушення об`єкту благоустрою.

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою надається згідно ст.26-1 ЗУ "Про благоустрій населених пунктів", Рішення Харківської міської ради від 16.11.2011 р. № 504/11 "Про встановлення Правил благоустрою території міста Харкова".
Вищезазначеними нормативними актами передбачено, як надання Дозволу, так і відповідальність за дотримання умов, і вимог, викладених у дозволі та правилах ведення робіт.
Вищезазначеними Законом України та Правилами благоустрою передбачено:
7.2.11. Для отримання Дозволу заявник або уповноважена ним особа подає державному адміністратору в приміщенні Єдиного дозвільного центру в місті Харкові (надалі - Єдиний дозвільний центр) заяву за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, до якої додаються:
а) схема проведення земляних та/або ремонтних робіт;
б) засвідчена у встановленому порядку копія договору на відновлення об’єктів благоустрою;
в) засвідчена у встановленому порядку копія декларації про початок виконання будівельних робіт чи копія дозволу на виконання будівельних робіт, що зареєстровані Державною архітектурно-будівельною інспекцією в Харківські області;
г) проектна документація, оформлена відповідно до вимог чинного законодавства, з відміткою Служби про внесення до бази даних містобудівного кадастру;
д) копія довідки про державну реєстрацію;
е) копія довідки про код платника податків згідно ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
ж) копія довідки про код виду діяльності згідно з КВЕД (для юридичних осіб);
з) копія паспорту із зазначенням місця проживання, серії і номеру паспорта.
При проведенні аварійних робіт надається схема із зазначенням місця проведення таких робіт, виду робіт для нанесення Службою графічної інформації на Схему аварійних робіт, яка знаходиться у відкритому доступі для перегляду на сайті Харківської міської диспетчерської служби «1562» (далі - Служба «1562»).
Заява та додані до неї документи для надання Дозволу подаються в одному примірнику, перелік їх є вичерпним.
А уразі аварійної ситуації:
7.2.13. Роботи з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою розпочинаються негайно з обов’язковим подальшим оформленням дозволу відповідно до цих Правил.
7.2.13.1. До початку проведення аварійних робіт суб’єкт господарювання, який буде проводити роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок аварійних робіт телефонограмою Служба «1562» з подальшим (не пізніше наступного дня) оформленням дозволу на порушення об’єкту благоустрою. Місце та дата початку проведення аварійних робіт фіксується диспетчером Служби «1562» в Реєстрі аварійних робіт із зазначенням підприємства, яке проводить аварійні роботи, та відповідальної особи за проведення робіт. Загальний строк виконання аварійних робіт не може перевищувати трьох діб.

Згідно попереднього Дозволу №1392-17 від 14.04.2017р. який був виданий КП "Харківводоканал" на виконання робіт з ремонту каналійзаційної мережі, а також зазначено у Дозволі, що суб`єкт господарювання розпочав виконання аварійних робіт 01.12.2016р. звертаю Вашу увагу на те, що:
Згідно п.7.2.13.1 Правил благоустрою території міста Харкова
"Загальний строк виконання аварійних робіт не може перевищувати трьох діб."
п.7.2.13.2 Правил благоустрою території міста Харкова
"Після закінчення аварійних робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою, суб’єкт господарювання повинен виконати виконавчу зйомку по всій довжині траси з фото фіксацією об’єкту благоустрою (побудованої інженерної мережі - при прокладанні та проведенні ремонту підземних інженерних комунікацій всіх видів) та надати усі матеріали до Служби для внесення в базу даних містобудівного кадастру та закриття аварійних робіт на сайті Служби «1562»."
п.7.2.13.3 Правил благоустрою території міста Харкова
"Після чого особа звертається до Департаменту контролю Харківської міської ради із відповідною заявою. Департамент контролю скликає комісію, яка складається з представників органів, що погоджували проектну документацію, та галузевих департаментів міської ради, перевіряє завершення виконання аварійних робіт із відновленням об’єктів благоустрою, про що складається відповідний акт.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію та наступні документи:

1)Копії Дозволу №1725-17 та документів які зазначені у п.7.2.11. Правил благоустрою території міста Харкова для отримання Дозволу на порушення об`єкту благоустрою.

2)Надати інформацію з яких підстав на один і той же об`єкт благоустрою зазначений у Дозволі №5968-16 від 02.12.2016р видаються нові Дозволи від 31.01.2017р. №362-17, від 14.04.2017р №1392-17 з обгрунтованням відповідно до чинного Законодавства України та нормативних актів з посиланням на такі норми.

3)Копію заяви згідно п.7.2.13.3 Правил благоустрою території міста Харкова до Департаменту контролю ХМР відносно Дозволу №1392-17 від 14.04.2017р.;

4)Склад комісії скликаної Департаментом контролю згідно п.7.2.13.3 Правил благоустрою території міста Харкова яка мала перевірити завершення виконання аварійних робіт із відновленням об’єктів благоустрою за Дозволом №1392-17 від 14.04.2017р.;

5)Копію акту комісії про завершення виконання аварійних робіт із відновленням об’єктів благоустрою згідно п.7.2.13.3 Правил благоустрою території міста Харкова за Дозволом №1392-17 від 14.04.2017р.

6)Чи перевіряє Департамент контролю перед видачею Дозволу на порушення об’єктів благоустрою достовірність інформації зазначеної у поданих заявником документах до заяви; чим посвідчується достовірність перевіреної інформації.

7)Яким чином Департамент контролю перевіряє фактично виконувані роботи на відповідність виданому Дозволу та дотриманню Правил благоустрою території міста Харкова.

При наданні відповіді прошу враховувати ч.1 п.6 ст.14 ЗУ "Про доступ до публічної інформації",якою передбачено, що:"1. Розпорядники інформації зобов'язані:6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену інформацію."

З повагою,
Арменуі Авоян

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації, Харківська міська рада

1 Attachment

 

 

-----------------------------------------------------------

З повагою,

відділ забезпечення доступу до публічної інформації

Департаменту діловодства Харківської міської ради

mailto: [1][Харківська міська рада request email]

----------------------------------------------------------

С уважением,
отдел обеспечения доступа к публичной информации
Департамента делопроизводства Харьковского городского совета
mailto: [2][Харківська міська рада request email]

 

References

Visible links
1. mailto:[Харківська міська рада request email]
2. mailto:[Харківська міська рада request email]