Оплата праці медиків освіти з 1 січня 2022 року.

Руденко Надія Павлівна

Доброго дня!
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Коли прочитала роз'яснення на сайті МОЗ, яке не є документом, без печаток, то попрохала надати мені більш грунтовне офіційне роз'яснення стосовно оплати праці медичних працівників закладів освіти. ОТРИМАЛА ШВИДКУ І РОЗГОРНУТУ ВІДПОВІДЬ.

Нажаль файл прикріпити на цьому сайті не можно, тому даю праяме посилання на файл та передруковую текст офіційної відповіді МОЗ. Файл ПДФ за посиланням:
https://dostup.pravda.com.ua/request/997...

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail:
web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925
На No б/н від 28.01.2022

Руденко Надія Павлівна
dostup.pravda.com.ua

Фінансово-економічний департамент Міністерства охорони здоров’я
України розглянуло Ваш інформаційний запит від 28.01.2022 No б/н щодо
питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я
державної або комунальної форми власності та постанови Кабінету Міністрів
України від 12 січня 2022 року No 2 «Деякі питання оплати праці медичних
працівників закладів охорони здоров’я» (далі – постанова No 2) повідомляє.
Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про доступ до
публічної інформації» публічна інформація – це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації, визначених цим законом. Важливою ознакою публічної
інформації є її попередня фіксація на матеріальному носії.
Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує і не
вимагає у відповідь на запит створювати інформацію.
Під час визначення того, чи поширюється дії постанови No 2 на заклади
охорони здоров’я державної або комунальної форми власності варто
керуватися наступними нормативно-правовими актами:
Основами законодавства України про охорону здоров'я (далі - Основи);
Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2011 року No 501
«Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я та програм у галузі
охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій,
видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року No 285
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики»;
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002
року No 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я,
лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичною
освітою (асистентів фармацевтів), посад професіоналів у галузі охорони
здоров'я, посад фахівців у галузі охорони здоров'я та посад професіоналів з
вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров'я», у тому числі на
структурні підрозділи, що здійснюють медичну діяльність установ, закладів та
організацій незалежно від підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 12 листопада 2002 року за No 892/7180;
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 06 липня 2015 року
No 408 «Про затвердження Типового положення про університетську клініку
вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти), зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2015 року за No 1104/27549.

Статтею 3 Основ визначено, що заклад охорони здоров’я це юридична
особа незалежно від форми власності та організаційно-правової форми або її
відокремлений підрозділ, основними завданнями яких є забезпечення
медичного обслуговування населення та/або надання реабілітаційної
допомоги на основі відповідної ліцензії та забезпечення професійної
діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації.

Пунктом 15 частини першої статті 7 та частиною першою статті 9
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
встановлено, що медична практика підлягає ліцензуванню та ліцензіат
зобов’язаний виконувати вимоги ліцензійних умов відповідного виду
господарської діяльності, а здобувач ліцензії для її отримання - відповідати
ліцензійним умовам.

Відповідно до пункту 1 постанови No 2 розмір нарахованої заробітної
плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або
комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму
праці установлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік:

на рівні не менше 20 000 гривень, для медичних працівників, які
займають посади лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою
немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони
здоров’я, а саме: бактеріологи, біохіміки, вірусологи, генетики, ентомологи,
імунологи, лаборанти клінічної діагностики, мікробіологи, паразитологи,
біологи, зоологи та токсикологи;

на рівні не менше 13 500 гривень для посад молодших спеціалістів з
медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим
рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський)
рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства, а саме
працівникам, які займають посади фахівців визначених у розділі «Фахівці»

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників системи
охорони здоров'я. Випуск 78 «Охорона здоров'я», затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року No 117.
Додатково інформуємо, що листи Міністерства охорони здоров’я
України не є нормативно-правовими актами, мають лише роз’яснювальний,
інформаційний та рекомендаційний характер і не встановлюють нових
правових норм.
В.о. директора
Фінансово-економічного департаменту Вадим ЛІСОВСЬКИЙ

Із теста відповіді я зрозуміла:
1) Медичний пункт закладу освіти, при наявності ліцензії з медичної практики, є закладом охорони здоров'я
2) Постанова КМУ №2 розповсюджується на усі заклади охорони здоров'я державної і комунальної власності.
3) Є вимога до медичних працівників дотримуватись законодавства і ліцензійних правил МОЗ.
4) У постанову КМУ №2 та у новому роз'ясненні немає вимоги щось додатково прописувати у статуті медкабінету для самостійних закладів або в положенні про медкабінет (закладу охорони здоров'я). Хоча у нас там все вже прописано, у іншому разі ми би не отримали медліцензію.

Тепер саме питання:
Я працюю у закладі освіти медсестрою, у нашому закладі при отриманні медліцензії створено заклад охорони здоров'я (медичний кабінет), заклад має медліцензію, я медсестра з вищою категорією, або як це зараз називається молодший спеціаліст з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів). Чи маю я право на підвищення заробітної плати за постановою КМУ №2 з 1 січня 2022 року у розмірі 13500 грн?

Чекаю на швидку відповідь за законом «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р.

З повагою,
Руденко Надія Павлівна

informzapyt, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

На Ваш лист від 02.02.2022 року повідомляємо таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

Частина перша статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
визначає, що публічна інформація – це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до положень пункту 1 постанови Пленуму Вищого адміністративного
суду України від 29 вересня 2016 року № 10 «Про практику застосування
адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації»
(далі – постанова Пленуму) визначальним для публічної інформації є те, що
вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на будь-яких носіях та
знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників
публічної інформації. Не є інформаційним запитом звернення, для відповіді
на яке необхідно створити інформацію, крім випадків, коли розпорядник
інформації не володіє запитуваною інформацією, але зобов’язаний нею
володіти.

Також звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини п’ятої статті 19
Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію
має містити: ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний
опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого
зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання
запиту в письмовій формі.

Окрім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини другої статті 2
Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не
поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються
спеціальним законом, Законом України «Про звернення громадян». У зверненні
громадянина, відповідно до частини сьомої статті 5 Закону України «Про
звернення громадян», має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження,
пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення
повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В
електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу,
на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші
засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при
надсиланні електронного звернення не вимагається.

 

Враховуючи зазначене, Міністерство освіти і науки України не має правових
підстав для розгляду Вашого листа відповідно до положень та вимог законів
України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян».

Принагідно зазначаємо, що Ви маєте право звернутися до Міністерства освіти
і науки України із запитом на інформацію або зі зверненням громадянина
відповідно до положень діючого законодавства.

 

 

Відділ планування, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної
інформації

директорату європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик

[1]cid:image001.png@01D81779.93E8AA50

 

 

показати цитоване