Надання публічної інформації

Андрей Вячеславович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1 Надати інформацію про встановлені ставки, податки та збори на території м. Марганець Дніпропетровської області на 2016р.,2017 рік і які планується прийняти на 2018р..
2 Вказати, чи ведеться на території м. Марганець Дніпропетровської області облік фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, якщо так, то яким чином.
- Вказати, чи ведеться на території громади облік фізичних осіб-підприємців за відповідними КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності).
3 Вказати, які ставки єдиного податку прийняті на території м. Марганець Дніпропетровської області , надати копію відповідного нормативного акту.
4 Вказати перелік адміністративних послуг, що надаються на території м. Марганець Дніпропетровської області. Вказати вартість по кожній адміністративній послузі окремо.
5.Вказати розмір податку на прибуток, який було сплачено в 2016р., 2017 році на території м. Марганець Дніпропетровської області.
6. Вказати розмір податку на прибуток, який було сплачено в 2016р.,2017 році на території м. Марганець Дніпропетровської області.
7. Вказати, чи ведеться облік суб’єктів господарювання, що сплачують податок на прибуток на території м. Марганець Дніпропетровської області, вказати ці суб’єкти господарювання.
8. Вказати, чи отримувалися або плануються надходження від продажу комунального майна на території м. Марганець Дніпропетровської області: земельних ділянок, будівель та приміщень. Якщо так, вказати такі надходження за минулі періоди, а також очікувані в майбутніх.
9. Надати інформацію про інші потенційні джерела надходжень до бюджету на території м. Марганець Дніпропетровської області.
10. Вказати, чи мається на території м. Марганець майно, що знаходить-ся в комунальній власності та здається в оренду, вказати його перелік, площу об’єктів та ціну, за якою здається в оренду.
11. Вказати кількість, площі водних об’єктів, що знаходяться на території м. Марганець Дніпропетровської області. У разі наявності вказаних об’єктів вказати, чи передані вони в оренду іншим особам. Вказати у разі наявності відповідно укладених договорів роз-мір орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надані в користування.
12. Вказати, чи проводиться інвентаризація на території м. Марганець Дніпропетровської області безгосподарного майна, якщо так, то вказати, яким чином.
13. Вказати кількість комунальних підприємств на території м. Марганець Дніпропетровської області, специфіку їхньої діяльності, вказати, чи отримувався ними чистий прибуток, якщо так, то в якому розмірі.
14. Вказати, чи проводилась на території м. Марганець Дніпропетровської області інвентаризація всіх наявних земельних ділянок, чи мається відповідна карта наявності вільних земельних ділянок.
15. Вказати, чи всі суб’єкти господарювання оформили на праві користування чи власності земельні ділянки, що використовуються ними для обслуговування належних їм об’єктів нерухомості на території м. Марганець Дніпропетровської області.
16. Вказати, коли востаннє переглядалась нормативна оцінка земельних ділянок на території м. Марганець Дніпропетровської області, чи всі фізичні та юридичні особи сплачують орендну плату та земельний податок відповідно до нової нормативної оцінки.
17. Чи є на території м. Марганець Дніпропетровської області земельні ділянки, які використовуються без укладених договорів оренди?
18. Вказати, скільки пунктів заправки пальним, газових свердловин знаходиться на території м. Марганець.
19. Вказати, скільки закладів на території м. Марганець Дніпропетровської області здійснюють торгівлю акцизними товарами, вказати адреси розташування цих закладів.
20. Чи проводилась інвентаризація наявності житлової та нежитлової нерухомості будь-якої форми власності на території м. Марганець Дніпропетровської області, якщо так, то яким чином?
21. Вказати, кількість площі житлової та нежитлової нерухомості, з якої власники повинні сплатити податок на майно за 2016р.,2017 рік
та планується за 2018р. на території м. Марганець Дніпропетровської області.
22. Вказати, чи ведеться на території м. Марганець Дніпропетровської області облік власників нерухомого майна.
23. Вказати, чи ведеться на території м. Марганець Дніпропетровської області облік фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, якщо так, то яким чином.
24. Вказати, чи ведеться на території м. Марганець Дніпропетровської області облік фізичних осіб-підприємців за відповідними КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності).
25. Вказати перелік адміністративних послуг, що надаються на території м. Марганець Дніпропетровської області. Вказати вартість по кожній адміністративній послузі окремо.
26. Чи ведеться на території м. Марганець Дніпропетровської області облік працевлаштованих осіб, вказати їх кількість.
27 Вказати кількість зареєстрованих на території м. Марганець Дніпропетровської області осіб, окремо вказати кількість дітей, осіб пенсійного віку, чи ве-деться такий облік.
28. Вказати, чи ведеться облік суб’єктів господарювання, що сплачують податок на прибуток на території м. Марганець Дніпропетровської області, вказати ці суб’єкти господарювання.
29. Які заходи на території м. Марганець Дніпропетровської області проводяться для підтримки розвитку суб’єктів господарювання, чи прийнята відповідна програма підтримки суб’єктів господарювання.
30.Яка сума коштів в бюджеті міста виділялися на облаштування та ремонт (капітальні та поточні) доріг в м. Марганець Дніпропетровської області в 2016р.,2017 року? Адреси доріг які були облаштуванні та ремонтовани за кошти міського бюджета.
31. Скільки коштів з міського бюджету було витрачено на облаштування та ремонт зовнішнього освітлення в м. Марганець Дніпропетровської області в 2016р.,2017 року??
32. Яка сума коштів з бюджету Дніпропетровської облісті виділялося на облаштування та ремонт (капітальні та поточні) доріг в м. Марганець Дніпропетровської області в 2016р.,2017 року? Адреси доріг які були облаштуванні та ремонтовані за кошти міського бюджета.
33. Скільки коштів з Дніпропетровського обласного бюджету було витрачено на облаштування та ремонт зовнішнього освітлення в м. Марганець Дніпропетровської області в 2016р.,2017 року??
34. Скільки коштів з державного бюджету України виділялось для поточних та капітальних ремонтів у м.Марганець Дніпропетровської області.

Наголошую, що відмова розпорядника надати публічну інформацію, яка є відкритою у доступі, є порушенням Закону «Про доступ до публічної інформації». Звертаю Вашу увагу, що за такі дії на посадову особу, з вини якої було порушено право запитувача на інформацію, передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Вважаю за належне повідомити, що у випадку ненадання мені запитуваної інформації, я буду змушений звернутись до відповідних органів з метою захисту порушеного права.
Створення штучних перепон є не тільки порушенням ЗУ Про доступ до публічної інформації, а і може свідчити про корупційну складову (ст.45, 60 ЗУ Про запобігання корупції.)

Згідно ч.2 ст.7 ЗУ Про інформацію, ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації,за винятком випадків, передбачених законом.

З повагою,

Андрей Вячеславович

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

[email address]

Шановний Андрію В’ячеславовичу!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 08.05.2018, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сайту «Доступ до правди», в межах компетенції повідомляємо.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації та видає в межах компетенції постанови і розпорядження, обов’язкові до виконання.
Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України, вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин, затвердження програм соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення. До відання виконавчих органів міських рад належить державна реєстрація у встановленому порядку юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг, управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад, облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням, облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону, організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту шляхів місцевого значення, а також капітального та поточного ремонту вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення, організація благоустрою населених пунктів, забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком відповідної території. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правоможності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду. Органи місцевого самоврядування в містах самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети згідно з Бюджетним кодексом України.
Законом України «Про місцеві державні адміністрації» визначено, що місцева державна адміністрація складає і подає на затвердження ради проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання. До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань соціально-економічного розвитку відповідних територій, бюджету, фінансів та обліку, управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва, використання землі, природних ресурсів, будівництва, зайнятості населення, праці.
Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 21.05.2014 № 236, визначено, що одним із основних завдань ДФС є реалізація державної податкової політики, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, інших платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
Згідно з Положенням про Державну казначейську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 15.04.2015 № 215, Казначейство є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до Марганецької міської ради Дніпропетровської області, Дніпропетровської облдержадміністрації, ДФС та Казначейства для розгляду та надання Вам інформації в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріат Кабінету Міністрів України

показати цитоване

2800zv-Office_out,

3 Attachments

публичной информации сектор,

6 Attachments