Нецільове використання бюджетних коштів

Серофіма Олегівна

Кому: Київська міська рада
Тема: Щодо запобігання корупції з нецільового використання бюджетних коштів при отриманні заробітних плат та винагород при виконанні Міських комплексних цільових програм м.Києва тощо

Доброго дня!

Органом місцевого самоврядування, що виконує завдання у сфері фізичної культури та спорту, молодіжній сфері є Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація. Свої повноваження в цих сферах Святошинська РДА реалізує через Управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації , що визначено Положенням про Управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
https://svyat.kyivcity.gov.ua/content/up...
https://svyat.kyivcity.gov.ua/done_img/f...
Управління відповідно до Бюджетного кодексу України, п.22 ч.1 ст.26 ЗУ "Про місцеве самоврядування України" та враховуючи рішення Київської міської ради № 520/2589 від 29.11.2009 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві", з метою надання рівного доступу до послуг фізичної культури, виховання, дозвілля і відпочинку та задоволення цих потреб територіальної громади міста Києва, реалізує державну політику у сфері дозвілля, фізичної культури, молоді та спорту з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, а також здійснює управління в цих сферах в межах своєї компетенції та забезпечує їх виконання за рахунок МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ через низку Міських комплексних цільових програм, що затверджені відповідними НАКАЗАМИ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради з паспортами бюджетних програм та кошторисами на відповідні роки. Напрями використання бюджетних коштів визначені паспортами бюджетних програм, де левова частка асигнувань спрямована на оплату праці та нарахувань на неї (90%), придбання предметів, обладнання та інвентарю (4%).

За результатами розгляду доручень:Київської міської ради №225-СК-932 від 01.03.2021 / №225-СК-1069 від 09.03.2021 / №225-СК-1172 від 15.03.2021 / №225-СК-1375 від 25.03.2021 /
№225-СК-4253 від 04.10.2021 / №225-СК-4448 від 19.10.2021, низка посадових осіб органів місцевого самоврядування та виконавців отримали дані, інформацію та розрахунки про неефективне та нецільове використання бюджетних коштів, що спрямовані на виконання низки бюджетних програм.
Відсутність належного внутрішнього та зовнішнього контролю за дотриманням нормативно-правових актів при організації оплати праці педагогічних працівників в закладі позашкільної освіти, а саме комунального підприємства ЦСПК «Спорт для всіх» ЄДРПОУ 38671388 вказує на додаткове та нецільове навантаження на кошти місцевого бюджету.

Так, наприклад, ЮРИДИЧНО (бухгалтерські дані )
обсяг фінансових ресурсів по оплата праці працівника Ткаченко А.В. складається на посадах: заступник директора + керівник гуртка + стимулювання оплати праці (щоквартальні та щорічні премії), відповідно штатних розписів виплачувалася заробітна плата:
https://dostup.pravda.com.ua/request/828...
за штатним розписом фонд заробітної плати на одного керівника гуртка на 2020 рік
264 001,64 грн. : 3 особи = 88 000,55 88 000,55 : 12 міс. = 7 333,38 грн. на місяць 1 особа

https://dostup.pravda.com.ua/request/828...

за штатним розписом фонд заробітної плати на одного керівника гуртка на 2021 рік
265 685,40 грн. :3 особи = 88 561,8 88 561,8 : 12 міс. = 7 380,15 на місяць 1 особа
https://dostup.pravda.com.ua/request/934...

https://dostup.pravda.com.ua/request/934...

Отже на Ткаченко А.В., як керівника гуртка фонд заробітної ЗА ОСТАНІ ТРИ РОКИ склав:
7 380,15 грн.в місяць Х 36 місяців = 265 685,4 грн. за три останні роки

В протилежність ФАКТИЧНО (учбовий процес) гуртківська робота Ткаченко А.В. на посаді керівника гуртка не ведеться, про це вказують дані гуртківської роботи комунального підприємства ЦСПК «Спорт для всіх» ЄДРПОУ 38671388 :

Графіки роботи клубів КП ЦСПК «Спорт для всіх» за 2020-2021 рік – Ткаченко А.В. не значиться
https://dostup.pravda.com.ua/request/840...

Графіки роботи клубів КП ЦСПК «Спорт для всіх» за 2021-2022 рік - Ткаченко А.В. не значиться
https://dostup.pravda.com.ua/request/934...
https://dostup.pravda.com.ua/request/934...
Навчальний план КП ЦСПК «Спорт для всіх» на 2019-2020 рік – гурток не значиться
https://dostup.pravda.com.ua/request/835...

Навчальний план КП ЦСПК «Спорт для всіх» на 2020-2021 рік - гурток не значиться
https://dostup.pravda.com.ua/request/835...

За яким напрямом, графіком роботи та розкладом занять, навчальною програмою тощо працює гурток Ткаченко А.В. - НЕ ВІДОМО.
https://dostup.pravda.com.ua/request/840...

Отже бухгалтерією проведено та проводяться відповідні нарахування та виплачено заробітну плату , коли заняття не проводилися (НЕПРАВОМІРНА ВИГОДА обумовлена її посадовим становищем). Що суперечить ст.1 ЗУ «Про оплату праці», якою визначено, що заробітну плату виплачують працівникові за виконану ним роботу.
Тільки по Ткаченко А.В. за три роки втрати склали приблизно: 265 685,4 гривень.

Як і те що існують премії для керівництва за окремими фондами, про що вказують данні:
https://dostup.pravda.com.ua/request/621...

Попри вимоги чинного законодавства відсутність Положення про виплату щоквартальних та щорічних винагороди педагогічним працівникам унеможливлює проведення цих виплат із врахуванням сумлінності праці, зразкового виконання службових обов’язків, за умови досягнень
педагогічними працівниками особистих професійних успіхів, успіхів у підготовці та вихованні дітей, методичному забезпечені, за відсутність порушень виконавчої і трудової дисципліни.

Іншим прикладом неефективного використання бюджетних коштів є та простежується сприяння заступника директора Ткаченко А.В. (за планами робіт КП ЦСПК «Спорт для всіх», посадовою інструкцією тощо)

https://dostup.pravda.com.ua/request/941...
https://dostup.pravda.com.ua/request/840...
https://dostup.pravda.com.ua/request/934...

стимулювання оплати праці що здійснювалася за договорами цивільно-правового характеру за фактично наявними вихованцями за яких батьками в повному обсязі сплачено кошти, а для визначення потреби в коштах на оплату праці необхідних штатних фахівців для послуг на безоплатній основі самого комунального підприємства ЦСПК «Спорт для всіх» ЄДРПОУ 38671388 відповідно нормативів Наказу № 1230 від 31.10.2021 РОЗРАХУНКИ ЯВНО НЕ СКЛАДАЛИ ВЗАГАЛІ, що не сприяє виконанню завдань міських цільових бюджетних програм громади Києва та використанню приміщень КП ЦСПК «Спорт для всіх» безпосередньо вихованцями КП ЦСПК «Спорт для всіх».
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z193...
Що перед усім може вказувати про допущення бюджетного правопорушення, зокрема п.38 ст.116 Бюджетного кодексу України в частині включення недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм по фондам заробітної плати (надають послуги та виконують роботи одні майже сторонні працівники за кошти батьків, а зарплати отримують інші).
Гіпотеза 1.п.6 ст.53 ЗУ «Про запобігання корупції» Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів, юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, ЗОБОВ’ЯЗАНІ у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Копію затвердженого в установленому прядку Положення Київської міської ради про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції в м.Києві.

2. Копію наказу Київської міської ради про призначення уповноваженої особи, на яку покладено виконання функцій з питань запобігання та виявлення корупції в м.Києві.

3. Копію затвердженого в установленому прядку Положення Святошинської РДА про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції в Святошинському районів м.Києва.

4. Копію наказу Святошинської РДА в м.Києві про призначення уповноваженої особи, на яку покладено виконання функцій з питань запобігання та виявлення корупції в Святошинському районів м.Києва.

5. Копії відповідних письмових повідомлень до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, в порядку п.6 ст.53 ЗУ "Про запобігання корупції", про вчинення бюджетного правопорушення, зокрема п.38 ст.116 Бюджетного кодексу України в частині включення недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм.

6. Письмово повідомити мені про ужиті заходи щодо припинення отримання не правомірної вигоди, що обумовлена посадовим становищем, а саме проведення незаконних нарахувань та виплату заробітних плат, коли заняття не проводяться та з інших питань що озвучено вище.

Сподіваюсь на співпрацю та порозуміння
З повагою СО
01.11.2021 10:00

Корженецька Наталія Євгеніївна,

4 Attachments

225-СК-4683 Дата реєстрації: 02.11.2021

ЛИСТ-ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ ВІД 01.11.2021 № 08/1412 (З) ЗА
НАЛЕЖНІСТЮ, В ЧАСТИНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

Це повідомлення було надіслано з системи АСКОД

КМДА. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації,

Добрий день!

Повідомляємо, що Ваш запит на інформацію, що надійшов із Київської міської
ради листом за № 225-СК- 4683, зареєстровано 02.11.2021 в управлінні
інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) за № 5629(з).

Після попереднього розгляду його буде надіслано до профільного
структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) або районної в місті Києві
державної адміністрації для опрацювання у межах компетенції в
установленому законом порядку та надання Вам відповіді.

Довідки за телефонами: 202-76-00, 202-76-42.

--
З повагою

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(044) 202-76-00
(044) 202-46-42

Кобилковська Наталія Іванівна,

5 Attachments

225-СК-4704 Дата реєстрації: 03.11.2021

Щодо надання завіреної копії Положення про управління з питань запобігання
та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради

Це повідомлення було надіслано з системи АСКОД