О претензионно - исковой работе

Доброго дня!

Я юрист и практикую в областях "Взыскание кредиторской задолженности" и "Исполнительное производство". В результате анализа исковых заявлений, которые подаются в банками в которых введена временная администрация или начат процесс ликвидации. Увидел, что части данные иски остаются без рассмотрения в связи с неявкой истца.

На основании статей 1, 13, 19, 20 Закона Украины «О доступе до публичной информации» от 13 января 2011 года, которые предоставляют право обращаться с запросами к распорядителям информации относительно предоставления публичной информации, прошу предоставить следующую информацию:

1. Кем именно (из штата каких юристов) проводится претензионно - исковая работа в пользу указанных категорий банков ?
2. Могу ли я, как юрист начать работу с Фондом или Уполномоченным лицем Фонда гарантирования вкладов в области взыскания задолженности в пользу банков с временной администрацией и банков в стадии ликвидации ?
3. Как я могу начать работу с Фондом или Уполномоченным лицем Фонда гарантирования вкладов в области взыскания задолженности в пользу банков с временной администрацией и банков в стадии ликвидации ?

С уважением,

Володимир

Від: ФГВФО
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Електронне повідомлення

Фонд гарантування вкладів «Володимир»
фізичних осіб [foi+request-3589-
[email address]]

Департамент врегулювання
неплатоспроможності банків

від 16.02.2015 № 21-4597/15

Про результати запиту щодо претензійно-позовної роботи

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) розглянувши Ваш запит від 04.02.2015 (вх.№ 2088/15 від 06.02.2015) щодо претензійно-позовної роботи в банках, в яких запроваджено тимчасову адміністрацію, повідомляє наступне.

Наслідки запровадження в банку тимчасової адміністрації зазначено в ст. 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон), згідно якої не передбачено автоматичне припинення трудових відносин співробітників такого банку та встановлено, що усі структурні підрозділи, органи та посадові особи банку підпорядковуються у своїй діяльності уповноваженій особі Фонду і діють у визначених нею межах та порядку.
Відповідно до ст.37 Закону уповноважена особа Фонду гарантування має право залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат, затвердженого Фондом гарантування. Порядок залучення таких осіб регулюється «Положенням про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку», затвердженого рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23.07.2012, № 12, п.2 та п.3 якого встановлено, що відбір радників, аудиторів, юристів та інших осіб для надання послуг уповноваженій особі Фонду проводиться шляхом конкурсного відбору на право укладення з уповноваженою особою Фонду договорів про надання послуг т а організатором проведення конкурсного відбору є Фонд.

Заступник
директора-розпорядника А.Я.Оленчик

show quoted sections

Посилання