Оплата праці посадових осіб

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Саша Кучеренко, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Саша Кучеренко

Відповідно до статті 54 Закону України «Про державну службу» державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.
Керуючись вказаним законом, просимо надати інформацію про:
1. При формуванні фонду оплати праці на 2021 рік у МОЗ, чи було передбачено для кожного працівника виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Якщо ні – з розрахунку на скількох працівників та в якій сумі її було передбачено?
Яку кількість з цих працівників становлять фахівці з питань реформ?
2. Хто із посадових осіб МОЗ категорії посади «Б» та «В» отримали виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у 2021 році та 2020 році, або було прийнято рішення прийнято про її виплату, станом на дату подання цього запиту.
Просимо надати перелік прізвищ з зазначенням посади та суми отриманої виплати. Яку кількість з цих працівників становлять фахівці з питань реформ?
Запитувана інформація не є інформацією з обмеженим доступом. Згідно з роз’ясненнями Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини інформація про заробітну плату та інші виплати працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування є інформацією про фізичну особу. Конституційний суд України рішенням від 20 січня 2012 року установив, що перебування особи на посаді, пов’язаній зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові правові обтяження. Публічний характер як самих органів-суб’єктів владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві. Інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати з державного чи місцевого бюджету працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі і підлягає наданню на запит.
Відповідно до статті 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації" прошу надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, на електронну адресу:
Звертаємо увагу, що цей запит не стосується надання великого обсягу інформації або не потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.
У випадках, передбачених статтею 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», особа, права на доступ до публічної інформації якої порушено, має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.
Відповідно до статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме: необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації, -тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушені права будуть захищатись у судовому порядку.

Саша Іванівна Кучеренко

Саша Кучеренко

Доброго дня!
прострочена відповідь на попередні запит

З повагою,

Саша Кучеренко