Надання публічної інформації

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Андрей Вячеславович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Андрей Вячеславович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1 Надати інформацію про встановлені ставки, податки та збори на території м. Марганець Дніпропетровської області на 2016р.,2017 рік і які планується прийняти на 2018р..
2 Вказати, чи ведеться на території м. Марганець Дніпропетровської області облік фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, якщо так, то яким чином.
- Вказати, чи ведеться на території громади облік фізичних осіб-підприємців за відповідними КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності).
3 Вказати, які ставки єдиного податку прийняті на території м. Марганець Дніпропетровської області , надати копію відповідного нормативного акту.
4 Вказати перелік адміністративних послуг, що надаються на території м. Марганець Дніпропетровської області. Вказати вартість по кожній адміністративній послузі окремо.
5.Вказати розмір податку на прибуток, який було сплачено в 2016р., 2017 році на території м. Марганець Дніпропетровської області.
6. Вказати розмір податку на прибуток, який було сплачено в 2016р.,2017 році на території м. Марганець Дніпропетровської області.
7. Вказати, чи ведеться облік суб’єктів господарювання, що сплачують податок на прибуток на території м. Марганець Дніпропетровської області, вказати ці суб’єкти господарювання.
8. Вказати, чи отримувалися або плануються надходження від продажу комунального майна на території м. Марганець Дніпропетровської області: земельних ділянок, будівель та приміщень. Якщо так, вказати такі надходження за минулі періоди, а також очікувані в майбутніх.
9. Надати інформацію про інші потенційні джерела надходжень до бюджету на території м. Марганець Дніпропетровської області.
10. Вказати, чи мається на території м. Марганець майно, що знаходить-ся в комунальній власності та здається в оренду, вказати його перелік, площу об’єктів та ціну, за якою здається в оренду.
11. Вказати кількість, площі водних об’єктів, що знаходяться на території м. Марганець Дніпропетровської області. У разі наявності вказаних об’єктів вказати, чи передані вони в оренду іншим особам. Вказати у разі наявності відповідно укладених договорів роз-мір орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надані в користування.
12. Вказати, чи проводиться інвентаризація на території м. Марганець Дніпропетровської області безгосподарного майна, якщо так, то вказати, яким чином.
13. Вказати кількість комунальних підприємств на території м. Марганець Дніпропетровської області, специфіку їхньої діяльності, вказати, чи отримувався ними чистий прибуток, якщо так, то в якому розмірі.
14. Вказати, чи проводилась на території м. Марганець Дніпропетровської області інвентаризація всіх наявних земельних ділянок, чи мається відповідна карта наявності вільних земельних ділянок.
15. Вказати, чи всі суб’єкти господарювання оформили на праві користування чи власності земельні ділянки, що використовуються ними для обслуговування належних їм об’єктів нерухомості на території м. Марганець Дніпропетровської області.
16. Вказати, коли востаннє переглядалась нормативна оцінка земельних ділянок на території м. Марганець Дніпропетровської області, чи всі фізичні та юридичні особи сплачують орендну плату та земельний податок відповідно до нової нормативної оцінки.
17. Чи є на території м. Марганець Дніпропетровської області земельні ділянки, які використовуються без укладених договорів оренди?
18. Вказати, скільки пунктів заправки пальним, газових свердловин знаходиться на території м. Марганець.
19. Вказати, скільки закладів на території м. Марганець Дніпропетровської області здійснюють торгівлю акцизними товарами, вказати адреси розташування цих закладів.
20. Чи проводилась інвентаризація наявності житлової та нежитлової нерухомості будь-якої форми власності на території м. Марганець Дніпропетровської області, якщо так, то яким чином?
21. Вказати, кількість площі житлової та нежитлової нерухомості, з якої власники повинні сплатити податок на майно за 2016р.,2017 рік
та планується за 2018р. на території м. Марганець Дніпропетровської області.
22. Вказати, чи ведеться на території м. Марганець Дніпропетровської області облік власників нерухомого майна.
23. Вказати, чи ведеться на території м. Марганець Дніпропетровської області облік фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, якщо так, то яким чином.
24. Вказати, чи ведеться на території м. Марганець Дніпропетровської області облік фізичних осіб-підприємців за відповідними КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності).
25. Вказати перелік адміністративних послуг, що надаються на території м. Марганець Дніпропетровської області. Вказати вартість по кожній адміністративній послузі окремо.
26. Чи ведеться на території м. Марганець Дніпропетровської області облік працевлаштованих осіб, вказати їх кількість.
27 Вказати кількість зареєстрованих на території м. Марганець Дніпропетровської області осіб, окремо вказати кількість дітей, осіб пенсійного віку, чи ве-деться такий облік.
28. Вказати, чи ведеться облік суб’єктів господарювання, що сплачують податок на прибуток на території м. Марганець Дніпропетровської області, вказати ці суб’єкти господарювання.
29. Які заходи на території м. Марганець Дніпропетровської області проводяться для підтримки розвитку суб’єктів господарювання, чи прийнята відповідна програма підтримки суб’єктів господарювання.
30.Яка сума коштів в бюджеті міста виділялися на облаштування та ремонт (капітальні та поточні) доріг в м. Марганець Дніпропетровської області в 2016р.,2017 року? Адреси доріг які були облаштуванні та ремонтовани за кошти міського бюджета.
31. Скільки коштів з міського бюджету було витрачено на облаштування та ремонт зовнішнього освітлення в м. Марганець Дніпропетровської області в 2016р.,2017 року??
32. Яка сума коштів з бюджету Дніпропетровської облісті виділялося на облаштування та ремонт (капітальні та поточні) доріг в м. Марганець Дніпропетровської області в 2016р.,2017 року? Адреси доріг які були облаштуванні та ремонтовані за кошти міського бюджета.
33. Скільки коштів з Дніпропетровського обласного бюджету було витрачено на облаштування та ремонт зовнішнього освітлення в м. Марганець Дніпропетровської області в 2016р.,2017 року??
34. Скільки коштів з державного бюджету України виділялось для поточних та капітальних ремонтів у м.Марганець Дніпропетровської області.

Наголошую, що відмова розпорядника надати публічну інформацію, яка є відкритою у доступі, є порушенням Закону «Про доступ до публічної інформації». Звертаю Вашу увагу, що за такі дії на посадову особу, з вини якої було порушено право запитувача на інформацію, передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Вважаю за належне повідомити, що у випадку ненадання мені запитуваної інформації, я буду змушений звернутись до відповідних органів з метою захисту порушеного права.
Створення штучних перепон є не тільки порушенням ЗУ Про доступ до публічної інформації, а і може свідчити про корупційну складову (ст.45, 60 ЗУ Про запобігання корупції.)

Згідно ч.2 ст.7 ЗУ Про інформацію, ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації,за винятком випадків, передбачених законом.

З повагою,

Андрей Вячеславович

обласна рада Днiпропетровська,

1 Attachment

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Документ 1507/0/2-18 від 14.05.2018

Андрей Вячеславович

Доброго дня!

Повторний запит.
Звертаю увагу на практику розгляду судами питання щодо відмови надання публічної інформації!
http://reyestr.court.gov.ua/Review/72791...

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати відповідь протягом 5 робочих днів з дня отримання запиту.

Формою одержання інформації мною визначено – в електронному вигляді.
Згідно ч.2 ст.7 Закону України «Про інформацію», ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. За таких умов виставлення рахунку за надання інформації, яка запитується в електронній формі є неправомірною відмовою.

Наголошую, що відмова надати публічну інформацію, яка є відкритою у доступі, є порушенням Закону «Про доступ до публічної інформації». Створення штучних перепон є не тільки порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації», а й може свідчити про корупційну складову (ст.45, 60 Закону України «Про запобігання корупції»).
Звертаю Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної інформації, буду змушений звертатись за захистом свого права на інформацію до суду або вимагати притягнення Вас до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014-2017 роки» наполягає на тому, що «…ефективний доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, інші суб’єкти, є важливою передумовою для запобігання корупції, виявлення та припинення корупційних діянь.

Особливе значення має інформація, яка становить суспільний інтерес, а саме – відомості про використання бюджетних коштів, розпорядження державним або комунальним майном, особисті доходи, майно, видатки та зобов’язання фінансового характеру публічних службовців.

Ст.29 Закону України «Про інформацію» містить невичерпний перелік ознак суспільно важливої інформації. Серед якої є й:
- «інформація, що свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману … та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, тощо».

Доступ до інформації є необхідним інструментом для проведення журналістських розслідувань, стимулювання громадянської активності в антикорупційній сфері (підрозділ «Доступ до інформації» Розділу 3. «Запобігання корупції»):
- «забезпечує реалізацію конституційних прав, основоположних свобод і обов’язків, серед яких і Стаття 38 Конституції України: Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами…»!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Звертаю Вашу увагу на те що наступні пункти (13,32,33,34)моєї заяви це є ВИКЛЮЧЕНА компетенція Дніпропетровської міської ради.
13. Вказати кількість комунальних підприємств на території м. Марганець Дніпропетровської області, специфіку їхньої діяльності, вказати, чи отримувався ними чистий прибуток, якщо так, то в якому розмірі.

32. Яка сума коштів з бюджету Дніпропетровської облісті виділялося на облаштування та ремонт (капітальні та поточні) доріг в м. Марганець Дніпропетровської області в 2016р.,2017 року? Адреси доріг які були облаштуванні та ремонтовані за кошти міського бюджета.
33. Скільки коштів з Дніпропетровського обласного бюджету було витрачено на облаштування та ремонт зовнішнього освітлення в м. Марганець Дніпропетровської області в 2016р.,2017 року??
34. Скільки коштів з державного бюджету України виділялось для поточних та капітальних ремонтів у м.Марганець Дніпропетровської області.
Тому зважаючи на викладене прошу надати відповідь відповідно до діючого законодавства України.
З повагою,

Андрей Вячеславович

обласна рада Днiпропетровська,

1 Attachment

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Документ 1578/0/2-18 від 18.05.2018

КП"МарганецкеВУВКГ"ДОР",

1 Attachment

публичной информации сектор,

2 Attachments

КП"МарганецкеВУВКГ"ДОР",

1 Attachment