Оцінка корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону (Порядок 158 - будівельна амністія)

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Мінрегіону від 25.02.2019 №
44 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону», відповідно до Методології
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного
агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України від 28.12.2016 №1718/29848, – у Мінрегіоні розпочався процес проведення оцінки корупційних
ризиків у діяльності Міністерства з метою підготовки Антикорупційної програми Мінрегіону на 2019-
2020 роки.

У разі наявності інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків у нормативно-правових
актах та організаційно-управлінській діяльності Мінрегіону, запропоновано надавати пропозиції до
Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

Прошу надати інформацію щодо оцінки, ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків
у нормативно-правовому акті
Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних)
житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель
і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до
об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці відповідного цільового
призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 03 липня 2018 року № 158
(так званої будівельної амністії, далі - Порядком 158).

Згідно з п.1 розділу III Порядку 158
"Прийняття в експлуатацію об’єктів здійснюється безоплатно органом державного архітектурно-
будівельного контролю протягом 10 робочих днів з дня подання відповідної заяви власниками
(користувачами) земельних ділянок, на яких розміщені такі об’єкти, за результатами технічного
обстеження цих об’єктів шляхом реєстрації поданої ними декларації про готовність об’єкта до
експлуатації (далі - декларація) за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.".

Відповідно до п. 5 розділу III Порядку 158,
"Орган державного архітектурно-будівельного контролю повертає замовнику декларацію та подані
документи на доопрацювання з обґрунтуванням причин у строк, передбачений для її реєстрації, якщо
декларацію подано чи оформлено з порушенням вимог, установлених цим Порядком, у тому числі у разі
виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства, недостовірних відомостей у
поданих документах.".

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності",
"підставою для проведення позапланової перевірки може бути необхідність проведення перевірки
достовірності даних, наведених у декларації про готовність об’єкта до експлуатації, протягом трьох
місяців з дня подання зазначених документів."

В той же час, зазначеним Порядком 158 прямо не передбачено проведення
органом державного архітектурно-будівельного контролю позапланової перевірки
з виїздом для перевірки достовірності даних, наведених у декларації про готовність об’єкта до
експлуатації, з метою усунення чинників корупційного ризику.

Порядок 158 розроблений на виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
(пункту 9 розділу V) та є спеціальним нормативно-правовим актом, який має пріорітет над загальною
нормою ст. 41 цього Закону, також і тому, що п. 9 розділу V в редакції Закону № 2363-VIII від
22.03.2018 було введено в дію пізніше, ніж ст. 41.

З огляду на це, Прощу надати мені звіт щодо ідентифікації (виявлення) та оцінки корупційних ризиків у
Порядку 158 та зазначити, чи вважається оціночний рівень корупційних ризиків прийнятним у випадку, якщо допускається, що орган державного архітектурно-будівельного контролю має право на проведення позапланової перевірки під час опрацювання заяви, поданої згідно із Порядком будівельної
амністії. та має право вимагати від фізичної особи-заявника надання доступу до об’єкту, який ця особа намагається ввести
в експлуатацію згідно із Порядком будівельної амністії, таким чином вступаючи в безпосередній контакт із заявником?

З повагою,

Олександр

ITROBOT, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

2 Attachments

щодо надання звіту по оцінці корупційних ризиків наказу Мінрегіону від
03.07.2018  № 158