Люстраційна перевірка

Доброго дня!

Пунктом 6 частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту»
передбачено, що не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем
обов’язків) на посаду керівника вищого навчального закладу особа, яка підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади».
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726
(далі – постанова № 726) затверджено методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу.

Так, з огляду на пункт 10 постанови № 726, претенденти для
участі у конкурсі подають, зокрема, засвідчену копію довідки про результати
перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України«Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

На підставі пункту 12 постанови № 726 засновник проводить перевірку
відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною першою статті 42 Закону України «Про вищу освіту», і протягом десяти календарних днів з дати завершення строку подання претендентами документів подає перелік кандидатів на посаду керівника, які відповідають зазначеним вимогам, до закладу вищої освіти для голосування.

Згідно з абзацом другим пункту 12 постанови № 726 під час проведення перевірки відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною першою статті 42 Закону України «Про вищу освіту», засновник на підставі копії трудової книжки претендента та наданих ним документів, а також інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», про внесення відомостей про особу до Реєстру або
відсутність у Реєстрі таких відомостей перевіряє достовірність відомостей,
зазначених у заяві, щодо незастосування до претендента заборон, передбачених
частиною третьою статті 1 Закону України «Про очищення влади», на основі
критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 зазначеного Закону.

Виявлення під час такої перевірки факту належності претендента до осіб, щодо яких застосовується заборона, передбачена частиною третьою статті 1 зазначеного Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини другої або пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 зазначеного Закону, є підставою для відмови такому претенденту у подальшій участі у конкурсі.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Результати перевірки кандидата на посаду ректора Національного авіаційного університету Луцького Максима Георгійовича

Вказати чи підпадає Луцький Максим Георгійович під дію Закону України«Про очищення влади»

Копію довідки про результати перевірки Луцького Максима Георгійовича щодо не застосовування заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»

Формою одержання інформації мною визначено – в електронному вигляді.
Згідно частини 2 статті 7 Закону України «Про інформацію», ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.

Наголошую, що відмова надати публічну інформацію, яка є відкритою у доступі, є порушенням Закону «Про доступ до публічної інформації». Створення штучних перепон є не тільки порушенням Закону України «Про доступ до публічної інформації», а й може свідчити про корупційну складову (ст.45, 60 Закону України «Про запобігання корупції»).

Звертаю Вашу увагу, що у випадку ненадання відповіді на запит або надання неповної інформації, буду змушений звертатись за захистом свого права на інформацію до суду або вимагати притягнення Вас до адміністративної відповідальності за статтею 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

З повагою,

Ксєніч Володимир

Міністерство освіти і науки, Міністерство освіти і науки України

2 Attachments

 

 

 

[1]1

 

 

[2][email address]

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]