Наявність лікарських засобів для онкохворих

Крестовський Денис Вікторович

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298, Міністерством охорони здоров’я України за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" в частині централізованої закупівлі медикаментів для боротьби з онкологічними захворюваннями» здійснюється централізована закупівля лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування онкологічних захворювань у осіб дорослого віку та дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання.
Постачання товарів і послуг, що закуповуються, здійснюється відповідно до графіка постачання та розподілу МОЗ територіальними органами охорони здоров'я підпорядкованим установам або згідно з умовами укладених договорів про закупівлю товарів і послуг для подальшого забезпечення ними закладів охорони здоров'я.
Заклади охорони здоров'я подають у строк, визначений МОЗ, звіти про використання товарів (за номенклатурою) і послуг територіальним органам охорони здоров'я для узагальнення та подання МОЗ за встановленою ним формою.

Відповідно до ч. 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна.
У зв’язку з вищезазначеним, відповідно частини 1 статті 1, п.2 ч.1 статті 5 та ч.1 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу повідомити:

1. Чи наявні на дату отримання даного інформаційного запиту, закуплені за кошти державного, місцевого бюджету чи в рамках гуманітарної (благодійної) допомоги лікарські засоби Доцетаксел і Паклітаксел в Подільський регіональний центр онкології (раніше – Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер) для лікування онкохворих осіб дорослого віку.
2. В якій кількості наявні зазначені вище лікарські засоби.

Заздалегідь дякую Вам за увагу до цього запиту.

З повагою,

Крестовський Денис Вікторович

Mail Delivery System,

Не вдалося доставити листа розпоряднику. Можливо, ця адреса вже недійсна, в розпорядника переповнена пошта або вони відмовляються отримувати листи з Доступа. Ви можете спробувати написати їм з власної пошти