Обчислення заробітної плати

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Олександр, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

Рішенням Конституційного Суду України від 26.03.2020 № 6-p/2020 визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), окреме положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81 Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 № 1697-VII зі змінами (далі - ЗУ "Про прокуратуру") застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Зазначеним рішенням, положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення, тобто з 26.03.2020.
Частиною першою статті 81 ЗУ "Про прокуратуру", заробітна плата прокурора регулюється ЗУ "Про прокуратуру" та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.
Вказане свідчить, що починаючи з 26.03.2020 обчислення заробітної плати прокурорам має здійснюватись відповідно до статті 81 ЗУ "Про прокуратуру", яка нормативно регулює відповідно розмір складових заробітної плати прокурорам.
Однак, за наявною інформацію органами прокуратури під час оплати праці працівникам прокуратури до теперішнього часу не використовуються положення зазначеного рішення Конституційного суду України.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1) На підставі яких нормативних актів на теперішній час здійснюється обчислення заробітної плати прокурорам прокуратури м. Києва?

2) Чи враховується положення рішення Конституційного Суду України від 26.03.2020 № 6-p/2020 при нарахуванні заробітної плати працівникам органів прокуратури м. Києва з 26.03.2020? Якщо ні - з яких причин та/або на підставі яких нормативних актів?

3) Який розмір посадового окладу з 26.03.2020 встановлений прокурорам прокуратури м. Києва ( без врахування надбавок та інших доплат)?

Відповідь прошу надати по структурі запиту на кожний пункт.

З повагою,

Олександр

Приймальня звернень громадян місто Київ, Прокуратура міста Києва

1 Attachment

Доброго дня!

За результатом розгляду мого запиту я отримав відповідь від 16.04.2020 за №19-64вих20 з якою незгоден, оскільки відповідь на поставлені питання надано не у повному обсязі, а саме у ній взагалі не відображена позиція органу прокуратури з другого питання запиту.
Також зі змісту відповіді від 16.04.2020 за №19-64вих20 слід зауважити, що посилання на Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» № 113-IX від 19.09.2019 як на правову підставу для нарахування та виплати заробітної плати прокурорам є таким, що не відповідає нормам права.
Як вбачається зі змісту ст.81 Закону «Про прокуратуру», заробітна плата прокурора регулюється цим Законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами.
Норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» № 113-IX від 19.09.2019 лише вносять зміни до окремих статей Закону «Про прокуратуру», зокрема й до ст.81, передбачаючи зокрема, що «Посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Посадові оклади інших прокурорів установлюються пропорційно до посадового окладу прокурора окружної прокуратури з коефіцієнтом: прокурора обласної прокуратури - 1,2; прокурора Офісу Генерального прокурора - 1,3».
Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень вищевказаного Закону визначено, що до дня початку роботи Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур, окружних прокуратур їх повноваження здійснюють відповідно Генеральна прокуратура України, регіональні прокуратури, місцеві прокуратури» (п.3).
Як вбачається з офіційного сайту Офісу Генерального прокурора, наказ про створення обласних та окружних прокуратур не опубліковано, у зв’язку з чим їх повноваження на теперішній час здійснюють регіональні прокуратури, у т.ч. й прокуратура м. Києва, яка діє на правах регіональної.
Слід окремо зазначити, що відповідно до рішення Конституційного Суду України від 26.03.2020 № 6-p/2020 передбачено, що заробітна плата прокурорів, як елемент організації та порядку діяльності прокуратури в розумінні статті 131-1 Основного Закону України, має визначатися виключно законом, а тому положення яке передбачає, що норми і положення статті 81 Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, є таким, що суперечить частині другій статті 131-1 Основного Закону України.
Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.
Конституцією України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст.19).
Відповідно до ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Законом України «Про доступ до публічної інформації» передбачено обов’язок розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію обов'язком, крім випадків, передбачених законом (ст. 3 закону).
Як вбачається зі змісту мого запиту та відповіді, запитувана інформація не відноситься до інформації з обмеженим доступом.
Відповідно до ст. 23 Закону передбачено, що запитувач має право оскаржити надання недостовірної або неповної інформації. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

З урахуванням викладеного, прошу повторно розглянути мій запит в частині надання інформації:
Чи враховується положення рішення Конституційного Суду України від 26.03.2020 № 6-p/2020 при нарахуванні заробітної плати працівникам органів прокуратури м. Києва з 26.03.2020? Якщо ні - з яких причин та/або на підставі яких нормативних актів?
Також, з урахуванням відповіді 16.04.2020 за №19-64вих20 у якій зазначено, що заробітна плата прокурорам прокуратури м. Києва з 26.03.2020 нараховується не згідно Закону, а на підставі Постанови Кабінету Міністрів України, прошу повідомити про порушенням норм законодавства в частині невиконання рішення Конституційного Суду України від 26.03.2020 № 6-p/2020.

Відповідь прошу надати по структурі запиту.

З повагою,

Олександр

Приймальня звернень громадян місто Київ, Прокуратура міста Києва

1 Attachment