Надання публічної інформації щодо виконання функцій, покладених Законом

Аліса Юрченко

Доброго дня!

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Відповідно до до повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин належить розпорядження землями державної власності в межах, визначених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про використання земель оборони» військові частини за погодженням з органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади і в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, можуть дозволяти фізичним і юридичним особам вирощувати сільськогосподарські культури, випасати худобу та заготовляти сіно на землях, наданих їм у постійне користування.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.40 Конституції України, ст. 10 ЗУ «Про інформацію, ст.ст. 3, 4, 5, 10, 14, 19 Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», прошу:

1. Повідомити про отримання мого запиту, зазначивши дату та номер реєстрації.

2. Надати інформацію про земельні ділянки, їх кадастрові номери, відносно яких здійснено у 2019-2021 роках погодження щодо передачі у постійне користування чи інше користування, в тому числі оренду земельних ділянок фізичним і юридичним особам земель оборони відповідно ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про використання земель оборони», які не використовуються для потреб бойової підготовки військ Збройних Сил України, відповідно ст. 17 Земельного кодексу України.

3. Надати інформацію про земельні ділянки, їх кадастрові номери, відносно яких у 2019-2021 роках надано дозвіл фізичним і юридичним особам вирощувати сільськогосподарські культури, випасати худобу та заготовляти сіно на землях оборони відповідно ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про використання земель оборони», , відповідно ст. 17 Земельного кодексу України.

Звертаю увагу, що відповіно ч. 2 ст. 22 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

У разі ненадання або надання неповної інформації, буде оскаржено бездіяльність розпорядника відповідно до статті 23 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та суду.

Відповідь прошу надати по кожному з питань у визначений Законом строк.
З повагою,
Аліса Юрченко

ГУ Держгеокадастру у Черкаській області,

1 Attachment

ГУ Держгеокадастру у Черкаській області
Документ 127/0/63-21 від 02.08.2021 12:02:44
Щодо надання інформації про зем.ділянки