Одноразовый посуд

До цього запиту є юридичний коментар. Перейти до коментаря

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Ірина, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

Київська міська державна адміністрація

Юридичний коментар

Віта Володовська, медіа-юристка ГО "Лабораторія цифрової безпеки"

У своєму запиті до КМДА запитувачка просила вказати кількість та характеристики одноразових стаканчиків, що були закуплені для Київради та Київдержадміністрації для загального користування у 2019 році та яку суму було витрачено. У відповідь запитувачка отримала низку листів від різних департаментів та управлінь КМДА.

У відповіді апарату КМДА міститься перелік департаментів, до яких направлено запит для подальшого розгляду. При цьому, керівник апарату посилається на частину 3 статті 22 Закону «Про доступ до публічної інформації», яка передбачає, що розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

У даному випадку, КМДА допускає помилку при тлумаченні законодавства про доступ до інформації. Так, у наведеній вище нормі йдеться про пересилання запитів між різними розпорядниками інформації. Відповідно до статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядниками інформації щодо всієї інформації у їх володінні є суб’єкти владних повноважень, до яких належать, органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.

Таким чином, структурні підрозділи в межах одного органу влади не є окремими розпорядниками публічної інформації (не приймають окремих обов’язкових для виконання рішень) і тому до них не може застосовуватись норма щодо пересилання належному розпоряднику. Обмін інформацією між різними підрозділами має здійснюватися відповідно до внутрішніх правил діловодства і відповідь на запит має бути надана запитувачу протягом 5 робочих днів (якщо немає підстав для продовження) з моменту отримання запиту тим структурним підрозділом, що відповідно до затвердженої структури розпорядника відповідає за опрацювання запитів.

Відповідно до статті 14 Закону «Про доступ до публічної інформації» кожен розпорядник зобов’язаний мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення інформації. Саме така особа або підрозділ мали б опрацювати інформацію від інших департаментів та надіслати запитувачці вичерпну відповідь у встановлений законом строк.