Лист запит (роз'яснення)

Доброго дня!

Відповідно до вимог ст.1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (роз’яснення):
На теперішній час, громадянин України працює на посаді інспектора контролюючого органу (державна служба) (далі – Інспектор). В березні місяці 2017 року Інспектор, на підставі наданих йому повноважень проводив перевірку в органі державної влади (далі - ОДВ). У зв’язку із відкритими вакантними посадами в ОДВ, даний інспектор відповідно до п.2 ч.1 ст.41 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII з урахуванням його професійної підготовки та професійної компетентності може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу: «2) на рівнозначну або нижчу вакантну посаду в іншому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), - за рішенням керівника державної служби в державному органі, з якого переводиться державний службовець, та керівника державної служби в державному органі, до якого переводиться державний службовець.»
В ході аналізу законодавства виникає таке питання, а чи не порушить даний Інспектор п.1 ч.1 ст.26 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700-VII (далі – Закон №1700-VII)?
Статтею 26 Закону №1700-VII визначено, що обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, а саме: «Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у п.1 ч.1 ст.3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється: 1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців».
В даній статті нечітко визначена заборона особам, уповноваженої на виконання функцій держави, щодо укладання трудових договорів з іншими державними (комунальними) органами не приватного права.
Прошу Вас, надати вичерпну інформацію (роз’яснення) задля того, щоб даний Інспектор не порушив вимоги ст.26 Закону №1700-VII. Тобто, даний Інспектор вважає, що якщо Він звільниться або іншим чином припинить діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави та укладе трудовий договір (контракт) з ОДВ, то Він не порушить вимоги ст. 26 Закону №1700-VII, так як в нвй чітко зазначено «…протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями.
Також, із науково-практичного коментаря Закону України «Про запобігання корупції» за загальною редакцією Чернєя Володимира Васильовича, доктора юридичних наук, професора, ректора Національної академії внутрішніх справ, станом на 5 вересня 2017 року слідує, що порушення вимог ст.26 Закону №1700-VII «…стосується лише службовців, що впродовж року після припинення роботи в органах державної влади чи місцевого самоврядування всупереч забороні уклали трудовий договір із приватною юридичною особою, стосовно якої вони раніше здійснювали певні керівні, конт¬ролюючі чи наглядові повноваження. Таким чином законодавець переклав вирішення цього питання на суд…»
Тому постає питання, чи стосуються вимоги ст.26 Закону №1700-VII тільки до укладання трудових договорів у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами – підприємцями, чи дана вимога розповсюджується на інші державні установи, організації, підприємства?
Буду Вам щиро вдячна за оперативне інформування.

02.11.2017

З повагою,

Івасик О.В.

Національне агентство з питань запобігання корупції

Доброго дня! Національним агентством Ваше звернення не буде розглянуто у зв’язку з оформленням його без дотримання вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян».
Стаття 5. Вимоги до звернення: У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

показати цитоване