Надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)

Юрій Туровський

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати роз'яснення щодо того, чи має право дитина з особливими освітніми потребами, яка навчається в інклюзивному класі за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж) на отримання додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг за рахунок субвенції з державного бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами (Постанова КМУ від 27.02.2019 № 129 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році", Постанова КМУ від 14.02.2017 № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами").

З повагою,

Юрій Туровський

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment

 

 

̳

 

:

[email address]

 

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]

Юрій Туровський

Доброго дня!

Дякую за відповідь! Проте вона породжує ряд нових запитань. Якщо оплата праці педагогічних працівників за проведення занять за індивідуальною формою здобуття освіти (педагогічний патронаж) (у тому числі і корекційно-розвиткових занять, прописаних у індивідуальній програмі розвитку) здійснюється відповідно до постанови КМУ від 14 січня 2015 року № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", тоді керівник закладу загальної середньої освіти, який наказом визначив персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють навчання за формою педагогічного патронажу повинен протарифікувати цих педагогічних працівників на ту кількість годин навчальних предметів, яка зазначена в в індивідуальному навчальному плані, розробленому відповідно до кількості навчальних предметів інваріантної складової навчального плану освітньої програми закладу освіти. Відповідно до абзацу 4 пункту 8 розділу 1 Положення про організацію індивідуальної форми здобуття загальної середньої освіти, індивідуальний навчальний план розробляється на основі освітньої програми закладу освіти, яка в свою чергу розробляється на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти (І, ІІ, ІІІ ступенів) затвердженої відповідними наказами МОН. Крім того, відповідно до абзацу 5 пункту 8 розділу 1 Положення про організацію індивідуальної форми здобуття загальної середньої освіти, індивідуальний навчальний план має охоплювати всі навчальні предмети інваріантної частини навчального плану освітньої програми. Якщо освітня програма закладу овіти була розроблена на основі типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І, ІІ чи ІІІ ступенів, то вона не може містити в навчальному плані корекційно-розвиткові заняття (вони є складово типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти), а якщо цих занять немає в навчальному плані освітньої програми, то вони і не можуть бути включені в індивідуальний навчальний план, а значить не можуть входити в тарифікацію педагогічних працівників, яких визначив наказом керівник закладу для організації навчання за формою педагогічного патронажу. Виходячи з вищевикладеного оплата праці педагогічних працівників за проведення занять за індивідуальною формою здобуття освіти(педагогічний патронаж) (у тому числі і корекційно-розвиткових занять прописаних у індивідуальній програмі розвитку) не може здійснюватись відповідно до постанови КМУ від 14 січня 2015 року № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам".

Відповідно до пункту 4 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872, керівник загальноосвітнього навчального закладу на підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за підтримки відповідного органу управління освітою організовує клас з інклюзивним навчанням, створює необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, здійснює добір відповідних педагогічних працівників тощо.
Якщо учня з особливими освітніми потребами зараховано до закладу загальної середньої освіти на основі висновку психолого-медико-педагогічної консультації (висновку ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини), то клас, в який цього учня зараховано вважається інклюзивним (пункт 7 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого Постановою КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872, зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації). Якщо учень з особливими освітніми потребами, який зарахований в клас з інклюзивним навчанням, за станом здоров'я не може здобувати освіту за денною формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я або медичного висновку про стан здоров'я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України), то для такого учня може бути організована індивідуальна форма навчання (педагогічний патронаж). Зміна форми навчання не є підставою вважати, що клас перестав бути інклюзивним, адже дитина з особливими освітніми потребами все ще є учнем цього класу, крім того Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений Постановою КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872 не встановлює жодних обмежень щодо форми здобуття загальної середньої освіти для учнів з особливими освітніми потребами. Зважаючи на те, що відповідно до Постанови КМУ від 27.02.2019 № 129 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році", за рахунок субвенції здійснюється оплата таких видатків: проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти, дитина з особливими освітніми потребами, яка навчається в інклюзивному класі за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж) має право на отримання додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг за рахунок вищезгаданої субвенції.

З повагою,

Юрій Туровський